Banner

Tag Archives: wystawa

Oblicza wojny

W przeddzień 2. rocznicy wybuchu wojny, napaści Rosji na Ukrainę, w Dolnośląskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli odbyła się konferencja pt. „Świat bez wojny, czy to możliwe? Wśród prelegentów byli m.in. prof. Krzysztof Kawalec, Jerzy Rudnicki, wicedyrektor DODN i dr hab. Teresa Grabińska z AWL. Spotkanie otworzyła dr Katarzyna Pawlak-Weiss, dyr. DODN, zapraszając jednocześnie do oglądania wystawy…

Czytaj więcej

Zło dobrem zwyciężał

W 2023 roku XXXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność” ogłosił rok 2024 Rokiem bł. księdza Jerzego Popiełuszki. Właśnie w tym roku przypada 40. Rocznica męczeńskiej śmierci Patrona „Solidarności”. I właśnie teraz trafiła do nas ekspozycja poświęcona ks. Jerzemu. -Wystawa będzie krążyła po naszym Regionie, żeby przypomnieć postać naszego Patrona. Czasy się zmieniają, a czasami pamięć…

Czytaj więcej

Solidarność do wojska! – Wystawa

W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego, w Ośrodku Pamięć i Przyszłość otwarta została wystawa “Solidarność do wojska! Obozy wojskowe jako forma dotkliwej represji przeciw członkom Solidarności”. W wernisażu uczestniczyli m.in. przewodniczący ZR Kazimierz Kimso i jego zastępca Grzegorz Makul. Pobór członków Solidarności do wojska trwał od 5 listopada 1982 roku do 3 lutego 1983 roku i…

Czytaj więcej

SOLIDARNOŚC PRZECIW CENZURZE – WYSTAWA

Tradycją dolnośląskiej Solidarności stało się organizowanie od kilkunastu lat 31 sierpnia o godz. 12.00 wystaw tematycznych ze zbiorów dokumentów i zdjęć Janusza Wolniaka. W tym roku we wrocławskim Klubie Muzyki i Literatury autor pokazuje jaki wpływ na przełamanie monopolu władzy na informacje miało powstanie NSZZ „Solidarność”. Podczas otwarcia wystawy obecny był zastępca przewodniczącego Regionu Dolny…

Czytaj więcej

75 lat historii Teatru Polskiego we Wrocławiu

Na ulicy Świdnickiej przed przejściem podziemnym od strony kościoła św. Doroty odsłonięto wystawę pt. “Krótka historia długiej działalności Teatru Polskiego we Wrocławiu”. W uroczystości wzięli udział dyrektorzy teatru – Jan Szurmiej, Karol Budzanowski, pracownicy teatru, aktorzy, prof. Janusz Degler, Stanisław Melski, aktor, reżyser i przewodniczący “Solidarności” w teatrze  oraz grupa dolnośląskiej „Solidarności” z wiceprzewodniczącym Piotrem…

Czytaj więcej

„Wrocław 1948. Stolica Polski”.

Przed Halą Stulecia 4 sierpnia odsłonięto wystawę „Wrocław 1948. Stolica Polski”. Jej celem jest przypomnienie mieszkańcom wydarzeń związanych z instalacją władzy komunistycznej w Polsce i regionie. Pretekst stanowi 75. rocznica Wystawy Ziem Odzyskanych oraz Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju – najważniejszych wydarzeń propagandowych we Wrocławiu w pierwszych latach po wojnie. Wówczas na miasto zwrócone były…

Czytaj więcej

Golgota Wschodu

W Sanktuarium Golgoty Wschodu w kościele Ojców Redemptorystów we Wrocławiu, przy ul. Wittiga 10 odbył się wernisaż wystawy Golgota Wschodu. Część historyków uważa, że pierwszymi Polakami, którzy zostali zesłani na Sybir byli żołnierze Stefana Batorego, pojmani do niewoli podczas wojen z Moskwą. Po kolejnych zrywach narodowowyzwoleńczych w XVIII i XIX wieku w Polsce imperium rosyjskie…

Czytaj więcej

Ocalone dziedzictwo

Projekt „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” jest realizowany ze środków MKiDN przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przy wsparciu instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych. Otwierając Izbę Pamięci w Kątach Wrocławskich dyr. Ośrodka Pamięć i Przyszłość Marek Mutor powiedział, że „możliwe jest, aby izby pamięci przekształcać w małe, lokalne muzea,…

Czytaj więcej

Kolorowe zdjęcia z manifestacji 31 sierpnia 1982 r.

„Wielka zadyma” – tym mianem określano w latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku manifestacje uliczne opozycji antykomunistycznej, które gromadziły kilka lub kilkanaście tysięcy osób, a podczas których dochodziło do starć z siłami porządkowymi. We wrocławskim Arsenale możemy zobaczyć wystawę unikatowych zdjęć Jerzego Stanisława Lajstowicza. – Wystawa „Wielka zadyma… oczami Jerzego Lajstowicza” przedstawia jeden z wielu epizodów mających…

Czytaj więcej

Wystawa plenerowa „Armia Krajowa”

Przed Centrum Historii Zajezdnia 1 września została otwarta wystawa plenerowa „Armia Krajowa”. Przedstawia ona genezę powstania Armii Krajowej na tle ówczesnej sytuacji politycznej Polski i Europy, a także wprowadza odbiorcę w struktury Polskiego Państwa Podziemnego oraz ukazuje portrety dowódców i najwybitniejszych oficerów AK. Wiele miejsca poświęcono również Powstaniu Warszawskiemu i losom jej żołnierzy po rozwiązaniu…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy