Banner

Tag Archives: Szkolenie

Świdnica się szkoli

Związkowcy z powiatu świdnickiego rozpoczęli, w czwartek (7 grudnia), szkolenie dotyczące rozwoju związku. Doświadczony trener związkowy z Komisji Krajowej Janusz Zabiega przez dwa dni tłumaczy działaczom jak skutecznie dotrzeć z przekazem o korzyściach jakie niesie ze sobą członkostwo w organizacji. Chęci i zainteresowanych nie brakuje – opowiada Ireneusz Besser, członek prezydium ZR. Wśród uczestników szkolenia…

Czytaj więcej

Oświatowe szkolenie

W Ośrodku “Trzy Jeziora” w Wieleniu szkolili się członkowie organizacji oświatowej MOZ NSZZ “Solidarność” Krzyki. Pierwszego dnia zajęcia dotyczyły tematyki rozwoju Związku, a drugiego były poświęcone problematyce prawnej. Uczestnicy szkolenia bardzo aktywnie uczestniczyli w różnych ćwiczeniach ukazujących mocne i słabe strony organizacji  oraz dyskusji, o tym jak wzmocnić działalność “Solidarności”. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Ruszyły szkolenia

Jak wzmocnić pozycję negocjacyjną organizacji związkowej poprzez planową i systematyczną pracę nad zwiększeniem liczebności organizacji. Skutecznych metod działania uczyli się przez dwa dni uczestnicy pierwszego po wakacyjnej przewrwie szkolenia związkowego w siedzibie naszego Regionu. Janusz Zabiega, trener związkowy z Komisji Krajowej ekspresyjnie przedstawił, jak wiele można osiągnąć dla pracowników, zwiększając liczebność organizacji związkowej.…

Czytaj więcej

Komunikacja w negocjacjach

Niezwykle ważnemu  w czasie negocjacji zagadnieniu komunikacji poświęcone jest szkolenie jakie odbywa się w dniach 13-14 czerwca br. w siedzibie  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej we Wrocławiu. Poza członkami Organizacji Związkowej z Sanepidu uczestniczą w nim m.in. związkowcy z GE Power, z Jelcza, pracownicy samorządu wołowskiego i Młodzieżowego Centrum Sportu. To ostatnie szkolenie przed rozpoczynającym się…

Czytaj więcej

Szkolenie w Wałbrzychu

Potrafi zmotywować do działania i zainspirować jak mało kto. Janusz Zabiega, trener związkowy w dniach 30-31 maja w wałbrzyskim biurze Solidarności przez dwa dni (30-31.05) tłumaczył członkom tamtejszych organizacji związkowych ( m.in. MOPS, Oxygen, NSK, WZK Victoria), że ich pozycja negocjacyjna zależy w dużej mierze do siły organizacji, w tym jej liczebności. Pozostaje uczestnikom życzyć,…

Czytaj więcej

Wizerunek działacza

W środę 19 kwietnia zakończyło się dwudniowe szkolenie, którego celem było świadome kształtowanie wizerunku działacza związkowego oraz nabycie umiejętności publicznych wystąpień. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Liczny udział członków organizacji związkowych z naszego Regionu oraz interesująca tematyka spowodowały, że sala prezydialna Zarządu Regionu pękała w szwach. Szkolenie przeprowadziła  Agnieszka Kuraś…

Czytaj więcej

Rozwój związku – szkolenie Solidarności

Janusz Zabiega z Działu Szkoleń Komisji Krajowej prowadzi w Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk szkolenie pt. Rozwój związku. Zebrani związkowcy dzielą się swoimi doświadczeniami z pracy związkowej i uczestniczą w zajęciach, które pozwolą im dynamiczniej rozwijać umiejętności komunikacyjne doprowadzające do wstępowania do Związku kolejnych członków. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Szkolenie ratowników

W siedzibie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk odbywa się Kurs ratowników medycznych. 6-dniowe szkolenie organizuje “Solidarność” Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia będą odbywały się 3 dni we Wrocławiu i 3 dni w terenie, a zakończą się egzaminem na 120 pkt. Kurs ma za zadanie pogłębić i uaktualnić wiedzę oraz zwiększyć umiejętności słuchaczy z zakresu medycyny ratunkowej, w obszarze niezbędnym do wykonywania zadań ratownika medycznego.…

Czytaj więcej

Zarządzanie czasem i grupą

W piątek 2 grudnia w siedzibie ZR zakończyło się szkolenie związkowe poświęcone efektywnemu wykorzystaniu czasu oraz takiej organizacji własnych działań, aby móc skutecznie realizować cele założone w codziennej działalności związkowej. Doborowa ekipa, w której przeważali członkowie Solidarności z Sanepidu przez dwa dni przechodziła szkolenie (14 godzin) prowadzone przez trenerkę z Komisji Krajowej Agnieszkę Kuraś –…

Czytaj więcej

Wszechnica – szkolenie

Listopadowa Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk prowadzona przez Pawła Chabińskiego poświęcona została w głównej mierze szkoleniu nt. zachowania bezpieczeństwa pracy przy maszynach. Szkolenie prowadził nadinspektor Państwowej Inspekcji Pracy Zbigniew Kołodyński. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy