Banner

Władze

Przewodniczący ZR:

KimsoKazimierz Kimso –  Przewodniczący Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” od czerwca 2010 r., członek Komisji Krajowej. W „S” od 1980 r., w stanie wojennym współpracował z „Solidarnością Walczącą”. Członek Rady Ochrony Pracy, członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. Członek Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia i Forum Dialogu Społecznego. Działa w Stowarzyszeniu Charytatywnym im. Kazimierza Michalczyka zajmującym się udzielaniem materialnej pomocy osobom represjonowanym w stanie wojennym. Odpowiedzialny za funkcjonowanie działu kadr, informacji, ochrony pracy oraz biura w Górze, Miliczu, Wołowie i Brzegu Dolnym.

Prezydium ZR:

Zastępca przewodniczącego, skarbnik:

Majchrzak

Piotr Majchrzak – MOZ NSZZ „Solidarność” przy Diora Galwanizer w Dzierżoniowie, członek Krajowej i Regionalnej Komisji Wyborczej, członek Rady Rynku Pracy, przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Dzierżoniowskiego. W prezydium ZR odpowiedzialny za działy ekspercki, finansowy, szkoleń oraz za oddział w Dzierżoniowie.

 

 

Zastępca przewodniczącego:

Bielakiewicz

Sławomir Bielakiewicz w NSZZ „Solidarność” od 2009 r. przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Toyota Motor Manufacturing Poland sp.z o.o. w Wałbrzychu, W Zarządzie Regionu w l. 2010-2018 oraz po wyborze podczas Walnego Zebrania Delegatów w Górze 4 października 2019. W prezydium ZR odpowiada za funkcjonowanie oddziałów w Wałbrzychu, Kłodzku, Ząbkowicach Śl i Oleśnicy.

Zastępca przewodniczącego, sekretarz:

MakulGrzegorz Makul – członek Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” MPK Wrocław, delegat na Kongres Sekretariatu Służb Publicznych NSZZ „Solidarność”, członek Rady Sekcji Krajowej Komunikacji Miejskiej NSZZ „Solidarność”.W prezydium ZR odpowiada m.in. za pracę sekretariatu, działu ewidencji, rozwoju, organizację uroczystości, oddziały w Środzie Śl. i w Oławie. Sprawuje również nadzór merytoryczny nad interwencjami.

 

 

Członkowie Prezydium
Ireneusz Besser – przewodniczący KZ przy Zakładzie Porcelany Stołowej „Karolina” w Jaworzynie Śl. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy, Przewodniczący Sekcji Krajowej Ceramików i Szklarzy NSZZ „Solidarność”. W prezydium ZR odpowiada za pracę biur w Strzelinie i w Świdnicy.
Krzysztof Domagała – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Whirlpool Polska sp. z o.o., Delegat na Kongres Sekretariatu Metalowców NSZZ „Solidarność”
Ewa Jakimowicz – przewodnicząca KZ w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, członkini prezydium Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia, przewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Ochrony Zdrowia, delegat na KZD.
Bogusław Jurgielewicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o., członek Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.
Grzegorz Malec – przewodniczący Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Lasów Państwowych NSZZ “Solidarność”.
Wiesław Natanek – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” PolRegio przy Dolnośląskim Zakładzie we Wrocławiu, członek rady Sekcji Krajowej Kolejarzy.
Celina Rymut- przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrocławiu, delegat na KZD oraz na Sekcję Pracowników Administracji Rządowej i Samorządowej
Danuta Utrata – przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Centrum, przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania, członkini prezydium KSOiW.
Tomasz Wójcik – KZ NSZZ „Solidarność” przy Politechnice Wrocławskiej, delegat na KZD od samego początku do chwili obecnej, członek KK od 1990 r. w latach 1990–94 członek prezydium KK, przewodniczący ZR „S” Dolny Śląsk w latach 1990–1998,

Członkowie ZR:

Zenon Adamski – KZ NSZZ Solidarność w Herbapol Wrocław SA.
Wojciech Asterski – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” pracowników ZEW Kogeneracja SA
Ryszard Bartnicki – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Powiatu Milickiego, prowadzi Biuro „S” w Miliczu od 1999 r.
Marek Choczaj – KZ NSZZ “Solidarność” w Okręgowym Inpektoracie Pracy we Wrocławiu.
Mirosłąw Chołda – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Roben , w l. 2018-2022 z-ca przewodniczącego Sekretariatu Budownictwa i Przemysłu Drzewnego oraz przewodniczący Sekcji Krajowej Budownictwa,
Tadeusz Ćwikła – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarnośc”w ZPAS SA w Przygórzu
Urszula Drzewińska – przewodnicząca Regionalnej Sekcji Kultury, przewodnicząca OZ NSZZ „Solidarność” przy Operze Wrocławskiej, członkini Rady Sekretariatu Kultury.
Marek Jakubowski – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Nestle Purima, członek Rady Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych
Tomasz Kańduła – członek prezydium Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w PKP Cargo we Wrocławiu
Stanisław Kiezik –przewodniczący Komisji Oddziałowej OOZ NSZZ „Solidarność” PT we Wrocławiu, sekretarz KM OMPT NSZZ „Solidarność”
Krystyna Kochan – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław Krzyki, ławnik w Sądzie Okręgowym.
Agnieszka Kołda – przewodnicząca KZ NSZZ „Solidarność” NSK Steering Systems Europe (Polska) sp. z oo
Julian Kospiczewicz – przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w Górze.
Andrzej Kowalski – przewodniczący Regionalnej Sekcji Emerytów i Rencistów NSZZ Solidarność Region Dolny Śląsk
Andrzej Kozłowski – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” w Essity Operations Poland sp. z o.o w Oławie, zakładowy społeczny inspektor pracy.
Adam Krakiewicz – członek NSZZ „Solidarność” ZOZ Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu
Henryka Król – przewodnicząca Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność” w Poczta Polska Wrocław.
Cezary Kucfir członek ZOZ NSZZ „Solidarność” Szpital im. Marciniaka
Tadeusz Kurkowiak – przewodniczący KZ przy „Poltegor-Instytut” Instytut Górnictwa Odkrywkowego, członek Regionalnej Komisji Rewizyjnej, delegat WZD Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Brunatnego, delegat na WZD Sekretariatu Górnictwa i Energetyki.
Agnieszka Kustra – MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty Kultury i Sportu Powiatu Wołowskiego.
Tomasz Lewicki – wiceprzewodniczący OZ NSZZ „S” w GKN Olesnica
Danuta Liskowiak – przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Pracowników Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych.
Henryk Łoposzko – przewodniczący KO NSZZ „Solidarność” w OTV Wrocław
Tomasz Martowicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Wabco Polska.
Edward Maślankiewicz – członek KZ NSZZ „Solidarność” w JK Metal sp. z o.o w Świdnicy, wiceprzewodniczący Rady Oddziału Powiatu Świdnickiego.
Barbara Miszczuk – przewodnicząca MOZ NSZZ „Solidarnośc” PKP SA we Wrocławiu, członkini prezydium Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, czł. Komisji Krajowej.
Marek Obliński MOZ NSZZ „Solidarność” w Zetkama sp. z oo
Jacek Pikuliński – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Diora sp. z oo w Świdnicy
Grzegorz Sabat – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” WPWiK Sp. z oo . w Wałbrzychu
Mariusz Samuel- – przewodniczący ZOZ NSZZ „Solidarność” w McCain Poland Sp. z oo
Zygmunt Stelmach – OZ NSZZ „Solidarność” przy PWiK Delfin sp z.o.o w Ząbkowicach Śląskich, przewodniczący Rady Oddziału Powiatu Ząbkowice Śląskie, reprezentant Związku w Radzie Rynku Pracy w Ząbkowicach Śląskich.
Malwina Stępień – przewodnicząca KZ NSZZ Solidarność w Pepco Wrocław.
Miłosz Szczurowski – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w PPG Deco Wrocław.
Tomasz Szremski – z-ca przewodniczącego w NSZZ „Solidarność” PKP Energetyka SA Zakład Dolnosląski, członek Sekcji Zawodowej PKP Energetyka SA, delegat na WZD Krajowej Sekcji Kolejarzy.
Krzysztof Tenerowicz – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w NFZ O. Wrocław, członek Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia.
Roman Wawrzyniak – przewodniczący Komisji Podzakładowej NSZZ „Solidarność”w Polskiej Spółce Gazownictwa O. we Wrocławiu, sekretarz Rady Sekcji Krajowej Górnictwa Naftowego i Gazownictwa NSZZ „Solidarność”, członek prezydium Rady Sekcji Przemysłu Chemicznego NSZZ „Solidarność”.
Daniel Wituszyński – przewodniczący KZ NSZZ Solidarność w Toyota Motor Industries w Jelczu–Laskowicach.
Wojciech Wolak – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Zakład Wodociągów i Kanalizacji Nowa Ruda sp. z o.o
Rafał Zakrzewski – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Faurecia Wałbrzych SA
Krzysztof Zalepa – przewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” Wagony Świdnica Sp. z oo
Remigiusz Zarzycki – przewodniczący NSZZ „Solidarność” w Pogotowiu Ratunkowym, delegat na WZD Krajowej Sekcji Ratowników Medycznych.

REGONALNA KOMISJA REWIZYJNA

Mieczysława Drużbicka – przewodnicząca
Sławomir Poświstak – zastępca przewodniczącej
Adam Ambroży
Lidia Borowska
Łukasz Brecht
Łukasz Dyczyński
Andrzej Jabłoński
Irena Kubisztal – sekretarz
Izabela Mądry
Jacek Przyszlak
Włodzimierz Rybak
Mirosław Rzepka
Małgorzata Skoczylas
Henryk Zajączkowski
Ryszarda Zygmańska

Społeczna inspekcja pracy