Banner

Tag Archives: kurator

Dwugłos o proteście nauczycieli

Danuta Utrata – przewodnicząca sekcji oświaty  “Solidarności” na Dolnym Śląsku oraz Roman Kowalczyk – Dolnośląski Kurator Oświaty byli gośćmi w audycji Radia Rodzina „Poranny Gość”. Kilkanaście przedszkoli nie działało wczoraj we Wrocławiu. Nauczyciele zapowiedzieli, że pójdą na zwolnienie lekarskie. – Wielokrotnie mówiliśmy, że środowisko nauczycieli jest zdeterminowane i nie ufa minister Annie Zalewskiej, mówiła Danuta Utrata…

Czytaj więcej

Sto pluszaków

W środę 5 grudnia w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Mój Dom, Moje Miasto, Moja Ojczyzna. Motywem przewodnim konkursu była rocznica odzyskania niepodległości. Organizatorzy przygotowali dla uczestników m.in. sto pluszowych maskotek. Na scenie nagrody i dyplomy wręczali m.in. kurator Roman Kowalczyk, Ewa Monasterska z Departamentu Edukacji UM…

Czytaj więcej

Od Murów, przez Zbroję do Romansu z Polską

W ramach VIII Festiwalu Kultury Polonia Cantans w kościele Najświętszej Marii Panny na Piasku z koncertem patriotycznym wystąpił duet Roman Kowalczyk i Krzysztof Żesławski. Artyści zaprezentowali program „Pamiętamy –piosenki buntu i nadziei”, na który złożyły się piosenki związane z powstaniem i historią NSZZ Solidarność. Recital rozpoczął niemal współczesny utwór Andrzeja Kołakowskiego „Przysięga”, która opowiada o…

Czytaj więcej

Kurator zaśpiewał dla nauczycieli

Zwieńczeniem Dnia Edukacji Narodowej są coroczne uroczystości przyznawania odznaczeń państwowych i nagród resortowych. W pięknej scenerii uniwersyteckiej Sali Oratorium Marianum, wojewoda wrocławski Paweł Hreniak i dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, wręczyli 19 października wyróżnienia zasłużonym pracownikom oświaty. Wśród nagrodzonych byli m.in. związkowcy Barbara Sołtys i Andrzej Wolanin Kuratorium zorganizowało trzy takie spotkania, w Szczawnie Zdroju…

Czytaj więcej

Mija termin tworzenia sieci szkół

Na konferencji prasowej 31 marca, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk poinformował o stanie przygotowań do utworzenia nowej sieci szkolnej. Samorządy w większości wywiązały się ze swoich obowiązków przedłożenia do końca marca odpowiednich uchwał. Na 169 gmin w naszym województwie, tylko w czterech nie podjęto decyzji oraz w jednym powiecie. W takim przypadku przekształcenia następują samoistnie…

Czytaj więcej

92% gmin ma już nową sieć szkolną

Na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim kurator oświaty Roman Kowalczyk wraz ze swoim zastępcą Januszem, Wrzalem przekazali informacje o aktualnym stanie zatwierdzania nowej sieci szkolnej w województwie dolnośląskim. Do 9 marca wpłynęło 183 projekty, w tym 154 z gmin i 29 z powiatów. Kurator wydał 104 opinie, z tego 6 negatywnych (SP w Mieczkowie, Karczycach,…

Czytaj więcej

Kurator nie zgodził się na likwidację dwóch szkół

Na kolejnej konferencji prasowej dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk poinformował o zakończeniu konsultacji nt. podstawy programowej i podpisanie jej przez minister edukacji 14 lutego. Przede wszystkim jednak kurator wraz ze współpracownikami omówił stan rozmów i konsultacji z samorządami w kwestii nowej sieci szkół. Aktualnie wpłynęło 9 wniosków ws. przekształceń i 28 ws. likwidacji placówek, a…

Czytaj więcej

Przygotowania do zatwierdzenia sieci szkół

Na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk wraz z współpracownikami przedstawił stan przygotowań do zatwierdzania sieci szkół oraz odniósł się do zarzutów Piotra Borysa z Platformy Obywatelskiej. W chwili obecnej jeszcze nie wpłynął do kuratorium żaden wniosek o zatwierdzenie sieci szkół, ale rada miejska Wrocławia już zatwierdziła swój projekt. Dokumenty ws.…

Czytaj więcej

Kurator wręczy odznaczenia

Roman Kowalczyk Dolnośląski Kurator Oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października wręczy odznaczenia państwowe (tj. Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę), odznaczenia resortowe (tj. Medal Komisji Edukacji Narodowej) oraz Nagrody Ministra Edukacji Narodowej i nagrody Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Uroczystość odbędzie się dnia 14.10.2016 r. w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego, plac Uniwersytecki 1. Gala rozpocznie…

Czytaj więcej

Debatowały Rady Rodziców

O roli rodziców w polskim systemie oświaty mówiono podczas I. Dolnośląskiej Regionalnej Konferencji Rad Rodziców. Konferencja zorganizował Wojewoda Dolnośląski Paweł Hreniak, Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Kowalczyk oraz Fundacja „Rodzice Szkole”. Spotkanie odbyło się 27 września na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Celem spotkania było m.in. upowszechnienie wiedzy dotyczącej różnych obszarów działalności rad rodziców ze szczególnym zwróceniem…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy