Banner

Category Archives: Oswiata

92% gmin ma już nową sieć szkolną

Na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim kurator oświaty Roman Kowalczyk wraz ze swoim zastępcą Januszem, Wrzalem przekazali informacje o aktualnym stanie zatwierdzania nowej sieci szkolnej w województwie dolnośląskim. Do 9 marca wpłynęło 183 projekty, w tym 154 z gmin i 29 z powiatów. Kurator wydał 104 opinie, z tego 6 negatywnych (SP w Mieczkowie, Karczycach,…

Czytaj więcej

Minister Zalewska we Wrocławiu

Minister edukacji narodowej Anna Zalewska wraz z wojewodą dolnośląskim Pawłem Hreniakiem oraz kuratorem Romanem Kowalczykiem wzięła udział w urzędzie wojewódzkim w konferencji prasowej, mówiąc o wprowadzanej reformie oświatowej. Minister uspokajała rodziców i nauczycieli, apelując o spokój. Odpowiadając na pytanie dotyczące zbieranych podpisów o referendum przeciwko reformie, zapytała czy można być przeciwko 6-latkom, przeciwko rozszerzonej historii,…

Czytaj więcej

Domagają się zwiększenia wynagrodzeń

Po obradach Sekcji Krajowej Oświaty w Jeleniej Górze-Cieplicach, ukazał się Komunikat, w którym są wyartykułowane postulaty Rady KSOiW dotyczące m.in.: znaczącego zwiększenia wynagrodzeń nauczycieli i zmiany systemu wynagradzania pracowników administracji i obsługi, zwiększenia nakładów  na edukację, większego wsparcia finansowego dla małych szkół, wprowadzenia standardów edukacyjnych, w tym maksymalnej liczby uczniów w oddziałach, określenia wysokości odpisu…

Czytaj więcej

Zebranie Rady KSOiW w Jeleniej Górze

W Jeleniej Górze rozpoczęła się 16 lutego Rada Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Gościem obrad była poseł Marzena Machałek, dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk, przewodniczący Regionu Jelenia Góra Franciszek Kopeć, wiceprzewodniczący Bogusław Wojtas, przewodnicząca SKOiW w Jeleniej Górze Anna Fościak. Po wystąpieniu zaproszonych gości i krótkiej dyskusji, rozpoczęły się obrady, podczas których delegaci…

Czytaj więcej

Przewodniczący Proksa spotkał się z dolnośląską “Solidarnością”

Podczas szkolenia w Cieplicach z uczestnikami kursu, przedstawicielami organizacji zakładowych oświaty dolnośląskiej “Solidarności” , w obecności przewodniczącej Danuty Utraty, spotkał się przewodniczący SKOiW NSZZ “Solidarność” Ryszard Proksa. Przewodniczący przedstawił problemy wewnątrzzwiązkowe i te związane z aktualną sytuacją w oświacie. Związkowcy dolnośląscy wyrazili szereg swoich obaw i krytycznych opinii m.in. w kwestii płac, godzin karcianych czy…

Czytaj więcej

Warsztaty retoryczne

Ponad 30-osobowa grupa pracowników oświaty zrzeszonych w Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk uczestniczy w Jeleniej Górze – Cieplicach w szkoleniu “Warsztaty retoryczne”. Uczestnicy szkolenia, oprócz teorii, praktycznie próbują swoich sił w róznych ćwiczeniach, m.in. w prezentacjach przed kamerą. Szkolenie zorganizowała Sekcja Oświaty kierowana przez Danutę Utratę, a prowadzi ją kierownik Działu…

Czytaj więcej

Rada oświaty i szkolenie

Pierwsza część obrad Rady MSOiW NSZZ “Solidarność” poświęcona była sprawom emerytalnym i kwestiom funduszu socjalnego. Referował ją Jerzy Płaza, specjalista zatrudniony w ZR. W drugiej części obrad przewodnicząca Rady Danuta Utrata przedstawiła informacje o pracach grup roboczych przy ministrze edukacji, w szczególności w sprawach płacowych. Ponadto omówiła działania związane z reformą oświaty. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Kurator nie zgodził się na likwidację dwóch szkół

Na kolejnej konferencji prasowej dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk poinformował o zakończeniu konsultacji nt. podstawy programowej i podpisanie jej przez minister edukacji 14 lutego. Przede wszystkim jednak kurator wraz ze współpracownikami omówił stan rozmów i konsultacji z samorządami w kwestii nowej sieci szkół. Aktualnie wpłynęło 9 wniosków ws. przekształceń i 28 ws. likwidacji placówek, a…

Czytaj więcej

Przygotowania do zatwierdzenia sieci szkół

Na konferencji prasowej w Urzędzie Wojewódzkim dolnośląski kurator oświaty Roman Kowalczyk wraz z współpracownikami przedstawił stan przygotowań do zatwierdzania sieci szkół oraz odniósł się do zarzutów Piotra Borysa z Platformy Obywatelskiej. W chwili obecnej jeszcze nie wpłynął do kuratorium żaden wniosek o zatwierdzenie sieci szkół, ale rada miejska Wrocławia już zatwierdziła swój projekt. Dokumenty ws.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy