Banner

Ocalone dziedzictwo

Projekt „Ocalone Dziedzictwa. Regionalne Izby Pamięci Ziem Zachodnich i Północnych” jest realizowany ze środków MKiDN przez Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” przy wsparciu instytucji współtworzących konsorcjum Sieć Ziem Zachodnich i Północnych.

Otwierając Izbę Pamięci w Kątach Wrocławskich dyr. Ośrodka Pamięć i Przyszłość Marek Mutor powiedział, że „możliwe jest, aby izby pamięci przekształcać w małe, lokalne muzea, które stają się ośrodkiem życia kulturalnego danej miejscowości”. – To jest bardzo udany przykład jak można upowszechniać lokalne dziedzictwo – dodał dyrektor.

Obecna na spotkaniu dyr. Paulina Florjanowicz z Departamentu Dziedzictwa Kulturowego z MKiDN odczytała list ministra Jarosława Sellina, w którym m.in. napisał: „Jest to projekt, który nie dzieje się w dużych miastach, ale sięga do historii na poziomie lokalnym. Regionalne izby pamięci są dziełem społeczników, którzy postanowili ocalić od zapomnienia opowieści, przedmioty, zdjęcia ważne dla historii miasteczka czy gminy. To rodzaj lokalnego skarbca”.

Inauguracja projektu w Kątach Wrocławskich wpisana została w program 30 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa, której tematem jest hasło Połączeni dziedzictwem.

W spotkaniu uczestniczył też marszałek Krzysztof Maj, lokalne władze na czele z burmistrzem Julianem Żygadło i społecznicy z Kątów Wrocławskich.

jw

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy