Banner

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

♦ Wiceprzewodnicząca: Bogusława Bernaś
Tel. 691 915 175

♦ Skarbnik: Jolanta Kornel
Tel. 600 087 688

♦ Sekretarz: Piotr Drozd
Tel. 601 638 063

♦ Rafał Tomczak

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy