Banner

Category Archives: Kraj

Wydłużenie terminu na złożenie CIT-8

Ważne dla organizacji związkowych. Minister Finansów dnia 27 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 było zasadne wprowadzenie dla…

Czytaj więcej

Rząd przyjął jeden z postulatów „Solidarności”

Rząd uwzględnił jeden z kluczowych postulatów NSZZ „Solidarność” zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Bez porozumienia z reprezentatywnym związkiem zawodowym działającym w firmie pracodawca nie uzyska wsparcia w ramach rządowej „Tarczy antykryzysowej”. W…

Czytaj więcej

Wrocławscy naukowcy opracowują szczepionkę na wirusa

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu i naukowcy z Politechniki Wrocławskiej znaleźli się wśród trzech polskich partnerów projektu Agencji Badań Medycznych i Ministerstwa Zdrowia, powołanego w celu stworzenia szczepionki przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i poszukiwania nowych metod leczenia. Naukowcy pod kierunkiem prof. Ewy Jankowskiej z Uniwersytetu Medycznego zajmują się badaniami nad zastosowaniem chlorochininy – to lek antymalaryczny. Mają skupić…

Czytaj więcej

Opinia Prezydium Solidarności o “Tarczy antykryzysowej”

Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w ramach opinii dot. rządowego projektu z dnia 21 marca 2020 ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. “Tarcza antykryzysowa”) zgłasza następujące uwagi i postulaty: – Należy radykalnie podnieść zasiłek dla osób bezrobotnych, w…

Czytaj więcej

Apel Piotra Dudy do członków Związku

Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność” Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką niemieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede   wszystkim   bezpieczeństwa   zdrowotnego,   ale   też   bezpieczeństwa   ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie   partykularnych  …

Czytaj więcej

Postulaty „S” do „Tarczy antykryzysowej”

Podczas odbywających się konsultacji pomiędzy rządem i partnerami społecznymi w sprawie „tarczy antykryzysowej” Piotr Duda w imieniu „Solidarności” zgłosił postulaty. – Rząd odniósł się do nich przychylnie, mamy nadzieję, że znajdą się w ostatecznych zapisach ustawowych – mówi przewodniczący Związku. „Solidarność” postuluje m.in. wydłużenie, a raczej dostosowanie czasu wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych na czas zamknięcia szkół…

Czytaj więcej

Zamknięcie szkół, uczelni i instytucji kultury

Podczas posiedzenia zespołu zarządzania kryzysowego premier Mateusz Morawiecki poinformował o zamknięciu wszystkich placówek oświatowych i szkół wyższych na dwa tygodnie; placówki będą zamknięte od poniedziałku. Morawiecki podkreślał, że epidemia koronawirusa może stać się globalną pandemią. Przypomniał, że liczba zachorowań zwiększa się we wszystkich krajach europejskich. –Od jutra placówki edukacyjne będą niedostępne dla procesu edukacyjnego, jednak ze…

Czytaj więcej

Podnoszą kompetencje w Warszawie

Celina Kuc, Celina Rymut i Renata Wierzbicka – przedstawicielki organizacji związkowych z Wrocławia wzięły udział w szkoleniu “Podnoszenie kompetencji eksperckich przedstawicieli NSZZ “Solidarność” umożliwiających czynny udział w procesie stanowienia prawa na wybranych aktach prawnych z zakresu prawa pracy. Szkolenie zorganizowane zostało przez Komisję Krajową w Warszawie i zakończy się 7 marca.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy