Banner

Category Archives: Świat

Wezwanie do Europejskiego Szczytu Społecznego

Luca Visentini, Sekretarz Generalny EKZZ, wzywa ministrów pracy i spraw socjalnych państw członkowskich UE do pilnego zwołania Europejskiego Szczytu Społecznego, którego przedmiotem byłyby konsekwencje społeczne i gospodarcze rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trwająca inwazja Rosji na Ukrainę jest głównym tematem czeskiej prezydencji w Radzie UE, zarówno pod względem zapewnienia wsparcia humanitarnego dla tego kraju, jak i…

Czytaj więcej

110 sesja MOP

Co roku w miesiącu czerwcu członkowie Międzynarodowej Organizacji Pracy spotykają się na Międzynarodowej Konferencji Pracy. W tym roku 110 Sesja Międzynarodowej Konferencji Pracy rozpoczęła się w dniu  27 maja 2022 r. i potrwa do 11 czerwca br. Na konferencji każdy kraj członkowski reprezentuje trójstronna delegacja, w skład której wchodzą dwaj delegaci reprezentujący stronę rządową, delegat…

Czytaj więcej

Rosja finansowała ekologów

Wojna na Ukrainie pokazała wyraźnie, jak bardzo Europa stała się zależna od rosyjskiej ropy i gazu. Próby samodzielnego wydobycia gazu ziemnego często kończyły się niepowodzeniem z powodu protestów organizacji broniących klimatu, wspieranych pieniędzmi z Moskwy – pisze „Die Welt”. Interesy zachodnich obrońców klimatu i rosyjskiego dyktatora Władimira Putina były zbieżne, choć ich motywacje była odmienna…

Czytaj więcej

Umowa ws. Turowa podpisana

Umowa z Polską ws. działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne. Polska zapłaci  Czechom 45 mln euro. W umowie Polska zobowiązała się dokończyć budowę bariery, która zapobiegnie odpływowi wód podziemnych z Czech do Polski. Uzgodniono też budowę wału ziemnego, który zabezpieczy…

Czytaj więcej

USA – pandemia powoduje wypalenie zawodowe

Wyniki ankiety przeprowadzonej przez firmę programistyczną Axonify wpisują się w szerszy trend określany jako “wielka rezygnacja”, polegający na masowym porzucaniu przez pracowników różnych branż swoich miejsc pracy. Wśród powodów chęci odejścia z pracy w handlu artykułami spożywczymi 58 proc. pytanych podało wypalenie zawodowe, 53 proc. – brak uznania ze strony pracodawcy i współpracowników, a 52 proc. wymieniło niskie wynagrodzenie. Pandemia…

Czytaj więcej

Zapraszamy na pikietę

W imieniu Rady Krajowej Sekcji Pracowników Handlu NSZZ „Solidarność” zapraszamy do udziału w akcji protestacyjnej pracowników handlu. Protest rozpocznie się 04.11.2021r. pod siedzibą Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji (Al. Ujazdowskie 41, Warszawa) o godzinie 12.00 następnie uczestnicy przejdą pod ambasadę Francji i Niemiec, aby złożyć petycję w sprawie warunków pracy i traktowania pracowników przez pracodawców…

Czytaj więcej

Światowy Dzień Godnej Pracy

W Światowym Dniu Godnej Pracy, Europejska Konfederacja Związków Zawodowych upomina się o pracowników zatrudnionych na platformach cyfrowych. W nowym “wspaniałym” świecie gospodarki cyfrowej, pracownicy zatrudnieni w tych firmach są nadal pracownikami. Niestety nie mają praw, które powinny przysługiwać wszystkim pracownikom w Europie. Praca może przenieść się do przestrzeni cyfrowej, ale ludzie istnieją w świecie rzeczywistym.…

Czytaj więcej

Praca sezonowa

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE. Kampania – prowadzona przez Europejski Urząd ds. Pracy wraz z Komisją Europejską, Europejską…

Czytaj więcej

WHO alarmuje

Z globalnej analizy wynika, że w samym 2016 roku w wyniku przepracowania (określanego jako wykonywanie obowiązków więcej niż 55 godzin tygodniowo) zmarło 745 tysięcy osób. Przyczyną śmierci 398 tysięcy z nich był udar mózgu, a pozostałych 347 tysięcy – choroby serca. Odsetek ten znacząco wzrósł w porównaniu z 2000 rokiem. Najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo są mężczyźni w wieku 60-79 lat, którzy mieszkają…

Czytaj więcej

Dzień pamięci

Dzień 28 kwietnia jest obchodzony przez członków związków zawodowych pod nazwą: Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Dzień ten jest obchodzony przez organizacje zrzeszone w Konfederacji Wolnych Związków Zawodowych na całym świecie jako dzień poświęcony pracownikom, którzy zginęli, ulegli wypadkom przy pracy lub zapadli na choroby zawodowe. Ma on także skupić uwagę…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy