Banner

Tag Archives: emerytury

O emeryturach – dziś i w przyszłości

W województwie dolnośląskim mamy 640 tys. emerytów i rencistów. 123 tys. seniorów, którzy dostają comiesięczną wypłatę z ZUS jest nadal aktywnych zawodowo. Z tej liczby aż 50 tys. emerytów pracuje na podstawie umowy o pracę, czyli od ich pensji nadal wpływają składki na indywidualne konto emerytalne – mówi Iwona Kowalska-Matis. – Rok wcześniej pracujących seniorów…

Czytaj więcej

Świadczenia dla emerytów

Od 1 marca 2022 r. emerytury i renty będą wyższe równo o 7 procent. Tyle wyniesie tegoroczna waloryzacja. Od 1 marca minimalna emerytura będzie wynosiła 1338,44 zł brutto, czyli o prawie 88 zł więcej niż dotychczas. W kwietniu seniorzy dostana też tzw. trzynastki. Zawsze w marcu emeryci czekają na większe wypłaty z ZUS. W tym…

Czytaj więcej

O emeryturach stażowych w TVP Wrocław

NSZZ „Solidarność” proponuje zmiany w polskim systemie emerytalnym – emerytura „za staż”, przed osiągnięciem odpowiedniego wieku, po przepracowaniu odpowiedniego stażu – 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Związkowcy zbierają podpisy pod projektem w tej sprawie do 6 października. Gościem TVP3 Wrocław był Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej „S”. Poniżej link do filmowej wypowiedzi…

Czytaj więcej

Związek żąda emerytur stażowych

Wprowadzenie emerytur stażowych to jest dla nas najważniejszy postulat i od tego związek zawodowy Solidarność nie odstąpi – zadeklarował  szef Solidarności Piotr Duda. W ciągu kilku tygodni związek ma przedstawić ścieżkę dojścia do tego, by projektem zajął się Sejm. Wprowadzenie emerytur stażowych, z których kobiety mogłyby korzystać po 35 latach opłacania składek emerytalnych, a mężczyźni…

Czytaj więcej

Epidemia a wysokość przyszłych emerytur

Epidemia i związana z nią wyższa śmiertelność wpłynęły na obniżenie statystycznej długości średniego dalszego trwania życia a to przekłada się na wysokość emerytur. Najnowsza tablica trwania życia pozwala obliczyć emeryturę wyższą o około 6 proc. niż na podstawie poprzedniej tablicy. Główny Urząd Statystyczny ogłosił nową tablicę trwania życia Polaków, która przedstawia przeciętną liczbę miesięcy, jaką…

Czytaj więcej

Wyrównanie dla emerytów

Prawie 14 tysiącom dolnośląskich seniorów z rocznika 53 ZUS przeliczył emerytury, niewiele ponad połowa z nich dostała wyrównanie. Te osoby, którym po przeliczeniu wyszła niższa kwota – Zakład będzie nadal wypłacał dotychczasową, wyższa kwotę emerytury. – Nie wszystkim, po przeliczeniu, emerytura wyszła wyższa i nie wszyscy dostaną kilkunastotysięczne wyrównanie – przestrzega Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik…

Czytaj więcej

Waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych

Zgodnie z art. 89  ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. 2020.53 t.j.), coroczny wskaźnik waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20% realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. Jak wynika z Komunikatów GUS wskaźnik wzrostu cen towarów…

Czytaj więcej

Projekty nowych zasad i emerytury na konto

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad zmianą zasad działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będą inne zasady przeliczania świadczeń dla pracujących emerytów, nowy domyślny sposób wypłacania renty i emerytury, ułatwienia dla spóźnialskich przedsiębiorców, ostrzejsze zasady dla tych, którzy nienależnie pobrali pieniądze od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od 2022 roku wszystkie nowe renty i emerytury (czyli wszystkie świadczenia długoterminowe) będą…

Czytaj więcej

Wzrost świadczeń emerytalnych

W projekcie nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przygotowanym przez MRiPS podkreślono, że mimo wprowadzonych zmian idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Dlatego rząd proponuje, aby w 2021 r., podobnie jak w poprzednich latach,…

Czytaj więcej

Solidarnie i sprawiedliwie

Rząd przyjął projekt ustawy zakładającej podwyższenie rent i emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej do kwoty 2400 zł brutto. – Projekt przyjęty przez Radę Ministrów to przejaw solidarności i sprawiedliwości społecznej. Zależy nam, by przepisy weszły w życie jak najszybciej, najlepiej tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 roku – powiedziała po posiedzeniu rządu Marlena Maląg, minister rodziny,…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy