Banner

Tag Archives: płace

Inspektorzy weterynaryjni chcą podwyżek

Przedstawiciele sfery budżetowej coraz głośniej domagają się podwyżek płac. Wśród nich są przedstawiciele Inspekcji Weterynaryjnej. W środę 9 stycznia o trudnej sytuacji tych pracowników rozmawiał przewodniczący Kazimierz Kimso  z dolnośląskim wojewódzkim lekarzem weterynarii Zdzisławem Królem oraz członkami Komisji Międzyzakładowej Pracowników Weterynarii Województwa Dolnośląskiego NSZZ  “Solidarność”. Problem niskich płac pociąga za sobą niedobory kadrowe, co znacznie…

Czytaj więcej

“Solidarność” wynegocjowała podwyżki płac

W sali sesyjnej Rady Miasta Wrocławia skarbnik Marcin Urban, sekretarz Włodzimierz Patalas i Przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso w obecności dyrektorów wszystkich wydziałów miasta i związkowców, poinformowali o wejściu w życie od września br. podwyżek płac dla pracowników samorządowych. -Skala tych podwyżek jest wyjątkowa, bo obejmuje 10 tys. pracowników i wynosi 50 mln – mówił…

Czytaj więcej

Wabco – negocjacje zakończone sukcesem

Zakończyły się negocjacje płacowe w Wabco Polska. Oficjalnie porozumienie podpisane zostało w środę  28 marca br. Działacze zakładowej  Solidarności  mówią o bardzo dobrych uzgodnieniach satysfakcjonujących pracowników Budżet przeznaczony na podwyżki w roku 2018 jest jednym z największych w historii zakładu ( większy był tylko w roku 2008). Powinno to przełożyć się na podwyżki nie mniejsze…

Czytaj więcej

Czas na rozmowy o podwyżkach

Wiktor Cisłowski został przewodniczącym MOZ NSZZ “Solidarność” w Hutmen SA. Podczas czwartkowego (18 stycznia) zebrania wyborczego delegaci wybrali skład komisji międzyzakładowej, rewizyjnej, delegatów na WZDR. Przedstawiając sprawozdanie z minionej kadencji Wiktor Cisłowski poruszył temat poziomu płac w firmie. Jego zdaniem kwestia ewentualnego wzrostu płac to najważniejsze zadanie jakie stoi przed nowymi władzami MOZ. Obecny na…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie płac w oświacie

Obradujący w Strzelinie 4 października 2017 delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” podjęli ważne stanowisko w sprawach oświatowych. Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” ws. wynagrodzeń w placówkach oświatowych Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża niezadowolenie z bardzo niskich wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników administracji…

Czytaj więcej

Jaka minimalna płaca w przyszłym roku?

Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2080 zł brutto, to znaczy, że miałaby wzrosnąć tylko o 80 złotych. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić co najmniej 2160 zł. Pierwsza propozycja podwyżki płacy minimalnej w 2018 roku wyszła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało wzrost minimalnego…

Czytaj więcej

Przed kolejną turą rozmów w MEN

Na zebraniu Rady Sekcji Oświaty przewodnicząca Danuta Utrata wraz z Jolantą Kornel mówiły o rozmowach związkowców z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiały związkowe propozycje podwyżek płac, do których minister Anna Zalewska obiecała się odnieść w kwietniu. Najbliższe spotkanie w MEN odbędzie się 4 kwietnia. Oprócz tematu rozmów w grupach roboczych w ministerstwie związkowcy rozmawiali m.in.…

Czytaj więcej

Podnieść płace w Europie – wspólna rezolucja związków

Obradujący na Malcie Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przyjął rezolucję dotyczącą działań na rzecz podnoszenia najniższych wynagrodzeń pracowniczych. W dokumencie wskazuje się, że zapewnienie poprawy sytuacji gospodarczej na naszym kontynencie wymaga tego, aby płace stały się podstawowym narzędziem do zwalczania nierówności i zapewnienia uczciwej redystrybucji dochodów. Dynamika ich wzrostu powinna być kształtowana przede wszystkim…

Czytaj więcej

Porównanie naszych płac

Ok. 4100 zł brutto – tyle wyniosło średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce Polski w 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw (czyli zatrudniających 10 i więcej osób). Takie są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w całej gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 3900 zł brutto. To trochę więcej niż 900 euro. Jak wyglądają dochody Polaków w porównaniu…

Czytaj więcej

Godzinowa płaca minimalna

Minister pracy Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że od 1 lipca przyszłego roku ma nastąpić rewolucja w zatrudnieniu. Wprowadzona zostanie godzinowa płaca minimalna. Ma to ukrócić zatrudnianie ludzi na umowach śmieciowych za głodową pensję. Wyższa płaca minimalna to jeden z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości w sferze zatrudnienia. PiS postuluje też wprowadzenie najniższej stawki godzinowej dla pracujących w…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy