Banner

Odznaczenia związkowe

Zarząd Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność” na lutowym posiedzeniu ustanowił Uchwałą nr 12/2011 odznaczenie związkowe nadawane osobom za działalność na rzecz NSZZ „Solidarność” w walce o niepodległość Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od wprowadzenia stanu wojennego do 1989 roku. Chcemy w ten sposób uhonorować tych wszystkich, którzy w tym okresie aktywnie wspierali działalność struktur związkowych w walce o niepodległość naszej Ojczyzny lub byli za tę działalność represjonowani i dotychczas nie otrzymali żadnego odznaczenia lub tytułu związkowego oraz odznaczenia państwowego. Szczegółowe zasady określa Regulamin przyznawania odznaczenia związkowego zatwierdzony przez Zarząd Regionu Uchwałą ZR nr 26/2011.
Pierwsze odznaczenia zostały wręczone podczas obchodów upamiętniających XXX rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.
Wnioski o odznaczenia należy składać na specjalnym formularzu (dostępny poniżej).

UCHWAŁA ZR Nr 12/2011 ws. ustanowienia odznaczenia związkowego
UCHWAŁA ZR Nr 26/2011 wws. regulaminu przyznawania odznaczenia związkowego
UCHWAŁA ZR Nr 27/2011 ws. ws. powołania Kapituły odznaczenia związkowego
Wniosek o nadanie odznaczenia związkowego
Wniosek o nadanie odznaczenia związkowego – wersja wordowa (do wypełnienia w komputerze)
UCHWAŁA ZR Nr 57/2011 ws. zmiany regulaminu przyznawania odznaczenia związkowego

Społeczna inspekcja pracy