Banner

Tag Archives: bezrobocie

Kto straci pracę

Tylko prawie co piąty dorosły Polak obawia się, że w najbliższym czasie straci pracę. Częściej niepokój o swoją dalszą karierę zawodową odczuwają kobiety niż mężczyźni. Problem dotyczy prawie co czwartej osoby z grupy wiekowej 23-35 lat, Natomiast na drugim końcu zestawienia widzimy rodaków mających 56-80 lat – 9,1 proc. Niepewność widoczna jest przede wszystkim wśród…

Czytaj więcej

Na Dolnym Śląsku 5,8%

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc. Ze wstępnych danych MRPiT…

Czytaj więcej

Bezrobocie w Europie i Polsce

Stopa bezrobocia w Europie w grudniu 2020 roku wyniosła: 8,3 proc., oczekiwano 8,3 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2020, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc., wobec 8,3 proc. w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Przeciętna stopa bezrobocia…

Czytaj więcej

Od pół roku bez zmian

Stopa bezrobocia w listopadzie utrzymała się na poziomie 6,1 proc., niezmienionym od czerwca – wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podanych w komunikacie z 7 grudnia br. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 10 proc. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Resort…

Czytaj więcej

Informacja o rynku pracy na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Urząd Pracy podaje, że w końcu września 2020 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 68 796 osób bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 53,2%. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 12 587 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,8 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. W okresie dziewięciu miesięcy…

Czytaj więcej

Stopa bezrobocia bez zmian

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 1.023,7 tys. wobec 1.028,0 tys. osób w sierpniu. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. pozostając na tym samym poziomie przez cztery ostatnie miesiące…

Czytaj więcej

Stopa bezrobocia bez zmian

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia od połowy 2020 r utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert zatrudnienia. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu br. utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Tyle samo wyniosła w sierpniu. Co więcej, bez zmian jest już czwarty miesiąc…

Czytaj więcej

Młodzi na bruku

Według danych opublikowanych przez GUS coraz więcej młodych ludzi (przed 30. rokiem życia) trafia na bezrobocie. Jak mówi w dzienniku Rzeczpospolita Andrzej Kubisiak, wicedyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – W pierwszej kolejności ofiarą padają ludzie młodzi, bo nie mają tzw. zabezpieczenia umownego. Często pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, np. zlecenia czy o dzieło, albo na czas określony.…

Czytaj więcej

Stan bezrobocia na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Urząd Pracy pokazał aktualne dane o bezrobociu w naszym województwie. W okresie sprawozdawczym odnotowano na dolnośląskim rynku pracy 67 044 osoby bezrobotne. Znaczny wzrost bezrobotnych w porównaniu do stanu na dzień 30.04.2020 r. tj. o 3 876 osoby jest podyktowany sytuacją gospodarczą, w której znalazł się rynek pracy w dobie koronawirusa, nie tylko w województwie…

Czytaj więcej

Niższe tylko w Czechach

Tylko u naszego południowego sąsiada stopa bezrobocia jest niższa i  wynosi  2,4%. U nas sięga 3%. Na tle innych państw UE wciąż jesteśmy krajami o niskim bezrobociu. Najświeższe dane Eurostatu odnoszą się do stopy bezrobocia w maju br. Dane dla państw członkowskich prezentowały się następująco – w Holandii 3,6 proc. Niemczech 3,9 proc. i na…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy