Banner

Category Archives: Kraj

Opinia prawna ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Szanowni Państwo, przypominamy, że do końca marca należy złożyć sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego. Poniżej zamieszczamy opinię prawną Edyty Smolarczyk – Radcy Prawnego w sprawie podpisywania i zatwierdzania sprawozdania finansowego sporządzanego dla Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”. Zgodnie z art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.…

Czytaj więcej

Piotr Duda o Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy

Koleżanki i Koledzy, Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, coraz częściej w środkach masowego przekazu ukazują się informacje na temat prac Komisji Kodyfikacyjnej prawa pracy. Niestety, są one niepokojące i wzbudzające duże emocje, nierzadko uzasadniony sprzeciw. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. – 15 września 2016 roku została powołana przy…

Czytaj więcej

Szef dolnośląskiej Solidarności w Radiu Wrocław

Przewodniczący Regionu Dolny NSZZ “Solidarność” Śląsk Kazimierz Kimso był gościem Rozmowy Dnia w Radiu Wrocław. Dziennikarz pytał szefa Związku o kwestie związane z handlem w niedziele, o ograniczenie umów cywilnoprawnych, o skutki palenia papierosów w miejscu pracy a także o ocenę moralną policjantów zamieszanych ws. śmierci Igora Stachowiaka. jw Wywiad z Kazimierzem Kimso foto Andrzej…

Czytaj więcej

Dzień Sybiraka

Dzień Sybiraka, przypada na 10 lutego w sposób symboliczny. To w nocy 1940 sowieccy oprawcy zapoczątkowali kolejne fale wywózek ludności polskiej (ale nie tylko, bo również Ukraińców i Białorusinów, a także Bałtów) z terenów, które zajęli w od września 1939 r. Główny szlak deportacji wiódł na Syberię oraz do Kazachstanu, gdzie rodziny urzędników, policjantów i leśników,…

Czytaj więcej

WRDS o służbie zdrowia

Kwestia wypowiadania  umów opt-out przez lekarzy oraz  trudna sytuacja lecznictwa psychiatrycznego na Dolnym Śląsku, to główne tematy czwartkowego (7 lutego) posiedzenia Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego. Ponadto zebrani wysłuchali informacji na temat harmonogramu prac związanych z Projektem Strategii Województwa Dolnośląskiego 2030 . Obradom przewodniczył przewodniczący ZR NSZZ „Solidarność” Region Dolny Śląsk Kazimierz Kimso.…

Czytaj więcej

Pamiętaj o rozliczeniu z urzędem skarbowym

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych wszystkie organizacje związkowe posiadające osobowość prawną podlegają obowiązkowi podatkowemu , tzn.: Są zobowiązane do prowadzenia co najmniej uproszczonej ewidencji rachunkowej zgodnej z ustawą o rachunkowości w sposób zapewniający ustalenie wysokości dochodu (straty). Są zobowiązane bez wezwania składać corocznie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok…

Czytaj więcej

Wzmocnienie Rady Dialogu Społecznego

Prezydent RP skierował do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. W myśl propozycji zawartych w projekcie ustawy, Rada Dialogu Społecznego uzyska prawo do opiniowania projektów strategii, projektów programów oraz projektów innych dokumentów rządowych dotyczących planowanych działań Rady Ministrów. Rozwiązanie to zapewni stronom Rady wpływ na tworzenie…

Czytaj więcej

Prezydent podpisał ustawę

We wtorek o godzinie 14.00 w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Ograniczenie handlu w niedziele będzie wprowadzane stopniowo. Od 1 marca 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe – pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu – ostatnia. Z kolei…

Czytaj więcej

Problemów mniej a dialog lepszy niż dawniej

W Hotelu Ibis we Wrocławiu rozpoczęły się w czwartek 25 stycznia dwudniowe WZD MOZ NSZZ “Solidarność” Orbis SA. W pierwszym dniu delegaci dokonali wyboru swoich władz na kadencję 2018-2022. Przewodniczącym MOZ został Jarosław Szymański a w nowo wybranych władzach MOZ, Wrocław reprezentować będzie m.in. lider Komisji Podzakładowej Andrzej Przytuła. W ostatniej kadencji ubyło nam nieco…

Czytaj więcej

Zmarła Maria Ćwiklińska

Z przykrością zawiadamiamy, że zmarła Maria Ćwiklińska – wrocławski adwokat, obrońca w wielu procesach politycznych przeciwko wrocławskiej opozycji w latach 1982-1989 (m.in. Antoniego Lenkiewicza, Romana Chalimoniuka, Andrzeja Bafalukosza, Wacława Giermka) . Maria Ćwiklińska urodziła się 16 stycznia 1937 r. Stróżach k. Nowego Sącza. W 1960 r., ukończyła Uniwersytet Wrocławski na Wydziale Prawa. W roku 1962…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy