Banner

Tag Archives: oświata

Minister Zalewska na spotkaniu ze związkowcami

Przed Dniem Edukacji Narodowej, w siedzibie dolnośląskiej “Solidarności” doszło, do bynajmniej niekurtuazyjnego spotkania kilkudziesięciu związkowców z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Szefowej resortu oświaty towarzyszyła minister Elżbieta Witek oraz dolnośląski kurator Roman Kowalczyk. Honory gościom czynił gospodarz spotkania szef dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, składając życzenia dla wszystkich pracowników oświaty n a ręce minister edukacji narodowej.…

Czytaj więcej

Rada przed Dniem Edukacji Narodowej

Zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 11 października br. poświęcone było m.in. omówieniu posiedzenia Prezydium i KSOiW  oraz  WZD Regionu Dolny Śląsk. Omówiono też planowaną w listopadzie debatę oświatową i propozycje działań ws wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Rada wysłuchała też informacji o zmianach w ustawie o finansowaniu oświaty.…

Czytaj więcej

Oświatowa “Solidarność” protestuje

Na zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk 20 września przyjęto stanowisko wyrażające niezadowolenie z działań rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Ponadto wyrażono opinię o niewystarczających działaniach Krajowej Sekcji Oświaty w tej mierze. Rada postanowiła ponadto zorganizować 8 listopada br. debatę na temat reformy oświatowej…

Czytaj więcej

Oświata żąda rzetelnych negocjacji

Podczas zebrania Rady KSOiW NSZZ “Solidarność” 23 sierpnia w Warszawie związkowcy ponownie sformułowali swoje postulaty i przedstawili rządowi swoje żądania. Poniżej stanowisko Rady: Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia dotychczasowy przebieg negocjacji i uzgodnień ws. zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotychczasowy przebieg prac  uniemożliwił  merytoryczną dyskusję, wypracowanie rzetelnych i konkretnych propozycji…

Czytaj więcej

Rada oświaty i szkolenie

Pierwsza część obrad Rady MSOiW NSZZ “Solidarność” poświęcona była sprawom emerytalnym i kwestiom funduszu socjalnego. Referował ją Jerzy Płaza, specjalista zatrudniony w ZR. W drugiej części obrad przewodnicząca Rady Danuta Utrata przedstawiła informacje o pracach grup roboczych przy ministrze edukacji, w szczególności w sprawach płacowych. Ponadto omówiła działania związane z reformą oświaty. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Oświata o płacach, awansach i miejscach pracy

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk na swoim pierwszym w tym roku spotkaniu omówiła sprawy ogólnozwiązkowe i branżowe. W kwestii spraw oświatowych skupiono się na pracy zespołu ds. płacowych, który prowadzi rozmowy w MEN. Szeroko dyskutowano też nad tezami dotyczącymi zmian w awansie zawodowym oraz działaniami zabezpieczającymi zatrudnianie członków Związku. jw Foto Janusz…

Czytaj więcej

Grudniowe spotkanie oświaty

Od życzeń świątecznych przewodniczącej Danuty Utraty dla wszystkich pracowników oświaty i członków Związku rozpoczęło się grudniowe spotkanie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Na początku zebrania skarbnik ZR Jarosław Krauze omówił kwestie związane z obowiązkami i obsługą organizacji związkowych. W dalszej części Rada zajęła się bieżącymi sprawami Sekcji. Rada przyjęła Stanowisko dotyczące…

Czytaj więcej

Rozmawiają o sieci szkół we Wrocławiu

Jarosław Delewski dyrektor Departamentu Edukacji spotkał się 5 grudnia w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami oświatowych organizacji „Solidarności” Wrocławia, by omówić projekt przyszłej sieci szkół w mieście. Spotkanie zostało zorganizowane przez radnych Miasta Wrocławia: Jrosława Krauzego i Bogdana Aniszczyka. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Nauczyciele dyskutowali

Na zebraniu 9 listopada Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty wysłuchała informacji przewodniczącej Danuty Utraty o spotkaniach w MEN. Członkowie Rady dyskutowali o założeniach wprowadzanej reformy. Podkreślano, że Związek będzie twardo domagał się zachowania miejsc pracy, a w przypadku ich zagrożenia, podjęcia stosownych działań osłonowych (wcześniejszych emerytur, odpraw, itp.) Mówiono też o konieczności podwyżek płac w oświacie.…

Czytaj więcej

Oświata w MEN – Komunikat ze spotkania

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk spotkało się 3 listopada z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Do zebrania doszło wieczorem po debacie sejmowej nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister. Rozmawiano m.in. o podwyżkach płac w oświacie oraz o działaniach osłonowych związanych z wprowadzaną reformą. jw KOMUNIKAT Krajowej Sekcji  Oświaty i…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy