Banner
Region Kontakt
Gdański www.solidarnosc.gda.pl
Warmińsko-Mazurski www.solidarnosc-olsztyn.org.pl
Dolny Śląsk www.solidarnosc.wroc.pl
Pomorze Zachodnie www.solidarnosc.szczecin.pl
Ziemia Łódzka www.solidarnosc.org.pl/lodz
Częstochowski www.solidarnosc.org.pl/czest
Płocki www.solidarnoscplock.pl
Małopolska www.solidarnosc.krakow.pl
Śląsk-Opolski www.solidarnosc.org.pl/opole
Koszaliński-Pobrzeże www.pobrzeze.net
Słupski www.solidarnosc.org.pl/slupsk
Zielonogórski www.solidarnosc.zgora.pl
Podbeskidzie www.solidarnosc.org.pl/bbial
Koniński www.solidarnosc.org.pl/konin
Wielkopolska Płd. www.solidarnosc.kalisz.pl
Podlaski www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego
Piotrkowski www.solidarnosc.org.pl/piotrkow
Podkarpacie www.solidarnosc.org.pl/krosno
Rzeszowski www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
Toruńsko-Włocławski www.solidarnosc.torun.pl
Śląsko-Dąbrowski www.solidarnosckatowice.pl
Ziemia Radomska www.solidarnosc.radom.net
Wielkopolska www.solidarnosc.org.pl/poznan
Gorzów Wlkp. www.solidarnosc.org.pl/gorzow
Świętokrzyski www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin
Bydgoski www.region.bydgoszcz.pl
Jeleniogórski www.soljg.eu
Ziemia Przemyska www.solidarnosc.org.pl/przem
Mazowsze www.solidarnosc.org.pl/mazowsze
Zagłębie Miedziowe www.solidarnosc.org.pl/legnica

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”

Sekretariat Górnictwa I Energetyki

Sekretariat Metalowców

Sekretariat Przemysłu Spożywczego

Sekretariat Nauki i Oświaty

Sekreatariat Transportowców

Sekretariat Kultury i Środków Przekazu

Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Sekretariat Ochrony Zdrowia

Sekretariat Emerytów I Rencistów

Strony organizacji związkowych z naszego regionu

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Inne polecane strony:

Wrocław – Oficjalny serwis Wrocławia. Można tu znaleźć mapę miasta, rozkład jazdy, ale również aktualności ze stolicy Dolnego Śląska

Polskie Radio Wrocław “Historia” – Radio Wrocław oraz Ośrodek “Pamięć i Przyszłość” uruchomiły serwis internetowy PRW Historia, dotyczący lat ’80 we Wrocławiu i Polsce. Obok ciekawych informacji, zdjęć na stronie znaleźć można również archiwalne nagrania i audycje radiowe.

Kreatywny Wrocław – Na tej stronie dowiemy się co ciekawego grają w kinach, gdzie pójść na ciekawy wernisaż czy spotkać się z autorem nowo wydanej książki

Instytut Pamięci Narodowej – Instytut został powołany 19 stycznia 1999 na mocy ustawy z 18 grudnia 1998 o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Siedziba IPN mieści się w Warszawie przy ul. Towarowej 28. Instytut posiada jedenaście oddziałów ( w tym jeden we Wrocławiu).

Rozkład jazdy wrocławskich tramwajów i autobusów

Ośrodek Pamięć i Przyszłość – Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” został powołany 11 marca 2007 r. przez Ministra Kultury Kazimierza M. Ujazdowskiego podczas konferencji w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu. Zajmuje się powojenną historią Wrocławia, organizuje różnego rodzaju wystawy zdjęc, pamiątek związanych z miastem. Organizuje również rocznice związane z wydarzeniami mającymi miejsce na terenie stolicy dolnego Śląska

Międzynarodowa Organizacja Pracy – Międzynarodowa Organizacja Pracy powstała jako odpowiedź na wyzwania, które stanęły przed społecznością międzynarodową w zakresie pracy. Praca dla każdego, warunki pracy, bezpieczeństwo w pracy, edukacja powszechna, ubezpieczenia społeczne, wolność zrzeszania się oraz likwidacja wszelkich patologii w pracy to główne obszary aktywności MOP.

Okręgowa Inspekcja Pracy we Wrocławiu

Społeczna inspekcja pracy