Banner

Na Dolnym Śląsku 5,8%

Szacowana przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w styczniu 6,5%, co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 0,3 punktu proc., a rok do roku wzrost wyniósł 1 punkt proc. W styczniu 2018 i 2019 r. wskaźnik ten także wzrósł o 0,3 punktu proc.
Ze wstępnych danych MRPiT ogłoszonych 4 lutego wynika, że liczba bezrobotnych w końcu stycznia 2021 roku wyniosła 1 089,6 tys. osób bezrobotnych i – w porównaniu do stanu z końca 2020 roku liczba ta wzrosła o 43,2 tys. osób, czyli o 4,1%.
Wzrost bezrobocia w styczniu jest zjawiskiem stałym polskiego rynku pracy związanym z sezonowością zatrudnienia, upływem z końcem roku okresu na jaki zawarte były umowy czasowe, czy zakończeniem udziału w działaniach aktywizacyjnych.
W tym roku nałożyły się na to również wprowadzone w związku z pandemią obostrzenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W urzędach pracy w styczniu br. rejestrowali się przede wszystkim sprzedawcy, kucharze, pomocniczy robotnicy budowlani czy gospodarczy, ślusarze, mechanicy pojazdów samochodowych, magazynierzy i murarze. Są to zawody, w których od lat rejestruje się najwięcej bezrobotnych– wiceminister Iwona Michałek.
Co ważne, w żadnym województwie wskaźnik bezrobocia nie przekroczył 11%, choć był silnie zróżnicowany terytorialnie. Najniższą stopę bezrobocia rejestrowanego zanotowano w wielkopolskim (3,9%), a najwyższą w warmińsko-mazurskim (10,6%).
Na Dolnym Śląsku wskaźnik bezrobocia w styczniu br. wyniósł 5,8% . Niższą stopę bezrobocia niż u nas mają 4 województwa (wielkopolskie,mazowieckie, małopolskie i śląskie).

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy