Banner

Category Archives: Świat

Pomoc dla Białorusi

W związku z wydarzeniami na Białorusi w ramach powołanego funduszu pomocy „Solidarność z Białorusią” Komisja Krajowa NSZZ “Solidarność” wraz z innymi strukturami Związku rozpoczęła zbiórkę środków na konkretną pomoc dla strajkujących na Białorusi. Poniżej podajemy numer konta, na który można wpłacać środki z dopiskiem “Wsparcie dla Białorusi”. 05 1020 1811 0000 0902 0138 8693 Więcej…

Czytaj więcej

Amazon ogranicza działalność we Francji

Amazon czasowo wstrzyma swoją działalność we Francji po tym, jak sąd orzekł, że firma nie zdołała odpowiednio chronić pracowników magazynu przed zagrożeniem koronawirusem i że musi ograniczyć dostawy wyłącznie do żywności, higieny i produktów medycznych. Firma zakwestionowała ustalenia wyroku, wydanego we wtorek przez sąd cywilny poza Paryżem, i zapowiedziała, że złoży odwołanie. Sąd wyznaczył spółce…

Czytaj więcej

Na pierwszej linii frontu

Pracownicy służby zdrowia na całym świecie znajdują się na pierwszej linii frontu w codziennej walce o powstrzymanie wirusa i ratowanie życia. Ich zdjęcia, wyczerpanych ze zmęczenia poruszają ludzi na całym świecie. Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników służby zdrowia ma fundamentalne znaczenie dla umożliwienia im wykonywania pracy w czasie tego kryzysu. Ich ochrona musi być priorytetem. Międzynarodowa…

Czytaj więcej

25 milionów miejsc pracy

Według oceny Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) kryzys gospodarczy i kryzys zatrudnienia wywołany przez pandemię COVID-19 może zwiększyć globalne bezrobocie o prawie 25 milionów. Jeżeli jednak dojdzie do skoordynowanej na szczeblu międzynarodowym reakcji politycznej, jak to miało miejsce podczas światowego kryzysu finansowego w latach 2008/9, to wpływ na globalne bezrobocie może być znacznie mniejszy. Wstępna nota…

Czytaj więcej

Dla Polaków pracujących w Niemczech

Oddział niemieckiego związku zawodowego DGB w Saksonii przygotował dla polskich pracowników pracujących w Niemczech poradnik, pomocny w dochodzeniu swych praw w sytuacji zagrożenia koronowirusem. Nie podpisujcie żadnych umów znoszących, czy zmieniających umowę o prace przedkładanych przez pracodawcę do podpisu z powodu kryzysu koronawirusa – apelują niemieccy związkowcy do polskich pracowników. Całość opracowania prawnego tu –…

Czytaj więcej

O zagrożeniach psychospołecznych na konferencji

W Polsce Sejm RP ustanowił w 2003 roku 28 kwietnia Dniem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. Dzień 28 kwietnia z inicjatywy NSZZ „Solidarność” obchodzony jest od 1991 roku pod nazwą: Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Serdecznie zapraszamy na Msze św. oraz konferencje naukową zorganizowaną przez dolnośląską „Solidarność”, Komisję Krajową…

Czytaj więcej

O budownictwie na Radzie Ochrony Pracy

We wtorek 12 marca w Warszawie rozpoczęło się posiedzenie Rady Ochrony pracy w którym udział bierze przewodniczący dolnośląskiej “Solidarnosci” Kazimierz Kimso. Na posiedzenie Urząd Dozoru Technicznego zdał sprawozdanie z działań kontrolnych i prewencyjnych. Ponadto Związek Zawodowy Budowlani i Główny Inspektorat Pracy przedstawili temat bezpieczeństwa pracy przy eksploatacji urządzeń technicznych na placach budów.…

Czytaj więcej

40 lat temu kardynał Karol Wojtyła został papieżem

40 lat temu, 16 października 1978 roku na Stolicę Piotrową, ku zaskoczeniu świata, wybrano kardynała Karola Wojtyłę. Przybrał imię Jana Pawła II i został ogłoszony świętym. Nie ma na świecie bardziej znanego naszego rodaka niż On. Jego pielgrzymowanie po świecie było bez precedensu. Jego nauczanie zawarte w encyklikach, książkach i homiliach,  służy całemu światu. 1…

Czytaj więcej

Przemoc w miejscu pracy

Związki zawodowe wzywają rządy i pracodawców do przyjęcia nowej konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy mającej na celu wyeliminowanie przemocy i molestowania seksualnego w miejscu pracy. Pierwsza dyskusja dotycząca nowej konwencji już w czerwcu tego roku. Ponad jedna trzecia kobiet na całym świecie – 818 milionów – doświadczyło przemocy seksualnej lub fizycznej w domu, w swoich społecznościach…

Czytaj więcej

Spotkanie w Kłodzku

W środę 6 grudnia odbyło się w Kłodzku spotkanie poświęcone nawiązaniu współpracy pomiędzy NSZZ ”Solidarność” a związkiem zawodowym NOVE ODBORY z Czech. W spotkaniu uczestniczyli Xenie Kaduchova i Jaroslav Jurysek a z  Regionu Dolny Śląsk  Maria Zapart, Tomasz Wójcik i Barbara Janowicz. Rozmowy dotyczyły m.in. możliwości pomocy pracownikom zatrudnionym w Czechach.  NOVE  ODBORY to niezależny…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy