Banner

Category Archives: Historia – Wszechnica

WSZECHNICA SIP Z EUROPEJSKIEJ PERSPEKTYWY (2011)

Z uwagi na warsztatowy charakter seminarium, zaplanowano uczestnictwo prelegentów w osobach: eksperta bezpieczeństwa i higieny pracy Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Iwony Pawlaczyk, profesora Jerzego Olszewskiego z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nadinspektora Henryka Batarowskiego z Okręgowej Inspekcji Pracy w Gdańsku, którzy zaprezentowali tematy społecznej inspekcji pracy z perspektywy europejskiej oraz praktyczne przykłady radzenia sobie z nowymi…

Czytaj więcej

Wzmocnić rolę społecznej inspekcji pracy (2011)

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy została zaproszona na zorganizowaną przez Solidarność Wielkopolską, PIP i Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu konferencję naukową w ramach Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Wypadków przy Pracy 2010-2012. Patronat honorowy sprawował JM Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego. Konferencji, w wypełnionej po brzegi uniwersyteckiej auli, przewodniczył prof. dr hab. Jerzy Olszewski, który niezwykle ciepło przyjął naszą delegację. Temat…

Czytaj więcej

Społeczny nadzór po lupą? (2010)

W oddziale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” w Warszawie, 15 grudnia 2010 r. odbyło się robocze spotkanie koordynatorów BHP i społecznych inspektorów pracy. Poświęcone społecznemu nadzorowi nad warunkami pracy w Polsce w świetle rozpoczętej dyskusji na bydgoskiej wrześniowej konferencji Senatora Jana Rulewskiego. Iwona Pawlaczyk, ekspert do spraw bhp Komisji Krajowej, jako prowadząca dyskusję wprowadziła w temat,…

Czytaj więcej

W Sejmie wręczono nagrody im. Haliny Krahelskiej (2010)

Z udziałem marszałka Grzegorza Schetyny 19 października br. w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się doroczna uroczystość wręczenia Nagród Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej, najbardziej prestiżowego wyróżnienia Państwowej Inspekcji Pracy przyznawanego za szczególne, ponadstandardowe dokonania w dziedzinie ochrony człowieka środowisku pracy. Laureaci otrzymali od marszałka Sejmu listy gratulacyjne. W tym roku Nagrodę im. Haliny Krahelskiej…

Czytaj więcej

Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych (26 kwietnia 2010 r.)

Tematem dyskusji panelowej był m.in. problem spełniania podstawowych standardów bezpieczeństwa przez osoby świadczące prace na własny rachunek. Uczestnicy debaty zwrócili uwagę na statystykę zaprezentowaną przez Jarosława Głowackiego, z której wynikało, iż aż 36 proc. ofiar wypadków śmiertelnych w budownictwie to osoby zatrudniane w formach pozakodeksowych, nierzadko właśnie samozatrudniające się. Zauważono, iż problem ten nie dotyczy…

Czytaj więcej

LIST OTWARTY DO SENATORA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JANA RULEWSKIEGO (2010)

Nawiązując do Ogólnopolskiego Sympozjum zorganizowanego przez Senatora Jana Rulewskiego w Bydgoszczy wyrażamy swoje poparcie dla postulatów tam przedstawionych w części poświęconej wzmocnieniu roli i wiedzy oraz większej reprezentatywności społecznej inspekcji pracy. Członkowie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy Inspekcji Pracy przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk wyrażają protest wobec planów likwidacji lub zmniejszenia znaczenia ustawy o…

Czytaj więcej

Ergonomia w Karpaczu (2010)

Wszechnica Społecznej Inspekcji Pracy wśród naukowców i praktyków Założyciele i członkowie Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy działającej od 14 lat przy Zarządzie Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk zostali, po raz kolejny, zaproszeni na XXXVIII Ogólnopolską Konferencję Ergonomiczną, która odbyła się w Karpaczu w dniach 27-30 września 2010 roku. Konferencja organizowana jest cyklicznie, każdego roku przez Wydział…

Czytaj więcej

30 LAT PÓŹNIEJ (2010)

W dniach 26 – 30 sierpnia 2010 roku we Wrocławiu odbyły się uroczystości związane z trzydziestą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność” na Dolnym Śląsku. Obchody miały charakter wyjątkowo uroczysty. Już w pierwszym dniu, 26 sierpnia podczas posiedzenia Zarządu Regionu w Sali Wielkiej Wrocławskiego Ratusza, na które zaproszeni zostali wszyscy szefowie Dolnośląskiej Solidarności, w podniosłej atmosferze wręczono…

Czytaj więcej

Podsumowanie roku szkoleniowego uczestników Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy (2007)

W dniu 6 grudnia 2007 roku w Zarządzie Regionu NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk odbyło się uroczyste zakończenie roku szkoleniowego uczestników Wszechnicy Społecznej Inspekcji Pracy. Swą obecnością spotkanie zaszczyciła Główna inspektor pracy Bożena Borys – Szopa, która od Wszechnicy SIP otrzymała honorową legitymację wszechnicy. Z ramienia Okręgowego Inspektoratu Pracy we Wrocławiu w spotkaniu uczestniczyła zastępca OIP…

Czytaj więcej

BEZPIECZEŃSTWO PRACY POD ŚNIEŻKĄ (2007)

W dniach 21 do 25 maja 2007 r. w Karpaczu odbyła się kolejna już siódma edycja Warsztatów Społecznej Inspekcji Pracy zorganizowana przez Zarząd Regionu Dolnośląskiej Solidarności oraz Okręgowy Inspektorat Pracy we Wrocławiu. Tematem wiodącym tegorocznych ćwiczeń były „Formy profilaktyki wypadkowej”. Wykładowcami prowadzącymi zajęcia ze słuchaczami – społecznymi inspektorami pracy, działaczami związkowymi oraz osobami zajmującymi się…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy