Banner

Tag Archives: ZR

Kwietniowy ZR

Na zebraniu ZR 10 kwietnia gościem obrad jest dyr. Józef Dolata z Krajowej Administracji Skarbowej. W porządku obrad jest m.in. informacja z praz Prezydium ZR, sytuacja w MPK, omówienie zmian dot. zatrudniania pracowników, podjęcie uchwały ws. kalendarza wyborczego i sprawozdanie PiP. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Obrady Zarządu Regionu

Na marcowym posiedzeniu Zarządu Regionu 13 marca powróciła ponownie kwestia Teatru Polskiego. Przewodniczący organizacji zakładowej Leszek Nowak zaapelował o dalsze zbieranie podpisów w obronie teatru i poinformował, że do “Solidarności” w teatrze zapisało się w ostatnich dniach ponad 20 osób. W porządku obrad Zarządu są jeszcze kwestie budżetowe i wewnątrzzwiązkowe. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Styczniowe zebranie Zarządu Regionu

Na styczniowym posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk przyjęto stanowisko w sprawie sytuacji w Teatrze Polskim, omówiono sytuację w branżach, zakładach pracy i w Polsce. Ponadto wysłuchano sprawozdania z prac Prezydium ZR i KK oraz uchwałę ws. zmiany założeń do budżetu Regionu na 2017 r. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Listopadowy Zarząd Regionu

Na listopadowym posiedzeniu Zarządu Regionu wysłuchano informacji z prac Prezydium i Komisji Krajowej. Przedstawiciele zakładów pracy i branż przedstawili aktualną sytuację i problemy z jakimi się mierzą.Przyjęto także uchwałę ws. budżetu Związku, ws. wyjazdowego posiedzenia ZR i organizacji XXIX WZD. Gościem obrad był przedstawiciel wrocławskiego oddziału IPN dr Stanisław Bogaczewicz. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Zarząd obradował i zwiedzał Zajezdnię

Zarząd Regionu 17 października odbył się w Centrum Historii „Zajezdnia”. W programie październikowego Zarządu Regionu mówiono o sprawach bieżących, finansowych, odbyło się spotkanie z autorkami (Małgorzatą Wanke-Jakubowską i Marią Wanke-Jerie) książki o Tomaszu Surowcu i przekazanie książek do bibliotek miejskich. Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność Dolny Śląsk Kazimierz Kimso podziękował dyrektorowi Mutorowi i wszystkim pracownikom…

Czytaj więcej

Obradował Zarząd Regionu

Nadzwyczajne posiedzenie Zarządu Regionu 29 września poświęcone było przygotowaniom do najbliższego WZD Regionu w Książu. Członkowie ZR zatwierdzili porządek obrad WZD. Ponadto przyjęto też uchwałę ws. zmian budżetu na 2015 rok. Po dyskusji przyjęto też protestacyjne stanowisko ws. likwidacji oddziału w szpitalu powiatowym w Strzelinie. Wskutek tej likwidacji ma zostać zwolnionych 50 pracowników. Oceniono, że…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy