Banner

Tag Archives: Szkolenie

Zarządzanie czasem i grupą

W piątek 2 grudnia w siedzibie ZR zakończyło się szkolenie związkowe poświęcone efektywnemu wykorzystaniu czasu oraz takiej organizacji własnych działań, aby móc skutecznie realizować cele założone w codziennej działalności związkowej. Doborowa ekipa, w której przeważali członkowie Solidarności z Sanepidu przez dwa dni przechodziła szkolenie (14 godzin) prowadzone przez trenerkę z Komisji Krajowej Agnieszkę Kuraś –…

Czytaj więcej

Wszechnica – szkolenie

Listopadowa Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk prowadzona przez Pawła Chabińskiego poświęcona została w głównej mierze szkoleniu nt. zachowania bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Szkolenie prowadził nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Zbigniew Kołodyński. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Szkoleniowe spotkanie oświaty

Na listopadowym zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk mówiono o bieżących sprawach oświaty, o przygotowaniach do protestu w Warszawie i o zbliżającym się za tydzień konkursie plastycznym “Mój dom, moje miasto, moja Ojczyzna” z okazji Święta Niepodległości 11 Listopada. W drugiej części zebrania członkowie Rady wzięli udział w szkoleniu związkowym…

Czytaj więcej

Szkolenie nt. ZFŚS

Ekspert związkowy Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk Jerzy Płaza prowadzi zdalne szkolenie związkowe nt. funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Podczas spotkania w trybie zdalnym, uczestnicy otrzymali gruntowną wiedzę dotyczącą działalności socjalnej prowadzonej w zakładach pracy, zasad tworzenia regulaminu oraz zasad wydatkowania i rozliczania świadczeń przekazywanych osobom uprawnionym do korzystania z tego typu pomocy. Szkolenie ma…

Czytaj więcej

Szkolenie w Regionie

We wtorek 19 października rozpoczęło się dwudniowe szkolenie w siedzibie Regionu. Uczestnicy dowiedzą się m.in. o skutecznym przygotowaniu i przeprowadzeniu negocjacji poprzez zaangażowanie uczestników w symulacje i ćwiczenia umiejętności negocjacyjnych. Zajęcia prowadzi Agnieszka Kuraś-Steczyńska, z Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jest to kontynuacja cyklu szkoleniowego dla tych, którzy mają już za sobą wcześniejsze ćwiczenia z Janem…

Czytaj więcej

Pierwsze szkolenie w Regionie w formie mieszanej

W Regionie Dolny Śląsk po raz pierwszy jednocześnie odbywa się szkolenie w formie mieszanej (sytacjonarnie i on-line). Dwudniowe szkolenie pt. „ Zarządzanie Konfliktem” przeznaczone jest dla członków Komisji Zakładowej oraz Komisji Rewizyjnej. Uczestnicy poznają na nim przyczyny powstawania konfliktów oraz sposoby radzenia sobie z nimi oraz wiele innych ciekawych zagadnień, takich jak: Czym jest konflikt?;…

Czytaj więcej

Jerzy Płaza szkoli online

W środę 3 marca odbyło się szkolenie dla członków organizacji związkowych chcących pogłębić swoją wiedzę na temat działalności socjalnej. Prowadził je Jerzy Płaza nasz ceniony ekspert w dziedzinie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych. Ze względu na panująca sytuację epidemiczną, szkolenie prowadzone było online, na platformie Zoom.…

Czytaj więcej

Szkolili się sipowcy

W czwartek 4 lutego zakończyło się, przeprowadzone w trybie zdalnym szkolenie pt. Społeczny Inspektor Pracy. Omawiano takie zagadnienia jak wypadki w pracy i związany z tym udział SIP w postępowaniu powypadkowym, ocena ryzyka zawodowego, a także poruszono wybrane elementy prawa pracy. Kilkunastu uczestników szkolenia miało okazję poznać istotną wiedzę w tym zakresie od ekspertów z…

Czytaj więcej

O pracy zdalnej

W szkoleniu online Praca zdalna w dobie pandemii zorganizowanym w piątek (29 stycznia) przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” wzięli udział członkowie naszego Związku. Ekspert z Okręgowej Inspekcji Pracy Łukasz Paroń omówił szeroko aspekty pracy zdalnej np. na kim spoczywa obowiązek zabezpieczenia danych osobowych przy korzystaniu ze służbowego laptopa użytkowanego przez pracownika w jego domu.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy