Banner

Szkolenia

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania
1. Szkolenie dla społecznych inspektorów pracy 2 dni
2. Negocjacje 2 dni
3. Skarbnik – rozliczenie 1 dzień
4. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 dzień
5. Zarządzanie konfliktem 2 dni
6. Przeciwdziałanie wypaleniu
Przeciwdziałanie mobbingowi
Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy
2 dni
7. Rozwój związku 2 dni
8. Szkolenie ogólnozwiązkowe 2 dni
9. Jak pisać, żeby inni chcieli czytać 2 dni
10. Podstawy Komunikacji
Zarządzanie sobą (czasem)
Zarządzanie grupą i zespołem
2 dni
11. Wystąpienia Publiczne
Wizerunek lidera, działacza
Emisja głosu
2 dni
12. Ustawa o Związkach Zawodowych 1 dzień

Szkolenia odbywają się przez cały rok. Terminy szkoleń są zależne od możliwości trenerów, dostępności platformy oraz sytuacji pandemicznej, w związku z czym termin danego szkolenia jest wyznaczany 2 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia odbywają się stacjonarnie lub online. Zapisy na szkolenia są możliwe po wysłaniu przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaproszenia na dane szkolenia do organizacji z wyznaczonym terminem szkolenia.
Zapraszamy również do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia.

Terminy szkoleń w 2022 roku
Kontakt
O nas

Społeczna inspekcja pracy