Banner

Model skandynawski

Jakie działania szwedzkich związków zawodowych, jakie akty prawne podjęte w tym kraju spowodowały, że dziś dla środowisk pracowniczych w Polsce to właśnie model skandynawski z dużym uzwiązkowieniem i szeroką partycypacją pracowniczą jest tak atrakcyjny i godny naśladowania, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. O tym mówił m.in. licznie zgromadzonym słuchaczom Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Stefan Kiesz podczas spotkania w piątek 26 maja w siedzibie Regionu Dolny Śląsk NSZZ „Solidarność”.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy