Banner

Tag Archives: IPN

Odsłonili wystawę o narodzinach “Solidarności”

W tym roku obchodzimy 40-lecie powstania „Solidarności”. Wrocław (i Dolny Śląsk) był jednym z najważniejszych miejsc strajków w Polsce latem 1980 roku. Z tej okazji IPN wraz z zaroszonymi gośćmi otworzył wystawę „Tu rodziła się Solidarność”. Wydarzenie odbyło się we Wrocławiu przy ul. J. Piłsudskiego – na placu przed Dworcem Głównym PKP w piątek 14 sierpnia 2020…

Czytaj więcej

Historia łącząca narody

Międzynarodową konferencję naukową: „Wspólna historia? Pięćdziesiąt lat doświadczeń Polaków, Czechów i Słowaków w warunkach niepodległości, okupacji i reżimów totalitarnych (1918–1968)”, zorganizował wrocławski Oddział Instytutu Pamięci Narodowej, Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego oraz Ústav pro studium totalitních režimů. W czasie konferencji  zastanawiano się czy istniały istotne różnice miedzy sąsiednimi państwami, jakie były podobieństwa…

Czytaj więcej

Nowy dyr. Oddziału IPN we Wrocławiu

Andrzej Drogoń został nowym dyrektorem Oddziału IPN we Wrocławiu. Decyzję przywiózł osobiście prezes IPN Jarosław Szarek. Dotychczasowy szef, prof. Krzysztof Kawalec został pełnomocnikiem ogólnopolskim IPN ds. rozwoju kadry naukowej. Andrzej Doroń był już szefem IPN w latach 2007-2014 w Katowicach. jest doktorem nauk prawnych, nauczycielem akademickim, członkiem NSZZ “Solidarność”. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Wspominali głodówkę

Patrzyłem jak koledzy deklarowali przystąpienie do strajku głodowego. Myślałem co robić i też podjąłem taką decyzję – wspominał jeden z uczestników panelu dyskusyjnego w sali sesyjnej wrocławskiego Dworca Głównego. Uczestnicy  protestu głodowego z października 1980 roku wspominali ten czas oraz odpowiadali na pytania zadawane przez prowadzącego panel Kamila Dworaczka z wrocławskiego oddziału IPN. – Ciekawa…

Czytaj więcej

„Solidarność” w Instytucie Pamięci Narodowej

W czwartek 26 stycznia doszło w Warszawie do pierwszego spotkania Prezesa IPN dr. Jarosława Szarka z powstałą w Instytucie Zakładową Organizacją Związkową NSZZ „Solidarność”. Omówiono i ustalono konieczność zawarcia umowy regulującej zasady współpracy. W spotkaniu wziął udział przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk Kazimierz Kimso. jw…

Czytaj więcej

Studenci dawali sygnał do protestu

Zakończyła się 3-dniowa międzynarodowa konferencja IPN „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1989”. W imieniu organizatorów podsumowania dokonał dr Kamil Dworaczek. Zauważył, że były kwestie podobne, ale i takie, które zasadniczo różniły państwa komunistyczne, jeśli chodzi o stosunek do studentów. Zbieżne było niewątpliwie ideologiczne podejście do młodych ludzi, na których wywierano naciski, by byli bierni…

Czytaj więcej

Rewolucje studenckie

Podczas drugiego dnia międzynarodowej konferencji „Środowisko studenckie w krajach bloku sowieckiego 1945-1989” zorganizowanej przez IPN, odbyło się szereg interesujących wykładów i dyskusji. Szczególnie dużo pytań i wystąpień było po wystąpieniach ukazujących tzw. Rewolucje studenckie w krajach wschodniego bloku. Na zdjęciu wystąpienie dr Kamila Dworaczka charakteryzujące liderów studenckiego       NZS-u w latach 1980-81. Konferencja odbywa się…

Czytaj więcej

Narodziny Solidarności – 16 sierpnia

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Telewizją Polską przygotował cykl programów historycznych pod przewodnim tytułem „Narodziny Solidarności”. Został w nim przedstawiony gorący polski sierpień 1980 roku. Więcej na stronie IPN: http://pamiec.pl/pa/ipn-notacje-ipn-tv/narodziny-solidarnosci/15189,IPN-TV-Narodziny-Solidarnosci-16-sierpnia.html…

Czytaj więcej

Nowy szef IPN we Wrocławiu

Historyk Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. Krzysztof Kawalec po rezygnacji Roberta Żurka, został p.o. dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Profesor Kawalec do tej pory kierował opolską delegatura IPN. Warto przypomnieć, że wcześniej nastąpiła też zmiana dyr. IPN w Warszawie. Po zakończeniu kadencji Łukasza Kamińskiego sejm wybrał dr. Jarosława Szarka. jw foto Janusz Wolniak…

Czytaj więcej

Sejm wybrał nowego szefa IPN-u

Nowym szefem Instytutu Pamięci Narodowej został dr Jarosław Szarek. Decyzja sejmu musi zostać jeszcze zaakceptowana przez senat. W głosowaniu kandydaturę Szarka poparło 256 posłów; 166 było przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o IPN prezesa na pięcioletnią kadencję powołuje Sejm, za zgodą Senatu, zwykłą większością głosów. Dr Jarosław Szarek jest na…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy