Banner

Tag Archives: ZR

Region wzywa zarząd Essity do przestrzegania prawa

Podczas poniedziałkowego (13 września) posiedzenia Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” zebrani przyjęli stanowisko, w którym zwracają się do zarządu Essity Operations Poland sp. z o.o. w Oławie o respektowanie ustawowych praw i wolności związkowych. Od lat działalność zakładowej “Solidarności” – jedynego związku zawodowego w tej firmie jest marginalizowana. Liczne nieprawidłowości dotyczące wytypowania reprezentanta załogi do…

Czytaj więcej

ZR o sytuacji w oławskim Essity

Z zaniepokojeniem zauważamy kolejne przejawy braku poszanowania Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Essity Operations Poland sp. z o. o. jako partnera społecznego. Od początku powstania organizacji, pracodawca utrudniał prowadzenie działalności związkowej poprzez brak poszanowania jej praw. Jesteśmy zwolennikami prowadzenia dialogu społecznego  i w tym duch mieliśmy nadzieję, że pracodawca zmieni swoje postępowanie. Niestety działania pracodawcy nadal…

Czytaj więcej

Posiedzenie Zarządu Regionu

Na odbywającym się zdalnie posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” wysłuchano sprawozdania z działalności Okręgowej Inspekcji Pracy – omówiła Małgorzata Łagocka Okręgowa Inspektor Pracy oraz Barbara Serafinowska. Członkowie Zarządu w tej kwestii zadali wiele pytań. Podczas zebrania przedstawiono też informacje z prac Prezydium ZR oraz poruszono szereg kwestii wewnątrzzwiązkowych. Zebranie prowadził przewodniczący Kazimierz Kimso. jw foto Janusz…

Czytaj więcej

Sanepid pod ostrzałem

Sytuacja pracowników Sanepidu zdominowała lutowe posiedzenie ZR. Przeciążenie pracowników obowiązkami wynikającymi z powodu pandemii pogarsza zdaniem związkowców niemerytoryczne zarządzanie p.o. Głównego Inspektora Sanitarnego. Sytuację pogarsza odbiór społeczny, utożsamiający decyzje rządu z pracownikami inspekcji. Agresja, pogróżki, to smutna codzienność pracowników Sanepidu. Mówiła o tym Danuta Liskowiak. Stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Regionu: Ponadto działacze wysłuchali…

Czytaj więcej

Zdalny Zarząd

25 stycznia odbyło się zdalne posiedzenie Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk. Obrady prowadził sekretarz ZR Grzegorz Makul. Zebranie poświęcone było sprawom wewnątrzzwiązkowym. Brał w nim udział przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

O szczepieniach na styczniowym posiedzeniu ZR

Rozpoczęte szczepienia na Covid 19 zdominowały pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu. Działacze poruszali kwestię prawną związaną z możliwością dopuszczenia do pracy pracownika w zależności od tego czy poddał się szczepieniu. Ustalono, ze szczegółowe pytania dotyczące poruszanej kwestii przekazane zostaną prawnikom z Działu Eksperckiego, którzy przygotują odpowiedź dla członków naszego Związku. Ponadto omówiono sytuację…

Czytaj więcej

Przedświąteczny Zarząd

Od uchwał w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. i założeń do budżetu na przyszły rok rozpoczęło się grudniowe posiedzenie zr. Po przyjęciu przez zebranych przedłożonych projektów dokumentów. Działacze wyrazili zgodę na skrócenie karencji członkowi OZ w wałbrzyskiej Faureci i umożliwili w ten sposób kandydowanie na funkcję delegata na zakładowe zebranie delegatów. Zebrani przedstawili…

Czytaj więcej

Obradowało Prezydium

Prezydium Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk odbyło 7 grudnia kolejne zdalne posiedzenie. Podczas spotkania omówiono m.in. założenia do budżetu Regionu na 2021 rok,  sytuację w dolnośląskich zakładach pracy oraz przekazanie środków na Fundusz im. Kazimierza Michalczyka. W najbliższy poniedziałek 14 grudnia odbędzie się też w trybie zdalnym zebranie Zarządu Regionu. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

W obronie placu Jana Pawła II

Inicjatywa lewicowej posłanki Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która złożyła wniosek do rady miasta Wrocławia, by obecnemu placu Jana Pawła II przywrócić nazwę placu 1 Maja spotyka się z coraz większymi protestami. Protestują mieszkańcy Wrocławia i niektórzy radni. 20 listopada tą sprawą być może zajmie się rada miasta na swoim zdalnym posiedzeniu. Związkowcy dolnośląskiej “Solidarności” w tej sprawie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy