Banner

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk

♦ Wiceprzewodnicząca: Bogusława Bernaś
Tel. 691 915 175

♦ Wiceprzewodniczący: Rafał Tomczak
Tel. 501 671 039

♦ Skarbnik: Jolanta Kornel
Tel. 600 087 688

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy