Banner

Category Archives: Kraj

Dialog społeczny zagrożony

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie ma możliwości powoływania nowych członków Rady Dialogu Społecznego. Tak, zdaniem NSZZ „Solidarność” wynika z art. 85 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi…

Czytaj więcej

Pozytywna rekomendacja Rady Ochrony Pracy

Rada Ochrony Pracy pozytywnie zaopiniowała kandydaturę Andrzeja Kwalińskiego na stanowisko Głównego Inspektora Pracy. Obecny Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek złożył rezygnację z piastowanej funkcji. Formalnie Głównego Inspektora Pracy powołuje Marszałek Sejmu. Andrzej Kwaliński jest związany zawodowo z inspekcją pracy od ponad 30 lat. Wcześniej pełnił m.in. funkcję okręgowego inspektora pracy w Warszawie. Stanowisko wiceszefa PIP…

Czytaj więcej

Obrady ROP w Gdańsku

We wtorek 22 września w sali BHP w Stoczni Gdańskiej odbyło się wyjazdowe posiedzenie Rady Ochrony Pracy, na którym Rada przyjęła  stanowisko w sprawie działań Wyższego Urzędu Górniczego, a także zapoznała się z materiałem przygotowanym przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Zakład Ubezpieczeń Społecznych pt. „Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce: działania prewencyjne w obszarze legalności…

Czytaj więcej

Dziękowali za 40 lat

Ogólnopolska Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę, organizowana jak co roku w trzecią niedzielę września, w tym roku odbyła się  pod hasłem “Z Matką Odkupiciela – Mocni Nadzieją”. W uroczystej mszy na jasnogórskich wałach nie zabrakło rodzeństwa błogosławionego księdza Jerzego. Niezawodnie stawili się przedstawiciele dolnośląskiej Solidarności z przewodniczącym Kazimierzem Kimso oraz członkami prezydium ZR i…

Czytaj więcej

Mniej wypadków

W I półroczu 2020r. zgłoszono niewiele ponad 24 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, o 29,9% mniej niż w analogicznym okresie 2019 r. Zmniejszyła się również liczba osób poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (wskaźnik wypadkowości) odpowiednio z 2,54 do 1,77. Takie są najnowsze dane Głównego Urzędu Statystycznego. Najwyższy wskaźnik wypadkowości odnotowano w województwach: dolnośląskim…

Czytaj więcej

Wystawa na Dworcu Głównym

We wtorek 8 września na Dworcu Głównym we Wrocławiu odbyła się konferencja prasowa towarzysząca wystawie „Droga ku wolności”. Wziął w niej udział przewodniczący dolnośląskiej „Solidarności” Kazimierz Kimso, dyrektor Oddziału Gospodarowania Nieruchomościami PKP S.A. we Wrocławiu Tadeusz Szulc i organizator wydarzenia redaktor „Tygodnika Solidarność” Konrad Wernicki oraz przedstawciele organizacji związkowych działających na kolei. – Wystawa przedstawia…

Czytaj więcej

Solidarnie i sprawiedliwie

Rząd przyjął projekt ustawy zakładającej podwyższenie rent i emerytur działaczy opozycji antykomunistycznej do kwoty 2400 zł brutto. – Projekt przyjęty przez Radę Ministrów to przejaw solidarności i sprawiedliwości społecznej. Zależy nam, by przepisy weszły w życie jak najszybciej, najlepiej tuż po rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 roku – powiedziała po posiedzeniu rządu Marlena Maląg, minister rodziny,…

Czytaj więcej

Związek apeluje o wzrost waloryzacji i płac

Proponowana przez rząd wysokość minimalnego wynagrodzenia w przyszłym roku na poziomie 2800 zł realizuje oczekiwania Związku – czytamy w decyzji Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Jednocześnie „Solidarność” oczekuje wyższej od propozycji rządu waloryzacji rent i emerytur oraz wyższego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej. NSZZ „Solidarność” domaga się wypracowania systemowego sposobu waloryzacji najniższych świadczeń…

Czytaj więcej

Rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność

Podczas uroczystości zaprzysiężenia prezydenta Andrzeja Dudy, padły słowa dotyczące kluczowych zadań rozpoczynającej się 6 sierpnia br. kadencji prezydenta. Publikujemy fragment wystąpienia Andrzeja Dudy przed Zgromadzeniem Narodowym. “(…)sprawy kluczowe to rodzina, bezpieczeństwo, praca, inwestycje i godność. Po trzecie: praca. Chcemy Polski ambitnej! Polski, która rozwija swój potencjał. W której powstają nowe, dobrze płatne miejsca pracy. Polski…

Czytaj więcej

Rocznik Demograficzny GUS online

Główny Urząd Statystyczny opublikował elektroniczną wersję  Rocznika Demograficznego 2020. Publikacja zawiera zakres informacyjny analogiczny jak w latach poprzednich dla: tablic przeglądowych, trzech działów: „Stan i struktura ludności”, „Ruch naturalny ludności” oraz „Migracje ludności”. Wszystkie tablice wynikowe dostępne są w edytowalnym formacie Excel, natomiast uwagi metodologiczne – w formacie pdf. Rocznik zawiera podstawowe informacje o liczbie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy