Banner

Tag Archives: płace

“Solidarność” wynegocjowała podwyżki płac

W sali sesyjnej Rady Miasta Wrocławia skarbnik Marcin Urban, sekretarz Włodzimierz Patalas i Przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso w obecności dyrektorów wszystkich wydziałów miasta i związkowców, poinformowali o wejściu w życie od września br. podwyżek płac dla pracowników samorządowych. -Skala tych podwyżek jest wyjątkowa, bo obejmuje 10 tys. pracowników i wynosi 50 mln – mówił…

Czytaj więcej

Wabco – negocjacje zakończone sukcesem

Zakończyły się negocjacje płacowe w Wabco Polska. Oficjalnie porozumienie podpisane zostało w środę  28 marca br. Działacze zakładowej  Solidarności  mówią o bardzo dobrych uzgodnieniach satysfakcjonujących pracowników Budżet przeznaczony na podwyżki w roku 2018 jest jednym z największych w historii zakładu ( większy był tylko w roku 2008). Powinno to przełożyć się na podwyżki nie mniejsze…

Czytaj więcej

Czas na rozmowy o podwyżkach

Wiktor Cisłowski został przewodniczącym MOZ NSZZ “Solidarność” w Hutmen SA. Podczas czwartkowego (18 stycznia) zebrania wyborczego delegaci wybrali skład komisji międzyzakładowej, rewizyjnej, delegatów na WZDR. Przedstawiając sprawozdanie z minionej kadencji Wiktor Cisłowski poruszył temat poziomu płac w firmie. Jego zdaniem kwestia ewentualnego wzrostu płac to najważniejsze zadanie jakie stoi przed nowymi władzami MOZ. Obecny na…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie płac w oświacie

Obradujący w Strzelinie 4 października 2017 delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” podjęli ważne stanowisko w sprawach oświatowych. Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” ws. wynagrodzeń w placówkach oświatowych Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża niezadowolenie z bardzo niskich wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników administracji…

Czytaj więcej

Jaka minimalna płaca w przyszłym roku?

Rada Ministrów ustaliła, że płaca minimalna w 2018 roku wyniesie 2080 zł brutto, to znaczy, że miałaby wzrosnąć tylko o 80 złotych. Zdaniem „Solidarności” płaca minimalna w 2018 roku powinna wynosić co najmniej 2160 zł. Pierwsza propozycja podwyżki płacy minimalnej w 2018 roku wyszła z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które zaproponowało wzrost minimalnego…

Czytaj więcej

Przed kolejną turą rozmów w MEN

Na zebraniu Rady Sekcji Oświaty przewodnicząca Danuta Utrata wraz z Jolantą Kornel mówiły o rozmowach związkowców z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przedstawiały związkowe propozycje podwyżek płac, do których minister Anna Zalewska obiecała się odnieść w kwietniu. Najbliższe spotkanie w MEN odbędzie się 4 kwietnia. Oprócz tematu rozmów w grupach roboczych w ministerstwie związkowcy rozmawiali m.in.…

Czytaj więcej

Podnieść płace w Europie – wspólna rezolucja związków

Obradujący na Malcie Komitet Wykonawczy Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych przyjął rezolucję dotyczącą działań na rzecz podnoszenia najniższych wynagrodzeń pracowniczych. W dokumencie wskazuje się, że zapewnienie poprawy sytuacji gospodarczej na naszym kontynencie wymaga tego, aby płace stały się podstawowym narzędziem do zwalczania nierówności i zapewnienia uczciwej redystrybucji dochodów. Dynamika ich wzrostu powinna być kształtowana przede wszystkim…

Czytaj więcej

Porównanie naszych płac

Ok. 4100 zł brutto – tyle wyniosło średnie miesięczne wynagrodzenie w gospodarce Polski w 2015 r. w sektorze przedsiębiorstw (czyli zatrudniających 10 i więcej osób). Takie są dane Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast w całej gospodarce narodowej w ubiegłym roku wyniosło 3900 zł brutto. To trochę więcej niż 900 euro. Jak wyglądają dochody Polaków w porównaniu…

Czytaj więcej

Godzinowa płaca minimalna

Minister pracy Elżbieta Rafalska zapowiedziała, że od 1 lipca przyszłego roku ma nastąpić rewolucja w zatrudnieniu. Wprowadzona zostanie godzinowa płaca minimalna. Ma to ukrócić zatrudnianie ludzi na umowach śmieciowych za głodową pensję. Wyższa płaca minimalna to jeden z priorytetów Prawa i Sprawiedliwości w sferze zatrudnienia. PiS postuluje też wprowadzenie najniższej stawki godzinowej dla pracujących w…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy