Banner

Tag Archives: bezrobocie

Mniej bezrobotnych w marcu

Zmniejszyła się w marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że liczba bezrobotnych w marcu  br. wyniosła 1 079,8 tys. osób i – w porównaniu do końca lutego br. liczba ta spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8 proc. Spadek poziomu bezrobocia był silniejszy niż…

Czytaj więcej

Najniższe bezrobocie w Polsce

Dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej zostały opublikowane przez Eurostat. Wynika z nich, że Polska osiągnęła najniższą stopę bezrobocia spośród unijnych państw. W styczniu 2021 roku wyniosła 3,1% względem 3,2% w grudniu 2020 roku. Tuż za nami znalazły się Czechy ze stopą na poziomie 3,2%. Natomiast najwyższe bezrobocie zostało odnotowane m.in. w Grecji, Hiszpanii oraz…

Czytaj więcej

Bezrobocie-dane z końca lutego

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021 r. wyniosło 6,6 proc. i było wyższe o 1,1 pkt proc. w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Miesiąc do miesiąca z kolei wzrosło o 0,1 pkt. proc.. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc.. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (4 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,7 proc.). Na Dolnym Śląsku bezrobocie w stosunku…

Czytaj więcej

Kto straci pracę

Tylko prawie co piąty dorosły Polak obawia się, że w najbliższym czasie straci pracę. Częściej niepokój o swoją dalszą karierę zawodową odczuwają kobiety niż mężczyźni. Problem dotyczy prawie co czwartej osoby z grupy wiekowej 23-35 lat, Natomiast na drugim końcu zestawienia widzimy rodaków mających 56-80 lat – 9,1 proc. Niepewność widoczna jest przede wszystkim wśród…

Czytaj więcej

Na Dolnym Śląsku 5,8%

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc. Ze wstępnych danych MRPiT…

Czytaj więcej

Bezrobocie w Europie i Polsce

Stopa bezrobocia w Europie w grudniu 2020 roku wyniosła: 8,3 proc., oczekiwano 8,3 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2020, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc., wobec 8,3 proc. w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Przeciętna stopa bezrobocia…

Czytaj więcej

Od pół roku bez zmian

Stopa bezrobocia w listopadzie utrzymała się na poziomie 6,1 proc., niezmienionym od czerwca – wynika z szacunków Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii podanych w komunikacie z 7 grudnia br. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 10 proc. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w województwie wielkopolskim (3,7 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (9,9 proc.). Resort…

Czytaj więcej

Informacja o rynku pracy na Dolnym Śląsku

Wojewódzki Urząd Pracy podaje, że w końcu września 2020 roku w ewidencji powiatowych urzędów pracy województwa dolnośląskiego odnotowano 68 796 osób bezrobotnych, w tym kobiety stanowiły 53,2%. Pracodawcy zgłosili do powiatowych urzędów pracy 12 587 miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało przeciętnie 0,8 nowo zarejestrowanego bezrobotnego. W okresie dziewięciu miesięcy…

Czytaj więcej

Stopa bezrobocia bez zmian

Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła we wrześniu 1.023,7 tys. wobec 1.028,0 tys. osób w sierpniu. Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 6,1 proc. pozostając na tym samym poziomie przez cztery ostatnie miesiące…

Czytaj więcej

Stopa bezrobocia bez zmian

Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wynika, że stopa bezrobocia od połowy 2020 r utrzymuje się na tym samym poziomie. Resort zwraca uwagę, że rośnie liczba ofert zatrudnienia. Szacowana stopa bezrobocia we wrześniu br. utrzymuje się na poziomie 6,1 proc. Tyle samo wyniosła w sierpniu. Co więcej, bez zmian jest już czwarty miesiąc…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy