Banner

Category Archives: Oswiata

Kuratorzy podsumowali rok szkolny

Roman Kowalczyk dolnośląski kurator oświaty i Janusz Wrzal, jego zastępca, podsumowali kończący się wkrótce rok szkolny. Zaczęli od życzeń. przesłanych również od wojewody Pawła Hreniaka, aby nadchodzące wakacje były bezpieczne i radosne. Całemu środowisku oświatowemu złożyli podziękowania za ciężką pracę. Na Dolnym Śląsku wakacje rozpocznie wkrótce 330 tys, uczniów. Uczęszczają oni do 1865 placówek oświatowych,…

Czytaj więcej

Oświatowa Rada

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk na zebraniu Rady omówiła i przedyskutowała sytuację w oświacie po Krajowym Zjeździe Delegatów Oświaty. Omówiono przyjęte dokumenty, w tym stanowisko ws. odwołania min. Anny Zalewskiej. Wyrażono dezaprobatę dla faktu, że podpisane podczas Wojewódzkiej Rady Dialogu Porozumienie z minister Zalewską o powołaniu Zespołu Płacowego, nie jest zrealizowane.…

Czytaj więcej

Dokumenty KSOiW

Dokumenty KSOiW przyjęte na WZD w Ostrowcu świętokrzyskim na stronie: http://www.solidarnosc.org.pl/oswiata/index.php?option=com_content&view=article&id=293:komunikat-krajowej-sekcji-o%C5%9Bwiaty-i-wychowania-nszz-%E2%80%9Esolidarno%C5%9B%C4%87%E2%80%9D-z-obrad-walnego-zebrania-delegat%C3%B3w-ksoiw-17-18-maja-2018-r&catid=121&Itemid=822&lang=pl…

Czytaj więcej

WZD Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Danuta Utrata została przewodniczącą nauczycielskiej “Solidarności” na kadencję 2018-2022. Delegaci zebrani w środę 25 kwietnia w siedzibie Zarządu Regionu we Wrocławiu dokonali podsumowania mijających 4 lat oraz wybrali swoich przedstawicieli do struktur regionalnych i krajowych. Z ramienia Regionalnej Komisji Wyborczej procedury głosowania nadzorował sekretarz Zarządu Regionu Piotr Majchrzak.…

Czytaj więcej

Min. Anna Zalewska o szkolnictwie branżowym

We Wrocławskim Centrum Kongresowym przy Hali Stulecia odbył się 6 kwietnia Kongres Powiatów pt. „Dobry Zawód”. Na spotkaniu został przedstawiony aktualny stan prac legislacyjnych dotyczących szkolnictwa branżowego i technicznego oraz przykłady innowacyjnych działań w zakresie kształcenia zawodowego. Główną prezentację przedstawiała minister edukacji narodowej Anna Zalewska, a w kuluarach w strefie wystawienniczej Kongresu swoją działalność i dokonania…

Czytaj więcej

Promocja Technikum Żeglugi Śródlądowej

Paweł Zapart, dyrektor nowego, reaktywowanego po 12 latach Technikum Żeglugi Śródlądowej wraz z wojewodą Pawłem Hreniakiem, posłanką Mirosławą Stachowiak-Różecką i prezesem Stowarzyszenia Absolwentów byłej placówki kpt Waldemarem Rybickim, rozpoczęli promocję nowej placówki oświatowej. We wrocławskich tramwajach i autobusach od najbliższego poniedziałku będzie prezentowany krótki filmik o nowej szkole. Nabór ruszy od 1 czerwca br. jw…

Czytaj więcej

Finał konkursu

We wrocławskiej Szkole Podstawowej nr 17 w środę 28 czerwca odbył się finał  konkursu “Od Solidarności do III Rzeczpospolitej”. Tematem przewodnim tegorocznej edycji była działalność opozycyjna środowisk akademickich. Przedstawiciele 6 najlepszych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów wyłonionych w lutowych eliminacjach poddali ocenie jury przygotowaną prezentację ustną . Ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród nastąpi w…

Czytaj więcej

Konkurs o symbolach narodowych

Finał konkursu wojewódzkiego „Znam historię polskich symboli narodowych” pod patronatem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, odbył się w Szkole Podstawowej nr 93 we Wrocławiu. Zwycięzcą konkursu został Bartłomiej Ziembicki ze Szkoły Podstawowej nr 36 we Wrocławiu. Na drugim miejscu uplasował się Karol Raduchowski ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Obornikach Śląskich. Trzecie miejsce przypadło Adamowi Kadłubowskiemu ze…

Czytaj więcej

Wybory oświatowe MOZ Wrocław Krzyki

W kolejnej organizacji NSZZ “Solidarność” zakończyły się procedury wyborcze. W jednej z największych, liczącej blisko 1000 członków, MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław Krzyki przewodnicząca została ponownie Krystyna Kochan. Na zebraniu gośćmi byli Przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso i Danuta Utrata – przewodnicząca Sekcji Oświaty. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Oświata przed WZD

Na marcowym spotkaniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk omawiano projekty stanowisk, które będą przedstawione na WZD Sekcji w kwietniu. Dotyczyć one będą spraw płacowych, oceny pracy nauczyciela oraz doskonalenia nauczycieli. Członkowie Rady zaopiniowali też wniosek kuratora dotyczący grantów na szkolenia, wnosząc o jego uzupełnienie o kwestie szkoleń z zakresu szkolnictwa zawodowego.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy