Banner

Wybory w GKN

Decyzją sobotniego (11 marca) zebrania wyborczego delegatów Zakładowej Organizacji Związkowej NSZZ “Solidarność” GKN w Oleśnicy, w latach 2023-28  kierować tą organizacją będzie dotychczasowy przewodniczący Włodzimierz Rybak. On też będzie delegatem tej organizacji w Krajowej Sekcji Przemysłu Motoryzacyjnego. Wraz z nim delegatem na Walne Zebranie Delegatów Regionu będzie Tomasz Lewicki.

W toku obrad powołano skład nowej komisji zakładowej i rewizyjnej. W sprawozdaniu z ubiegłej kadencji W. Rybak przedstawił m.in. przebieg negocjacji z zarządem firmy dotyczącym podwyżek płac, organizacji pracy w czasie pandemii koronawirusa. Przedstawiciele nowej komisji zakładowej już w najbliższych tygodniach będą musieli stanąć przed  kolejnym wyzwaniem – sporem zbiorowym w jaki firma weszła ze związkiem z powodu różnicy oczekiwań co do skali tegorocznych podwyżek.

W pracach komisji skrutacyjnej oleśnickich związkowców wsparli koledzy z MOZ NSZZ “Solidarność” Robert Bosch Mirków, Hitachi Astemo Poland z przewodniczącym Mateuszem Wawrzeniukiem na czele. Zebraniu przewodniczył szef działu prawnego ZR Sławomir Poświstak.
Na zakończenie obrad obecni działacze zakładowej S w GKN podziękowali jednemu z gości zebrania delegatów- Kazimierzowi Jankowskiemu, pierwszemu przewodniczącemu NSZZ “Solidarność” w tym zakładzie.

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy