Banner

Category Archives: Oswiata

W świecie walki z wartościami

Pod hasłem “Nauczycielu, co mam czynić” w dniach 1-2 lipca br. odbyła się Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli i Wychowawców na Jasną Górę. Pielgrzymka rozpoczęła się od sympozjum, w którym wystąpili: ks. dr hab. Adam Solak, prof. APS (Warszawa), ks. dr hab. Maciej Hułas i prof. dr hab. Alina Rynio z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zebrani w auli…

Czytaj więcej

Ministerstwo Edukacji rozpoczęło dialog ze związkami

20 czerwca 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli. „Solidarność” czekała na nie blisko pół roku. Najpierw były zapowiedzi konieczności prowadzenia dialogu społecznego, potem procedura powoływania zespołu i wreszcie pierwsze spotkanie. Zadaniem zespołu ds. pragmatyki zawodowej nauczycieli będzie m.in. wypracowanie najlepszych rozwiązań dotyczących warunków pracy nauczycieli. Spotkanie było poświęcone sprawom organizacyjnym.…

Czytaj więcej

Zebranie Oświaty

Przedwakacyjne spotkanie Rady Międzyregionlanej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarnośc” Dolny Śląsk poświecone było omówieniu bieżących działań na szczeblu regionalnym i krajowym (WZD, Rada, konferecja w Lublinie, spotkanie związkowe w Głogowie, uchwała programowa) oraz przygotowaniom do realizacji zadan po wakacjach (zebranie Rady, promocja pisma Edukacja Narodowa, konkurs, wystawa oświatowa, konferencja tematyczna). Zebranie prowadziła przewodnicząca sekcji…

Czytaj więcej

Spotkanie integracyjne głogowskiej Soldiarności

W czasie ostatniego weekendu licznie zebrani członkowie Głogowskiej Oświatowej Solidarności świętowali z Danutą Utratą w-ce przw. KSOiW , Michałem Wnukiem Starostą Głogowskim i Rafaelem Rokaszewiczem Prezydentem Głogowa ważną, bo już 30 rocznicę spotkań organizacji przy ognisku i grilu . Było co wspominać, śmiechom, zabawom i konkursom nie było końca. Chóry męski i żeński podgrzały atmosferę…

Czytaj więcej

Spokanie “Solidarności” z Kurator Oświaty

W siedzibie Regionu Dolny Śląsk Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” spotkała się z Dolnośląską Kurator Oświaty Ewą Skrzywanek. Spotkaniu przewodniczyła szefowa sekcji Danuta Utrata. Rozmowy dotyczyły nie tylko aktualnych problemów, ale także tego jaka w przyszłości powinna być oświata.Związkowcy podziękowali Pani Kurator za spotkanie. jw…

Czytaj więcej

Finał konkursu historycznego

W Szkole Podstawowej nr 17 we Wrocławiu odbyła się 24. edycja dolnośląskiego konkursu „Od Solidarności do III RP”. Konkurs odbywa się pod patronatem Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk i wrocławskiego oddziału IPN. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Kazimierz Kimso, przewodniczący dolnośląskiej Solidarności, prof. Włodzimierz Suleja, dr Stanisław Bogaczewicz z IPN, Grzegorz Kowal, naczelnik IPN,…

Czytaj więcej

Pracowite spotkanie związkowców oświaty

Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk na swoim kwietniowym spotkaniu spotkała się z przewodniczącym ZR Kazimierzem Kimso, który przedstawił argumenty związane z protestem Związku 10 maja przeciwko polityce Zielonego Ładu. „Solidarność” ogólnopolska organizuje 10 maja manifestację w Warszawie, zachęcając do jej udziału wszystkie branże. Podczas zebrania omawiano też bieżące kwestie związane…

Czytaj więcej

Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej

W 14. rocznicę Katastrofy Smoleńskiej przedstawiciele dolnośląskiej Solidarności oddali hołd ofiarom. Wieńce i kwiaty pod tablicą Aleksandry Natalii-Świat złożyli przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso wraz zastępcą  Grzegorzem Makulem, przy asyście sztandaru dolnośląskiej Solidarności i sztandaru Solidarności MPK. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele europoseł Anny Zalewskiej, europoseł Beaty Kempy, posła Jacka Świata. Obecni byli prezes MPK…

Czytaj więcej

Oświata przyjęła uchwałę programową

W Falentach pod Warszawą odbyło się dwudniowe (12-13.03) XXXII Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” poświęcone w głownej mierze uchwaleniu Uchwały Programowej. Poniżej Komunikat z obrad oraz uchwała programowa. jw   UCHWAŁA PROGRAMOWA   Walnego Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” 12-13 marca 2024 r.  PREAMBUŁA  Walne Zebranie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy