Banner

Category Archives: Najnowsze

Hybrydowy model pracy

55 proc. polskich respondentów przyznaje, że już dziś część ich zadań może być wykonywana zdalnie. Dlatego myśląc o idealnym modelu pracy w przyszłości, 77 proc. pracowników wskazuje na model hybrydowy – łączący elementy pracy zdalnej z pracą w biurze lub u klienta. 14 proc. badanych widziałoby swoją przyszłość w tradycyjnym modelu pracy, takim jak przed…

Czytaj więcej

Dzień Ziemi we Wrocławiu

Blisko 80 wydarzeń w ciągu 24 dni zapowiada miasto z okazji Dnia Ziemi. Przypadający na dziś Dzień Ziemi to także okazja, by podsumować proekologiczne działania i programy miasta. Międzynarodowy projekt C-Change jest realizowany we Wrocławiu od 2018 roku. Jego celem jest m.in. wymiana i wdrażanie dobrych praktyk, obniżenie emisji CO2 oraz promocja ekologii wśród mieszkańców. To pretekst do tego, by…

Czytaj więcej

Dobra decyzja dla spółki POLREGIO

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie pomocy udzielonej spółce POLREGIO w 2015 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 770 303 500 PLN. Ta decyzja oznacza, że KE wyjaśniła i potwierdziła zgodność środków pomocowych na rzecz Przewozów Regionalnych (obecnie POLREGIO) z unijnymi zasadami pomocy państwa. Decyzja KE kończy definitywnie formalne postępowanie ws. pomocy…

Czytaj więcej

Nie dzielić pracowników!

– Walczymy o pracowników, którzy zostali pominięci dodatkiem covidowym, a którzy zatrudnieni są na oddziałach, na których przebywają pacjenci z COVID-19. Myślimy przede wszystkim o pracownikach działalności podstawowej, a więc sanitariuszach, opiekunkach medycznych, salowych. Ale również są to tacy pracownicy jak psychologowie, dietetyczki. Tych grup zawodowych, które współtworzą zespół opiekujący się pacjentem z COVID-19, jest…

Czytaj więcej

Otwarcie wystawy w Świdnicy

Na 40-lecie narodzin niezależnego ruchu chłopskiego IPN przygotował plenerową wystawę „TU rodziła się Solidarność Rolników”. Od 21 kwietnia do 5 maja 2021 r. będzie ją można zobaczyć m.in. w Świdnicy. Otwarcie dzisiaj o godz. 12.00. Wystawa składa się z modułów ukazujących historię rolniczej „Solidarności” w Polsce oraz modułu regionalnego, opowiadającego na trzech planszach rozwój rolniczej…

Czytaj więcej

Nowelizacja ustawy “antykomunistycznej”

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek nowelę ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.  Obecna nowela wprowadza prawo do świadczenia wyrównawczego dla działaczy opozycji antykomunistycznej w przypadku, gdy emerytura lub renta jest niższa niż 2400 zł brutto. Świadczenie będzie przysługiwać w kwocie będącej różnicą pomiędzy kwotą 2400 zł brutto a kwotą emerytury lub renty, do której uprawniona jest dana osoba. jw…

Czytaj więcej

Największy samochodowy punkt szczepień

Stadion Wrocław stał się największym w Polsce samochodowym punktem szczepień. Placówka pomyślnie przeszła kontrolę NFZ i jest wpisana do elektronicznego systemu rejestracji. Dziś w punktach drive-thru odbyły się pierwsze szczepienia. Na Stadionie Wrocław, gdzie już odbywały się szczepienia, uruchomione zostały tak zwane punkty drive-thru, które mają przepustowość wielokrotnie większą niż punkty stacjonarne. Można się w…

Czytaj więcej

Spory zbiorowe w energetyce

Narasta konflikt wokół Grupy TAURON. We wszystkich spółkach trwają spory zbiorowe, a partnerzy społeczni alarmują, że brak dialogu społecznego doprowadzi do protestów. W sprawie interweniuje szef „Solidarności” Piotr Duda, który w piśmie od premiera Mateusza Morawieckiego ostrzega, że próba narzucenia nieakceptowanych społecznie rozwiązań w obszarze transformacji sektora energetycznego doprowadzi do protestów jakich nie było w…

Czytaj więcej

Apel Centrum Krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu apeluje o oddawanie krwi. Najbardziej poszukiwani są dawcy z minusową grupą. Małgorzata Antończyk, lekarz z RCKiK tłumaczy, że pomoc jest niezwykle potrzebna, bo w czasie pandemii akcje wyjazdowe organizowane są w ograniczonym zakresie: Oddając jedną jednostkę krwi można uratować życie trzech osób. Honorowi krwiodawcy nie muszą się obawiać…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy