Banner

Category Archives: Związek

Wydłużenie terminu na złożenie CIT-8

Ważne dla organizacji związkowych. Minister Finansów dnia 27 marca 2020 r. wydał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminu do złożenia zeznania o wysokości dochodu osiągniętego (straty poniesionej) i wpłaty należnego podatku przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Rozporządzenie weszło w życie z dniem ogłoszenia. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 było zasadne wprowadzenie dla…

Czytaj więcej

Nierozsądne działanie sieci handlowych

W większości przypadków pracodawcy nie zastosowali się również do zaleceń ministerialnych dla zakładów pracy w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego. Ponadto powszechnie zostało przez nich przyjęte założenie, że placówka handlowa nie jest organizatorem zgromadzenia, dlatego nie obowiązują w niej limity klientów mogących jednocześnie przebywać w tym samym czasie. Sieci nie ograniczyły promocji dotyczącej produktów, co…

Czytaj więcej

Kurator apeluje o dobre wykorzystanie czasu kwarantanny

Roman Kowalczyk, kurator oświaty wezwał nauczycieli m.in. do nieobciążania nadmiernego uczniów zadaniami, wymagającymi wielogodzinnego siedzenia przed komputerem. Zalecił wykorzystanie podręczników jako podstawowego źródła wiedzy dla uczniów. ” Tak jak inni martwimy się o swoje rodziny i z troską myślimy co będzie dalej. Ale los nałożył na nas wyjątkowo ważne zadanie – kształcenie i wychowanie młodych…

Czytaj więcej

“Solidarność” Volvo pomaga

Wszyscy walczymy z pandemią koronawirusa, który każdego dnia rozprzestrzenia się coraz bardziej. Najważniejsze teraz jest to, by maksymalnie spowolnić postęp pandemii, dlatego wszyscy musimy zachować rozwagę i zastosować się do wszystkich zaleceń wydanych przez osoby odpowiedzialne za nasze zdrowie. W obliczu tej sytuacji za pośrednictwem mediów dostajemy coraz więcej sygnałów, że w szpitalach, zakaźnych zaczyna…

Czytaj więcej

Rząd przyjął jeden z postulatów „Solidarności”

Rząd uwzględnił jeden z kluczowych postulatów NSZZ „Solidarność” zgłaszanych w ramach konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Bez porozumienia z reprezentatywnym związkiem zawodowym działającym w firmie pracodawca nie uzyska wsparcia w ramach rządowej „Tarczy antykryzysowej”. W…

Czytaj więcej

Międzynarodowy Dzień Teatru

Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru, w imieniu dolnośląskiej Solidarności , składam wszystkim pracownikom instytucji teatralnych życzenia zdrowia i szybkiego powrotu do swoich zawodowych zajęć. Tegoroczne święto przypada w czasie pandemii i  oznacza dla Was, ludzi kultury, niezwykle trudny czas. Odwołane spektakle, zawieszona działalność teatrów sprawia, że artyści, pracownicy obsługi technicznej, administracji trwają w gotowości do…

Czytaj więcej

Zostań w domu i opowiedz Wrocław

Jakiś czas temu pracownicy Centrum Historii Zajezdnia rozpoczęli nowy projekt – „Opowiadam Wrocław”. Jego celem była chęć zachowania wspomnień mieszkańców Wrocławia, którzy przeżyli ciężkie czasy wojny, zsyłek, budowania historii powojennego miasta, trudny okres komunizmu, rodzenia się Solidarności, strajków i represji, pierwszych wolnych wyborów. Z uwagi na panującą obecnie epidemię Centrum postanowiło przenieść akcję do internetu…

Czytaj więcej

Wydłużyć ważność badań

Jeśli kolej ma funkcjonować, to palącą kwestią jest wydłużenie pracownikom ważności badań lekarskich. W Dolnośląskim Zakładzie PKP Cargo SA ten problem dotyczy ponad 70 pracowników. Przewodniczący zakładowej Solidarności Zbigniew Gadzicki oraz Wiesław Natanek przewodniczący MOZ NSZZ „Solidarność” przy Dolnośląskim Zakładzie Przewozów Regionalnych, gdzie również występuje taka sytuacja, oczekują, że podczas najbliższego posiedzenia  Sejmu podczas prac…

Czytaj więcej

Najbardziej rozpoznawalni

NSZZ “Solidarność” to najbardziej rozpoznawalny związek zawodowy w kraju – tak wynika z najnowszych badań CBOS. Podczas sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 919 Polaków w dniach 5-15 marca br. pytano ich o ocenę wielu instytucji społecznych (m.in. ZUS, Policji, sądy i prokuraturę). Działalność naszego Związku dobrze ocenia co trzeci badany (wzrost o 2 punkty procentowe…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy