Banner

Tag Archives: oświata

Rada oświaty i szkolenie

Pierwsza część obrad Rady MSOiW NSZZ “Solidarność” poświęcona była sprawom emerytalnym i kwestiom funduszu socjalnego. Referował ją Jerzy Płaza, specjalista zatrudniony w ZR. W drugiej części obrad przewodnicząca Rady Danuta Utrata przedstawiła informacje o pracach grup roboczych przy ministrze edukacji, w szczególności w sprawach płacowych. Ponadto omówiła działania związane z reformą oświaty. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Oświata o płacach, awansach i miejscach pracy

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk na swoim pierwszym w tym roku spotkaniu omówiła sprawy ogólnozwiązkowe i branżowe. W kwestii spraw oświatowych skupiono się na pracy zespołu ds. płacowych, który prowadzi rozmowy w MEN. Szeroko dyskutowano też nad tezami dotyczącymi zmian w awansie zawodowym oraz działaniami zabezpieczającymi zatrudnianie członków Związku. jw Foto Janusz…

Czytaj więcej

Grudniowe spotkanie oświaty

Od życzeń świątecznych przewodniczącej Danuty Utraty dla wszystkich pracowników oświaty i członków Związku rozpoczęło się grudniowe spotkanie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Na początku zebrania skarbnik ZR Jarosław Krauze omówił kwestie związane z obowiązkami i obsługą organizacji związkowych. W dalszej części Rada zajęła się bieżącymi sprawami Sekcji. Rada przyjęła Stanowisko dotyczące…

Czytaj więcej

Rozmawiają o sieci szkół we Wrocławiu

Jarosław Delewski dyrektor Departamentu Edukacji spotkał się 5 grudnia w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami oświatowych organizacji „Solidarności” Wrocławia, by omówić projekt przyszłej sieci szkół w mieście. Spotkanie zostało zorganizowane przez radnych Miasta Wrocławia: Jrosława Krauzego i Bogdana Aniszczyka. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Nauczyciele dyskutowali

Na zebraniu 9 listopada Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty wysłuchała informacji przewodniczącej Danuty Utraty o spotkaniach w MEN. Członkowie Rady dyskutowali o założeniach wprowadzanej reformy. Podkreślano, że Związek będzie twardo domagał się zachowania miejsc pracy, a w przypadku ich zagrożenia, podjęcia stosownych działań osłonowych (wcześniejszych emerytur, odpraw, itp.) Mówiono też o konieczności podwyżek płac w oświacie.…

Czytaj więcej

Oświata w MEN – Komunikat ze spotkania

Prezydium Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk spotkało się 3 listopada z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Do zebrania doszło wieczorem po debacie sejmowej nad wnioskiem o wotum nieufności wobec minister. Rozmawiano m.in. o podwyżkach płac w oświacie oraz o działaniach osłonowych związanych z wprowadzaną reformą. jw KOMUNIKAT Krajowej Sekcji  Oświaty i…

Czytaj więcej

Komunikat Rady Sekcji Oświaty

Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 19 października przyjęła opinię  do dwóch projektów ustaw wprowadzających reformę oświaty. Projekty ustaw budzą zastrzeżenia NSZZ „Solidarność”, przede wszystkim w kwestii zabezpieczenia miejsc pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w zakresie kosztów planowanej reformy. Priorytetem dla  Rady KSOiW jest utrzymanie  miejsc pracy, w tym nauczycieli i pracowników…

Czytaj więcej

Solidarność oświatowa spotkała się z ministrem edukacji

Prezydium Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” spotkało się 22 sierpnia z ministrem edukacji Anną Zalewską. Po spotkaniu ukazał się Komunikat, w którym wyszczególniono poruszone w rozmowach tematy. Poniżej komunikat ze spotkania: KOMUNIKAT Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ze spotkania Prezydium Rady KSOiW z Anną Zalewską – Ministrem Edukacji Narodowej 22 sierpnia 2016…

Czytaj więcej

Oświatowe stanowiska

Podczas WZD Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk delegaci przyjęli szereg ważnych stanowisk .Poniżej prezentujemy wszystkie, które zostały przegłosowane na zebraniu 1 czerwca we Wrocławiu. foto Janusz Wolniak Stanowisko nr 1/2016 Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk w sprawie ujednolicenia  tygodniowego wymiaru godzin zajęć prowadzonych przez…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy