Banner

Category Archives: Oswiata

Zapoznają posłów PiS z postulatami oświaty

W najbliższą środę 25 października działacze oświaty pójdą ze swoimi postulatami do posłów rządzącej partii PiS. W tej kwestii SKOiW wydała specjalny komunikat (poniżej). Komunikat Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”z obrad nadzwyczajnej Rady KSOiW w dniu 19 października br. w Warszawie  Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” domaga się zwiększenia nakładów na oświatę, co najmniej 15-proc.…

Czytaj więcej

Od „Solidarności” do III RP

Zapraszamy dzieci i młodzież z dolnośląskich szkół do wzięcia udziału w XVIII już edycji Konkursu Historycznego Od „Solidarności” do III RP. Konkurs ma trzy etapy: szkolny, międzyszkolny i finałowy. Patronat honorowy sprawują Rafał Dutkiewicz – prezydent Wrocławia i Roman Kowalczyk – dolnośląski kurator oświaty. Szczegóły w załączonym Regulaminie…

Czytaj więcej

Minister Zalewska na spotkaniu ze związkowcami

Przed Dniem Edukacji Narodowej, w siedzibie dolnośląskiej “Solidarności” doszło, do bynajmniej niekurtuazyjnego spotkania kilkudziesięciu związkowców z minister edukacji narodowej Anną Zalewską. Szefowej resortu oświaty towarzyszyła minister Elżbieta Witek oraz dolnośląski kurator Roman Kowalczyk. Honory gościom czynił gospodarz spotkania szef dolnośląskiej “Solidarności” Kazimierz Kimso, składając życzenia dla wszystkich pracowników oświaty n a ręce minister edukacji narodowej.…

Czytaj więcej

Dzień Edukacji Narodowej

Życzymy wszystkim wiary w sukces pedagogiczny i wychowawczy. Życzymy dobrych dla polskiej oświaty rozwiązań prawnych i wszystkim Państwu sił w walce o godność zawodu nauczyciela i pracownika oświaty. Kazimierz Kimso – przewodniczący dolnośląskiej “Solidarności” Danuta Utrata – przewodnicząca MSOiW NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk…

Czytaj więcej

Stanowisko w sprawie płac w oświacie

Obradujący w Strzelinie 4 października 2017 delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” podjęli ważne stanowisko w sprawach oświatowych. Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” ws. wynagrodzeń w placówkach oświatowych Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża niezadowolenie z bardzo niskich wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników administracji…

Czytaj więcej

Rada przed Dniem Edukacji Narodowej

Zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 11 października br. poświęcone było m.in. omówieniu posiedzenia Prezydium i KSOiW  oraz  WZD Regionu Dolny Śląsk. Omówiono też planowaną w listopadzie debatę oświatową i propozycje działań ws wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Rada wysłuchała też informacji o zmianach w ustawie o finansowaniu oświaty.…

Czytaj więcej

Oświatowa “Solidarność” protestuje

Na zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk 20 września przyjęto stanowisko wyrażające niezadowolenie z działań rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Ponadto wyrażono opinię o niewystarczających działaniach Krajowej Sekcji Oświaty w tej mierze. Rada postanowiła ponadto zorganizować 8 listopada br. debatę na temat reformy oświatowej…

Czytaj więcej

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego

Tegoroczną dolnośląska inauguracja roku szkolnego odbyła się 4 września w Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Uczestniczyli w niej związkowcy: przewodnicząca MSOiW Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Danuta Utrata, Piotr Majchrzak z Zarządu Regionu, Jolanta Kornel i  Danuta Pogubiło z KZ ze Świdnicy. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk złożył z tej okazji życzenia…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego

Z okazji rozpoczynającego się 4 września nowego roku szkolnego Przewodnicząca oświatowej “Solidarności” Regionu Dolny Śląsk Danuta Utrata przesłała życzenia dla wszystkich pracowników oświaty: Koleżanki i Koledzy! Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018   życzę wielu sukcesów, życzliwych ludzi wokół, uczniów nieustających w zdobywaniu wiedzy, dobrych decyzji władz szkolnych, gminnych i państwowych, a nade wszystko podwyżki…

Czytaj więcej

Oświata żąda rzetelnych negocjacji

Podczas zebrania Rady KSOiW NSZZ “Solidarność” 23 sierpnia w Warszawie związkowcy ponownie sformułowali swoje postulaty i przedstawili rządowi swoje żądania. Poniżej stanowisko Rady: Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia dotychczasowy przebieg negocjacji i uzgodnień ws. zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotychczasowy przebieg prac  uniemożliwił  merytoryczną dyskusję, wypracowanie rzetelnych i konkretnych propozycji…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy