Banner

Tag Archives: ZR

Nie będziemy dyskutować z doniesieniami prasowymi

Podczas poniedziałkowego (12 lutego) posiedzenia Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Region Dolny Śląsk z działaczami spotkał się członek Prezydium Komisji Krajowej Henryk Nakonieczny. Tematem spotkania były prace komisji kodyfikacyjnej dotyczące kodeksu pracy oraz projekt ustawy o związkach zawodowych. Henryk Nakonieczny zauważył m.in. że zgodnie z rozporządzeniem ministra rodziny pracy i polityki socjalnej komisja kodyfikacyjna przedstawi konkretne…

Czytaj więcej

Obradował Zarząd Regionu

Od poinformowania działaczy o pracy prezydium ZR w ostatnich tygodniach rozpoczęły się w poniedziałek 20 listopada obrady Zarządu Regionu dolnośląskiej „Solidarności”. Sekretarz prezydium ZR Maria Zapart szeroko omówiła program uczczenia ofiar stanu wojennego. Z pewnością nadzwyczajnym wydarzeniem będzie wprowadzenie relikwii błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki do katedry wrocławskiej. Zbigniew Gadzicki przedstawił zebranym tematykę październikowych obrad Komisji…

Czytaj więcej

Wrześniowe obrady ZR

Podczas wrześniowych (11.09) obrad ZR przekazano informację z prac Prezydium ZR oraz Komisji Krajowej. Przewodniczący ZR Kazimierz Kimso podsumował obchody 37. rocznicy Porozumień Sierpniowych. Dyrektor Biegu Solidarności Danuta Utrata podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnej organizacji największej związkowej imprezy na Dolnym Śląsku. Ponadto skarbnik Jarosław Krauze przedstawił wykonanie budżetu ZR za I półrocze. ZR…

Czytaj więcej

Obradował lipcowy Zarząd Regionu

Na swoim lipcowym posiedzeniu (10.07) Zarząd Regionu wysłuchał informacji z prac Prezydium oraz Komisji Krajowej. Ponadto omówiono sytuację w branżach i zakładach pracy naszego Regionu. W tym tygodniu 14 lipca protestować we Wrocławiu będą pracownicy Zakładów Gospodarki Wodnej, a w przyszłym tygodniu w Warszawie pracownicy Pogotowia Ratunkowego. Zarząd Regionu wysłuchał też informacji prezesa i przewodniczącego…

Czytaj więcej

Obradował Zarząd Regionu

Czerwcowe obrady zarządu regionu przyniosły ważne uchwały organizujące wybory w Regionie w nadchodzącej kadencji. Działacze uchwalili kalendarz wyborczy oraz zasadę tworzenia okręgów wyborczych i klucza liczbowego na kadencję 2018-2022.  Pozostano przy ustalonych w poprzednich kadencjach proporcjach liczbowych . Wybory władz podstawowych Związku mogą się odbywać od 1 listopada br. Od 1 września po wcześniejszym uzgodnieniu…

Czytaj więcej

ZR w Augustowie

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk odbył w dniu 26 maja wyjazdowe posiedzenie w Augustowie połączone ze szkoleniem. Uczestnicy zebrania odbyli po południu rejs zabytkowym statkiem do Doliny Rospudy. W sobotę 27 maja członkowie Zarządu Regionu odwiedzili Wilno. Tam przy cudownym obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej modlili się w intencji członków “Solidarności” oraz ich rodzin. Na mszy św.…

Czytaj więcej

Kwietniowy ZR

Na zebraniu ZR 10 kwietnia gościem obrad jest dyr. Józef Dolata z Krajowej Administracji Skarbowej. W porządku obrad jest m.in. informacja z praz Prezydium ZR, sytuacja w MPK, omówienie zmian dot. zatrudniania pracowników, podjęcie uchwały ws. kalendarza wyborczego i sprawozdanie PiP. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Obrady Zarządu Regionu

Na marcowym posiedzeniu Zarządu Regionu 13 marca powróciła ponownie kwestia Teatru Polskiego. Przewodniczący organizacji zakładowej Leszek Nowak zaapelował o dalsze zbieranie podpisów w obronie teatru i poinformował, że do “Solidarności” w teatrze zapisało się w ostatnich dniach ponad 20 osób. W porządku obrad Zarządu są jeszcze kwestie budżetowe i wewnątrzzwiązkowe. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Styczniowe zebranie Zarządu Regionu

Na styczniowym posiedzeniu Zarządu Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk przyjęto stanowisko w sprawie sytuacji w Teatrze Polskim, omówiono sytuację w branżach, zakładach pracy i w Polsce. Ponadto wysłuchano sprawozdania z prac Prezydium ZR i KK oraz uchwałę ws. zmiany założeń do budżetu Regionu na 2017 r. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy