Banner

Author archives: Solidarność

Krajówka w Szczyrku

Na początku dwudniowych  obrad Komisji Krajowej NSZZ “Solidarności” przedstawiciele PZU przedstawili prezentację i pakiet informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które już od lipca br wchodzą w życie. Najpierw w największych zakładach pracy, a w dalszej kolejności w średnich i małych. W dalszej części obrady dotyczyły sytuacji w branżach i regionach Związku oraz spraw wewnątrzzwiązkowych.  …

Czytaj więcej

O dolnośląskiej psychiatrii

Z udziałem Zbigniewa Króla podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia obradowało 25 kwietnia br. prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego wraz z członkami zespołu ds. ochrony zdrowia i polityki społecznej. Tematem spotkania była sytuacja dolnośląskiej psychiatrii. Zbigniew Król przedstawił m.in. założenia ministerstwa zmierzające do rozwoju opieki środowiskowej dla osób cierpiących na choroby psychiczne. Region Dolny Śląsk reprezentowali…

Czytaj więcej

Bez związku zawodowego nie ma dialogu

Dialog społeczny w świetle dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy to główny temat konferencji zorganizowanej przez Region Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, Komisję Krajową i Państwową Inspekcję Pracy we Wrocławiu. Konferencję otworzył Kazimierz Kimso, przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, oprócz niego głos zabrali przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy(Barbara Serafinowska), Centralnego Instytutu Ochrony Pracy (Łukasz Kapica).…

Czytaj więcej

Zapraszamy na konferencję

W Polsce Sejm RP ustanowił w 2003 roku 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień 28 kwietnia z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzony jest od 1991 roku pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Serdecznie zapraszamy na Msze św. oraz konferencje naukową zorganizowaną przez dolnośląską „Solidarność”, Komisję Krajową…

Czytaj więcej

Wielkanoc 2019

Niech cud Zmartwychwstania Pańskiego napełni nas nowymi siłami do podejmowania codziennych wyzwań. Oby czas wielkanocny obfitował w radosne spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Niech te wyjątkowe dni będą również czasem wypoczynku i dogodną okazją do oderwania się od codziennych trosk. Życzę wszystkim członkom i sympatykom dolnośląskiej Solidarności wesołych i radosnych Świąt Wielkanocnych, spędzonych w spokojnej…

Czytaj więcej

W świątecznym nastroju

Na kilka dni przed Wielkanocą emeryci zrzeszeni w Regionalnej Sekcji spotkali się na uroczystym poczęstunku. Wszystkim zebranym w środę na uroczystym spotkaniu życzenia złożył przewodniczący ZR Kazimierz Kimso. Modlitwę przy świątecznym stole poprowadził duszpasterz dolnośląskiej Solidarności ks. Stanisław Pawlaczek. O szacunku do zebranych, wynikającym nie tylko z wieku, ale i z doświadczenia oraz działalności w…

Czytaj więcej

Zapraszamy do Henrykowa

Już po raz czwarty spotkamy się w przepięknym Henrykowie na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Ludzi Pracy. W niedzielę 19 maja pod przewodnictwem Krajowego Duszpasterza Ludzi Pracy arcybiskupa Józefa Kupnego odprawiona zostanie Msza Święta. Ponadto dla pielgrzymów zagrają legendarne Czerwone Gitary. Zapraszamy!  …

Czytaj więcej

Podwyżki w Whirlpool

W czwartek 11 kwietnia zakończono negocjacje dotyczące wprowadzenia podwyżek płac dla pracowników. W wyniku rokowań oraz dokonanych uzgodnień pracownikom zostanie podwyższona stawka wynagrodzenia zasadniczego o 300 zł od 01.04.2019 r. W dniu 30.04.2019 r. wszystkim pracownikom zostanie wypłacony bonus majówkowy, uzależniony od dochodu, w kwocie 250 zł lub 200 zł Od 1 czerwca 2019 r.…

Czytaj więcej

Świąteczne spotkanie w Regionie

Kwietniowe spotkanie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było m.in, omówieniu sytuacji bieżącej w branżach. Działacze zapoznali się z informacją o działaniach Sztabu Protestacyjno-Strajkowego. Sytuację mieszkańców Syrii ogarniętej do niedawna wojną przybliżyła goszcząca na spotkaniu minister Beata Kempa. U progu Wielkiego Tygodnia członkowie Zarządu Regionu wraz z pracownikami spotkali się w hallu ZR na…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy