Banner

Szkolenia

 

Lp. Tytuł szkolenia Czas trwania
1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 1 dzień
2. Przeciwdziałanie wypaleniu
Przeciwdziałanie mobbingowi
Przeciwdziałanie stresowi w miejscu pracy
2 dni
3. Szkolenie ogólnozwiązkowe (online) 2 dni
4. Podstawy Komunikacji
Zarządzanie sobą (czasem)
Zarządzanie grupą i zespołem
2 dni
5. Redagowanie związkowych stron internetowych cz. 1 2 dni
6. Społeczny inspektor pracy 2 dni
7. Jak pisać, żeby inni chcieli czytać 2 dni
8. Rozwój Związku 2 dni
9. Skarbnik 1 dzień
10. Zarządzanie konfliktem 2 dni
11. Redagowanie związkowych stron internetowych cz. 2 2 dni
12. Negocjacje 2 dni
13. Wystąpienia publiczne, wizerunek lidera, emisja głosu 2 dni
14. Prawo pracy 1 dzień
15. Komunikacja w negocjacjach 2 dni
16. Profesjonalizm organizacji zakładowej 2 dni
17. Cyfryzacja rynku pracy (nowe) 2 dni

Szkolenia odbywają się przez cały rok. Terminy szkoleń są zależne od możliwości trenerów, dostępności platformy, w związku z czym termin danego szkolenia jest wyznaczany 4 tygodnie przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia odbywają się stacjonarnie lub online. Zapisy na szkolenia są możliwe po wysłaniu przez Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” zaproszenia na dane szkolenia do organizacji z wyznaczonym terminem szkolenia. Zapraszamy również do zgłaszania zapotrzebowania na szkolenia.

Terminy szkoleń w 2024 roku
Kontakt
O nas

Społeczna inspekcja pracy