Banner

Co dziesiąty pobiera zasiłek dla bezrobotnych

Polska znalazła się w gronie państw, w których wysokość zasiłków, w porównaniu z pensjami, jest najniższa. Wartość tego wskaźnika w Polsce wyniosła jedynie ok. 25 proc. I jest to drugi najniższy wynik wg raportu  OECD.
OECD sprawdziło także, czy osoby bezrobotne w danym kraju w ogóle pobierają przeznaczone dla nich świadczenia. I w tym zestawieniu Polska wypada najgorzej. Zasiłek dla bezrobotnych pobierała w naszym kraju jedynie co dziesiąta osoba poszukująca pracy. To poniżej średniej OECD, która wynosi 32 procent.
A na przykład Niemczech zasiłki pobiera aż dwie trzecie bezrobotnych. W Austrii, Belgii i Finlandii wskaźnik ten wynosi ponad 50 procent:
Główne powody, dla których osoby szukające pracy nie pobierają zasiłku, to niespełnianie ustawowych kryteriów uprawniających do zasiłku, za krótkie okresy składkowe, które wykluczają pracowników tymczasowych oraz maksymalne okresy pobierania świadczeń, które wykluczają osoby długotrwale bezrobotne.
W Polsce bezrobocie jest obecnie rekordowo niskie. Według danych GUS, odsetek osób bezrobotnych był w grudniu 2022 roku najniższy od czasów transformacji i wyniósł 5,2 procent. W styczniu nieco wzrósł – do poziomu 5,5 proc. Ale bezrobocie w Polsce nadal jest jednym z najniższych w UE.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy