Banner

Oświata Psie Pole wybrała swoje władze

We wrocławskim hotelu Wodnik podczas piątkowego zebrania wyborczego MOZ Pracowników Oświaty i Wychowania związkowcy podsumowali mijająca kadencję oraz wybrali komisję międzyzakładową i rewizyjną.
Delegaci zdecydowali, że dotychczasowa przewodnicząca Anna Makul będzie nadal przewodzić oświatowej Solidarności na Psim Polu. Ponadto wybrano przedstawicieli” organizacji do Międzyregionalnej Sekcji Oświaty oraz delegata na Walne Zebranie Delegatów Regionu.
Spór zbiorowy, pandemia koronawirusa i wojna za wschodnią granicą – wszystkie te wydarzenia wymienione w sprawozdaniu z działalności MOZ-u miały istotny wpływ na funkcjonowanie szkół i tym samym zatrudnionych w branży oświatowej. Anna Makul wyliczała wszelkie pola aktywności kierowanej przez nią struktury związkowej, m.in. mediacje, udział członków w rozlicznych szkoleniach, wsparcie działu prawnego ZR oraz działania na rzecz integracji członków MOZ-u, to tylko niektóre z poruszonych przez działaczkę zagadnień. – Tworzymy zgrany zespół . Tak trzymać – zakończyła swoje wystąpienie Anna Makul.
Gośćmi zebrania byli: przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Danuta Utrata, radny Jarosław Krauze, dyrektor Wydziału Edukacji Jarosław Delewski, przewodniczący Regionu Kazimierz Kimso i sekretarz Grzegorz Makul.

 

foto mr

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy