Banner

Category Archives: Historia – Wszechnica

Spotkanie z ekspertem

Listopadowe spotkanie członków Wszechnicy społecznej Inspekcji Pracy poświęcone było zagadnieniom emerytalnym. Historię reform emerytalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz nową sytuację, jaka nastała po przywróceniu wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet przybliżył zebranym ekspert działu prawnego Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Jerzy Płaza,…

Czytaj więcej

Warsztaty Wszechnicy w Sandomierzu

W poniedziałek 22 czerwca w Sandomierzu rozpoczęły się XV wyjazdowe warsztaty Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. 25  społecznych inspektorów, pracowników służb BHP odwiedziło elektrownię węglową w Połańcu, gdzie uczestnicy mieli okazję zobaczyć jak funkcjonuje elektrownia, jak  tam działa służba BHP i Społeczna Inspekcja Pracy oraz z jakim problemami mierzą się te jednostki. We wtorek rozpoczęły się…

Czytaj więcej

O stresie i mobbingu

W siedzibie Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odbywa się 27 marca kolejne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. Tym razem poświęcone jest kwestiom stresu, mobbingowi i czynnikom psychofizycznym w pracy. Gościem i prelegentem Wszechnicy jest inspektor PiP Łukasz Paroń. Jak zwykle zebranie zgromadziło bardzo liczne grono społecznych inspektorów pracy. jw foto Janusz Wolniak    …

Czytaj więcej

Ryzyko zawodowe

Kolejne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Solidarności Dolnośląskiej zgromadziło około 60 inspektorów pracy i co ważne, z miesiąca na miesiąc cieszy się coraz  większą popularnością. Dzisiejsze zebranie, 27 lutego poświęcone zostało szkoleniu z oceny ryzyka zawodowego. Zagadnienie referował Stefan Kiesz (na zdjęciu), specjalista prawa pracy z Działu Eksperckiego ZR, a całość prowadził kierownik WSIP Paweł…

Czytaj więcej

Podziękowanie dla Wszechnicy

Obecna na spotkaniu Wszechnicy SiP w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk minister Iwona Hickiewicz podziękowała przewodniczemu ZR Kazimierzowi Kimso i wszystkim związkowcom za dotychczasową współpracę, wręczając na ręce Pawła Chabińskiego – szefa Wszechnicy, okolicznościową paterę. Podczas spotkania przewodniczący Kazimierz Kimso podziękował za przyznaną mu Nagrodę i. Haliny Krahelskiej. Gościem Wszechnicy był też Okręgowy Inspektor…

Czytaj więcej

SIP w POLANICY (2012 )

RADA WSZECHNICY SPOŁECZNEJ INSPEKCJI PRACY przy aprobacie i pomocy Zarządu Regionu zorganizowała wyjazdowe seminarium warsztatowe w dniach 11-15 czerwca 2012 w Polanicy Zdroju dla społecznych inspektorów pracy. Tematem wiodącym były aspekty psychologiczne i zagrożenia wynikające ze społecznej i zawodowej aktywności pracowników pełniących funkcje społecznych inspektorów pracy. Warsztaty prowadzone były przez specjalistę prawa i psychologii pracy…

Czytaj więcej

WSZECHNICA SIP Z EUROPEJSKIEJ PERSPEKTYWY (2011)

Z uwagi na warsztatowy charakter seminarium, zaplanowano uczestnictwo prelegentów w osobach: eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Iwony Pawlaczyk, profesora Jerzego Olszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nadinspektora Henryka Batarowskiego z Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, którzy zaprezentowali tematy społecznej inspekcji pracy z perspektywy europejskiej oraz praktyczne przykłady radzenia sobie z nowymi…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy