Banner

Tag Archives: ZUS

O budżecie Państwowej Inspekcji Pracy

Wtorkowe (20.11.) posiedzenie Rady Ochrony Pracy zdominowało przyjęcie stanowiska w sprawie projektu budżetu Państwowej Inspekcji Pracy na 2019 r. Zebrani wysłuchali również sprawozdania z działań podejmowanych przez  ZUS i KRUS w celu zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych. W posiedzeniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

ZUS pod Kancelarią Premiera

  Organizacja zakładowa NSZZ „Solidarność” ZUS organizuje przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie manifestacje pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pragną tym samym wyrazić swoje niezadowolenie z warunków pracy i płacy i przedmiotowemu traktowaniu pracowników. Manifestacja odbędzie się 4 września w godz. 11.00-15.00. jw  …

Czytaj więcej

Ryzykowny projekt

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia przygotowany przez Ministra Finansów projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie lokat aktywów funduszu emerytalnego w instrumenty pochodne (projekt z dnia 9 lipca 2015). Ministerstwo Finansów już po raz kolejny (11 maja 2015 roku został przedstawiony projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu udzielania przez fundusze emerytalne…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy