Banner

Tag Archives: wszechnica

Wszechnica rozpoczęła nowy rok szkoleniowy

Społeczni inspektorzy pracy podczas czwartkowego (30.01) spotkania w siedzibie Regionu wysłuchali m.in. wykładu inspektora pracy z OIP we Wrocławiu Zbigniewa Kołodyńskiego. Inspektor mówił m.in. źródłach ryzyka związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń. Z uczestnikami spotkał się również przewodniczący ZR Kazimierz Kimso. Szef dolnośląskiej Solidarności życzył uczestnikom owocnego szkolenia i dziękował sipowcom za ich dotychczasowe zaangażowanie.…

Czytaj więcej

Zmarł Tomasz Gdowski

Z głębokim żalem żegnamy Tomasza Gdowskiego wieloletniego Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu,zastępcę Głównego Inspektora Pracy w latach 2003-2006, który po długiej chorobie odszedł do wieczności 1 października 2018 roku. Przez lata wspierał działania Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Łączymy się w żalu i bólu z Rodziną i Najbliższymi, składając wyrazy głębokiego współczucia. Kazimierz Kimso , przewodniczący…

Czytaj więcej

Zmarł Roman Giedrojć

W niedzielę 27 sierpnia zmarł Roman Giedrojć, Główny Inspektor Pracy.  To niespodziewane odejście człowieka, który z zaangażowaniem dążył w ostatnim czasie do uczynienia  Państwowej Inspekcji Pracy jeszcze bardziej skutecznej w walce z patologiami na rynku pracy. Współczuję jego bliskim i mam nadzieję, ze jego dzieło będzie kontynuowane – powiedział przewodniczący dolnośląskiej”Solidarności” Kazimierz Kimso, do którego…

Czytaj więcej

Model skandynawski

Jakie działania szwedzkich związków zawodowych, jakie akty prawne podjęte w tym kraju spowodowały, że dziś dla środowisk pracowniczych w Polsce to właśnie model skandynawski z dużym uzwiązkowieniem i szeroką partycypacją pracowniczą jest tak atrakcyjny i godny naśladowania, szczególnie w dziedzinie bezpieczeństwa pracy. O tym mówił m.in. licznie zgromadzonym słuchaczom Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Stefan Kiesz…

Czytaj więcej

20 lat Wszchechnicy

Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy działającej przy ZR stuknęło już 20 lat! Na uroczyste spotkanie do siedziby “Solidarności” przybyli wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy we Wrocławiu ds. nadzoru Arkadiusz Kłos oraz poseł Piotr Babiarz oraz poprzedni kierownik Wszechnicy Józef Cencora. Przewodniczący ZR Kazimierz Kimso wraz z Kierownikiem Wszechnicy Pawłem Chabińskim wręczyli okolicznościowe dyplomy…

Czytaj więcej

Spotkanie z ekspertem

Listopadowe spotkanie członków Wszechnicy społecznej Inspekcji Pracy poświęcone było zagadnieniom emerytalnym. Historię reform emerytalnych z ostatnich kilkudziesięciu lat oraz nową sytuację, jaka nastała po przywróceniu wieku emerytalnego 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet przybliżył zebranym ekspert działu prawnego Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność” Jerzy Płaza,…

Czytaj więcej

Szkolenia wszechnicowe

Kolejne spotkanie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy w Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było dwóm tematom. Pierwszy – Wielozadaniowość – wyzwanie dla pracownika, a drugi BHP inaczej – o kompetencjach promocyjnych – prowadził Krzysztof Goździewski z agencji reklamowej Grey Bee współpracującej m.in. z wrocławskim oddziałem Volvo. Nad całością jak zwykle czuwał odpowiedzialny za Wszechnicę…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy