Banner
Region Kontakt
Gdański www.solidarnosc.gda.pl
Warmińsko-Mazurski www.solidarnosc-olsztyn.org.pl
Dolny Śląsk www.solidarnosc.wroc.pl
Pomorze Zachodnie www.solidarnosc.szczecin.pl
Ziemia Łódzka www.solidarnosc.org.pl/lodz
Częstochowski www.solidarnosc.org.pl/czest
Płocki www.solidarnoscplock.pl
Małopolska www.solidarnosc.krakow.pl
Śląsk-Opolski www.solidarnosc.org.pl/opole
Koszaliński-Pobrzeże www.pobrzeze.net
Słupski www.solidarnosc.org.pl/slupsk
Zielonogórski www.solidarnosc.zgora.pl
Podbeskidzie www.solidarnosc.org.pl/bbial
Koniński www.solidarnosc.org.pl/konin
Wielkopolska Płd. www.solidarnosc.kalisz.pl
Podlaski www.solidarnosc.org.pl/zr.podlaskiego
Piotrkowski www.solidarnosc.org.pl/piotrkow
Podkarpacie www.solidarnosc.org.pl/krosno
Rzeszowski www.solidarnosc.rzeszow.org.pl
Toruńsko-Włocławski www.solidarnosc.torun.pl
Śląsko-Dąbrowski www.solidarnosckatowice.pl
Ziemia Radomska www.solidarnosc.radom.net
Wielkopolska www.solidarnosc.org.pl/poznan
Gorzów Wlkp. www.solidarnosc.org.pl/gorzow
Świętokrzyski www.solidarnosc-swietokrzyska.pl
Środkowowschodni www.solidarnosc.org.pl/lublin
Bydgoski www.region.bydgoszcz.pl
Jeleniogórski www.soljg.eu
Ziemia Przemyska www.solidarnosc.org.pl/przem
Mazowsze www.solidarnosc.org.pl/mazowsze
Zagłębie Miedziowe www.solidarnosc.org.pl/legnica

Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność”

Sekretariat Górnictwa I Energetyki

Sekretariat Metalowców

Sekretariat Przemysłu Spożywczego

Sekretariat Nauki i Oświaty

Sekreatariat Transportowców

Sekretariat Kultury i Środków Przekazu

Sekretariat Banków, Handlu i Ubezpieczeń

Sekretariat Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa

Sekretariat Ochrony Zdrowia

Sekretariat Emerytów I Rencistów

 

Społeczna inspekcja pracy