Banner

Tag Archives: bezrobocie

Bezrobocie w kwietniu

Według wstępnych danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w końcu kwietnia 2023 roku w urzędach pracy zarejestrowanych było 823,7 tys. bezrobotnych, czyli o 23,1 tys. (2,7 proc.) mniej niż w końcu poprzedniego miesiąca. Tym samym odnotowano spadek bezrobocia z 5.4% w marcu do 5.3% w kwietniu. W porównaniu do końca kwietnia 2022 r. liczba bezrobotnych…

Czytaj więcej

Co dziesiąty pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Polska znalazła się w gronie państw, w których wysokość zasiłków, w porównaniu z pensjami, jest najniższa. Wartość tego wskaźnika w Polsce wyniosła jedynie ok. 25 proc. I jest to drugi najniższy wynik wg raportu  OECD. OECD sprawdziło także, czy osoby bezrobotne w danym kraju w ogóle pobierają przeznaczone dla nich świadczenia. I w tym zestawieniu…

Czytaj więcej

Polska z najniższym bezrobociem

2,7 proc. wyniosła stopa bezrobocia w czerwcu 2022 r., tyle samo co w miesiącu poprzednim – wynika z danych Eurostatu. – To wynik znacznie lepszy niż przed rokiem, stopa bezrobocia w czerwcu br. była także dużo poniżej unijnej średniej. Stopa bezrobocia w czerwcu br. w Unii Europejskiej wyniosła 6 proc., a w strefie euro 6,6…

Czytaj więcej

Spada bezrobocie

Stopa bezrobocia w Polsce spadła w czerwcu poniżej 5 proc – podał wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed. – Mamy najświeższe dane, jeśli chodzi o sytuację na rynku pracy. To najniższe bezrobocie od kilkunastu lat, ponieważ na poziomie 4,9 proc. Mamy praktycznie najniższe bezrobocie w Europie – powiedział wiceminister. Według wstępnych danych w końcu czerwca…

Czytaj więcej

Mniej bezrobotnych w marcu

Zmniejszyła się w marcu liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy. Ze wstępnych danych Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii wynika, że liczba bezrobotnych w marcu  br. wyniosła 1 079,8 tys. osób i – w porównaniu do końca lutego br. liczba ta spadła o 19,8 tys. osób, czyli o 1,8 proc. Spadek poziomu bezrobocia był silniejszy niż…

Czytaj więcej

Najniższe bezrobocie w Polsce

Dane dotyczące bezrobocia w Unii Europejskiej zostały opublikowane przez Eurostat. Wynika z nich, że Polska osiągnęła najniższą stopę bezrobocia spośród unijnych państw. W styczniu 2021 roku wyniosła 3,1% względem 3,2% w grudniu 2020 roku. Tuż za nami znalazły się Czechy ze stopą na poziomie 3,2%. Natomiast najwyższe bezrobocie zostało odnotowane m.in. w Grecji, Hiszpanii oraz…

Czytaj więcej

Bezrobocie-dane z końca lutego

Bezrobocie rejestrowane w lutym 2021 r. wyniosło 6,6 proc. i było wyższe o 1,1 pkt proc. w porównaniu do tego samego okresu sprzed roku. Miesiąc do miesiąca z kolei wzrosło o 0,1 pkt. proc.. W żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11 proc.. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (4 proc.), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,7 proc.). Na Dolnym Śląsku bezrobocie w stosunku…

Czytaj więcej

Kto straci pracę

Tylko prawie co piąty dorosły Polak obawia się, że w najbliższym czasie straci pracę. Częściej niepokój o swoją dalszą karierę zawodową odczuwają kobiety niż mężczyźni. Problem dotyczy prawie co czwartej osoby z grupy wiekowej 23-35 lat, Natomiast na drugim końcu zestawienia widzimy rodaków mających 56-80 lat – 9,1 proc. Niepewność widoczna jest przede wszystkim wśród…

Czytaj więcej

Na Dolnym Śląsku 5,8%

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc. Ze wstępnych danych MRPiT…

Czytaj więcej

Bezrobocie w Europie i Polsce

Stopa bezrobocia w Europie w grudniu 2020 roku wyniosła: 8,3 proc., oczekiwano 8,3 proc. Stopa bezrobocia w strefie euro w grudniu 2020, po uwzględnieniu czynników sezonowych, wyniosła 8,3 proc., wobec 8,3 proc. w poprzednim miesiącu – poinformował w komunikacie Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej. Analitycy spodziewali się stopy bezrobocia na poziomie 8,3 proc. Przeciętna stopa bezrobocia…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy