Banner

Category Archives: Oswiata

Stanowisko w sprawie płac w oświacie

Obradujący w Strzelinie 4 października 2017 delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” podjęli ważne stanowisko w sprawach oświatowych. Stanowisko Nr 2 Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” ws. wynagrodzeń w placówkach oświatowych Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” wyraża niezadowolenie z bardzo niskich wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników administracji…

Czytaj więcej

Rada przed Dniem Edukacji Narodowej

Zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 11 października br. poświęcone było m.in. omówieniu posiedzenia Prezydium i KSOiW  oraz  WZD Regionu Dolny Śląsk. Omówiono też planowaną w listopadzie debatę oświatową i propozycje działań ws wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Rada wysłuchała też informacji o zmianach w ustawie o finansowaniu oświaty.…

Czytaj więcej

Oświatowa “Solidarność” protestuje

Na zebraniu Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk 20 września przyjęto stanowisko wyrażające niezadowolenie z działań rządu w sprawie podwyżek dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. Ponadto wyrażono opinię o niewystarczających działaniach Krajowej Sekcji Oświaty w tej mierze. Rada postanowiła ponadto zorganizować 8 listopada br. debatę na temat reformy oświatowej…

Czytaj więcej

Dolnośląska inauguracja roku szkolnego

Tegoroczną dolnośląska inauguracja roku szkolnego odbyła się 4 września w Centrum Edukacyjno-Rewalidacyjnym z Zespołem Szkół Specjalnych w Oławie. Uczestniczyli w niej związkowcy: przewodnicząca MSOiW Region Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” Danuta Utrata, Piotr Majchrzak z Zarządu Regionu, Jolanta Kornel i  Danuta Pogubiło z KZ ze Świdnicy. Dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk złożył z tej okazji życzenia…

Czytaj więcej

Życzenia z okazji nowego roku szkolnego

Z okazji rozpoczynającego się 4 września nowego roku szkolnego Przewodnicząca oświatowej “Solidarności” Regionu Dolny Śląsk Danuta Utrata przesłała życzenia dla wszystkich pracowników oświaty: Koleżanki i Koledzy! Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018   życzę wielu sukcesów, życzliwych ludzi wokół, uczniów nieustających w zdobywaniu wiedzy, dobrych decyzji władz szkolnych, gminnych i państwowych, a nade wszystko podwyżki…

Czytaj więcej

Oświata żąda rzetelnych negocjacji

Podczas zebrania Rady KSOiW NSZZ “Solidarność” 23 sierpnia w Warszawie związkowcy ponownie sformułowali swoje postulaty i przedstawili rządowi swoje żądania. Poniżej stanowisko Rady: Rada KSOiW NSZZ „Solidarność” negatywnie ocenia dotychczasowy przebieg negocjacji i uzgodnień ws. zmian statusu zawodowego nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. Dotychczasowy przebieg prac  uniemożliwił  merytoryczną dyskusję, wypracowanie rzetelnych i konkretnych propozycji…

Czytaj więcej

Dzień rozdania świadectw

Na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu minister edukacji narodowej Anna Zalewska wraz z wojewodą Pawłem Hreniakiem i kuratorem Romanem Kowalczykiem omówiła dokonania swojego resortu w bieżącym roku szkolnym. Zapewniała, że reforma jest dobrze przygotowana, że subwencja oświatowa zabezpieczona. Natomiast w kwestii zwolnień nauczycieli twierdziła, że ma inne dane niż te które rozpowszechnia ZNP…

Czytaj więcej

Dbają o tablicę

Dbają o tablicę Wieloletnią już tradycją Liceum Ogólnokształcącego nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu przy ul. Tęczowej 60 jest opieka nad tablicą Solidarności przy ul. Grabiszyńskiej w pobliżu dawnej zajezdni MPK. 9 czerwca 2017 r. – na kilkanaście dni przed zakończeniem roku szkolnego zjawiła się tu klasa 1D z wychowawczynią prof. Beatą Kryjom oraz…

Czytaj więcej

Oświata domaga się rozmów ws. płac

Rada Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność przyjęła stanowisko ws. wynagrodzeń nauczycieli, krytycznie odnosząc się do propozycji MEN, mówiącej o 15% wzroście płac w ciągu trzech lat. Rada oczekuje podjęcia bezzwłocznych rozmów na temat podwyżek płac z Premier RP. jw Całość stanowiska poniżej: Stanowisko Rady Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w sprawie…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy