Banner

Tag Archives: wybory

Obradował Zarząd Regionu

Czerwcowe obrady zarządu regionu przyniosły ważne uchwały organizujące wybory w Regionie w nadchodzącej kadencji. Działacze uchwalili kalendarz wyborczy oraz zasadę tworzenia okręgów wyborczych i klucza liczbowego na kadencję 2018-2022.  Pozostano przy ustalonych w poprzednich kadencjach proporcjach liczbowych . Wybory władz podstawowych Związku mogą się odbywać od 1 listopada br. Od 1 września po wcześniejszym uzgodnieniu…

Czytaj więcej

Władze podlegają kontroli

Byliście cichymi bohaterami tych wyborów powiedział Jerzy Filak do blisko stu osób uczestniczących we wrocławskim spotkaniu podsumowującym społeczne zaangażowanie w prawidłowy przebieg wyborów prezydenckich i parlamentarnych 2015 roku. Solidarni 2010, Ruch Kontroli Wyborów, NSZZ Solidarność, Krucjata Różańcowa za Ojczyznę to tylko część organizacji społecznych, które wraz z osobami prywatnymi po przeszkoleniu, dobrowolnie uczestniczyły w kontroli…

Czytaj więcej

Wyniki wyborów do sejmu i senatu

Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 27 października ogłosiła wyniki wyborów do sejmu i senatu. Jeśli chodzi o senat wybierano 100 senatorów spośród 423 kandydatów zgłoszonych przez 91 komitetów wyborczych. Wybrano 100 senatorów zgłoszonych przez następujące komitety wyborcze: 1) Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – wybrano 61 senatorów; 2) Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP – wybrano…

Czytaj więcej

Nic o nas bez nas

Drogie Koleżanki i Koledzy! Wszystkim członkom NSZZ „Solidarność”, którzy wzięli udział w wyborach do parlamentu składam najserdeczniejsze podziękowania. Do obywatelskiej troski o kraj obliguje nas dziedzictwo sierpniowych protestów sprzed 35 lat. Dlatego tak ważny jest głos ludzi oddany na tych, którzy zobowiązali się do prac w nowym parlamencie nad poprawą warunków pracy polskim pracownikom ,…

Czytaj więcej

Calińska w programie „Fakty”

W poniedziałkowym „Rozmowy faktów”, wrocławskiej telewizji regionalnej wystąpiła Małgorzata Calińska-Mayer. Tematem debaty z Michałem Jarosem z PO był rynek pracy w Polsce. Zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym z debaty. Calińska kandyduje do sejmu z listy PiS przy poparciu NSZZ „Solidarność”. Szczegóły na stronie calinska2015.pl, gdzie również można wypełnić deklarację poparcia.…

Czytaj więcej

Prezentacja kandydatów

W spotkaniu z przewodniczącymi organizacji zakładowych uczestniczyli dzisiaj w ZR kandydaci popierani przez „Solidarność” Dolny Śląsk – Małgorzata Calińska-Mayer (kandydatka do sejmu) i Krzysztof Grzelczyk (kandydat na senatora we Wrocławiu okręg nr 7). Warto przypomnieć, że 21 września w/w kandydaci oraz kandydujący również do senatu Jerzy Langer (w Wałbrzychu) oraz Jarosław Obremski (we Wrocławiu –okręg…

Czytaj więcej

Wybory na parkingu

W upalnym słońcu na parkingu podwrocławskiego oddziału Amazon odbyły się w czwartek 11 czerwca wybory delegatów na walne zgromadzenie członków zakładowej Solidarności.  Kilka miesięcy temu ze składu Tymczasowej Komisji Zakładowej ubyła jedna osoba i stąd powstała konieczność doprowadzenia do wyboru nowych władz KZ. Przez ten czas władzę w organizacji zakładowej sprawował zarząd komisaryczny powołany przez…

Czytaj więcej

Praca w komisjach wyborczych

Na podstawie art. 182 § 8 Kodeksu wyborczego oraz uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. Nr 30, poz.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy