Banner

Category Archives: Oswiata

Oświata ma nowego Przewodniczącego

W Poroninie 17 maja rozpoczęło się XXXI Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Celem zebrania jest wybranie nowych władz Sekcji. Sekcja branżowa Oświaty jest najliczniejsza w Związku, liczy bowiem ponad 43 tysiące członków. Do Poronina przyjechało blisko 120 delegatów, którzy wybiorą nowego przewodniczącego Sekcji. Dotychczasowy, Ryszard Proksa już nie kandydował. Na…

Czytaj więcej

Oświata już po wyborach

Delegaci Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” wybrali swoje władze. Przewodniczącą oświatowej struktury na Dolnym Śląsku ponownie została Danuta Utrata. Przewodnicząca dziękowała wszystkim, którzy pracowali na rzecz Sekcji w minionej kadencji, a w szczególności wielce zasłużonym dla Związku Kazimierze Sygulskiej i Halinie Buczek. Wybory przeprowadzono bardzo sprawnie pod kierunkiem Joanny Billewicz z Regionalnej Komisji…

Czytaj więcej

Solidarność w służbie prawdy – konkurs

W Szkole Podstawowej nr 17 odbył się 15 kwietnia finał XXIII wojewódzkiego konkursu „Od Solidarności do III Rzeczypospolitej”, którego hasło przewodnie brzmiało „Solidarność w służbie prawdy”. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dzięki hojności wielu sponsorów, wśród których byli: Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, MOZ Pracowników Oświaty Wrocław Krzyki, MOZ „Solidarność” MPK, IPN Oddział Wrocław, Stowarzyszenie…

Czytaj więcej

Zebranie na koniec kadencji

Po raz ostatni w bieżącej kadencji zebrała się Rada Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk pod przewodnictwem Danuty Utraty, Członkowie Rady dyskutowali o przygotowaniach do zebrania wyborczego Sekcji, które odbędzie się 20 kwietnia, o bieżących sprawach, o jesiennym szkoleniu wyjazdowym. Gościem obrad był przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso, składając członkom Rady podziękowania za…

Czytaj więcej

Podziękowania dla Kazimiery Sygulskiej

Kolejna organizacja związkowa w oświacie przeprowadziła wybory. W  Dzierżoniowie przewodniczącą MOZ została Joanna Myślicka. Delegaci złożyli serdeczne  podziękowania dotychczasowej, wieloletniej przewodniczącej Kazimierze Sygulskiej, która dalej będzie służyć swoją radą i pomocą młodszym koleżankom i kolegom z Komisji Zakładowej. Gościem obrad był wiceprzewodniczący ZR Piotr Majchrzak. jw…

Czytaj więcej

Oświatowe wybory

Danuta Utrata – przewodnicząca MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania Wrocław – Centrum i przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania została ponownie wybrana na przewodniczącą organizacji zakładowej. Gościem obrad był przewodniczący Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Zebranie oświaty

Ostatnie zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było omówieniu rozmów w ministerstwie edukacji, które jak dotąd nie przyniosły żadnych pozytywnych rozwiązań. Ponadto omawiano Stanowisko Rady Sekcji Krajowej, w którym Sekcja sprzeciwia się wdrażaniu projektu “Edukacja dla wszystkich”. Omówiono też dotychczasowy stan wyborów związkowych. Panowie z Sekcji z okazji Dnia…

Czytaj więcej

Wybory w organizacji oświatowej Wrocław Fabryczna

Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Wrocław Fabryczna wybrała swoje władze. Przewodniczącą została ponownie wybrana Jolanta Jackowska. Gościem zebrania był przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso, a nad prawidłowym przebiegiem wyborów czuwała Danuta Utrata. Podczas zebrania przewodnicząca Jolanta Jackowska złożyła szczególne podziękowania zasłużonym działaczom związkowym. foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy