Banner

Tag Archives: budżet

W projekcie budżetu obniżka wieku emerytalnego

Rząd przygotował projekt budżetu Państwa na 2017 rok. Znalazły się w nim zapisy pozwalające przypuszczać, że zostanie zrealizowana obietnica obniżenia wieku emerytalnego Projekt budżetu trafi do partnerów społecznych, w tym też do “Solidarności” przed końcem sierpnia. Na wydanie wspólnej opinii pracodawcy i związki zawodowe będą miały 10 dni roboczych. Jeśli w tym terminie nie wypracują…

Czytaj więcej

Wspólne stanowisko związków ws. budżetu

Od kilku lat pogłębia się tendencja ograniczania zakresu informacji zawartych w projekcie budżetu państwa. Strona pracowników w Radzie Dialogu Społecznego (“Solidarność”, OPZZ, FZZ) uzgodniła i przedstawiła stanowisko w sprawie Założeń budżetu państwa na rok 2017. Związkowcy wskazują, że w dokumencie brakuje istotnych informacji i postulują, aby w kolejnych latach przedstawiano dane o przewidywanej wysokości dochodów…

Czytaj więcej

Szara strefa i umowy cywilnoprawne

We wtorek 17 maja obradowała Rada Ochrony Pracy.  Członkowie tego gremium (wśród nich Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności”) oprócz spraw bieżących  zajmowali się m.in.  skutkami  dla budżetu państwa wynikającymi z zastępowania umów o pracę, umowami cywilnoprawnymi oraz zatrudnianiem pracowników w szarej strefie.  …

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy