Banner

Zebranie oświaty

Ostatnie zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Dolny Śląsk poświęcone było omówieniu rozmów w ministerstwie edukacji, które jak dotąd nie przyniosły żadnych pozytywnych rozwiązań. Ponadto omawiano Stanowisko Rady Sekcji Krajowej, w którym Sekcja sprzeciwia się wdrażaniu projektu “Edukacja dla wszystkich”.

Omówiono też dotychczasowy stan wyborów związkowych. Panowie z Sekcji z okazji Dnia Kobiet złożyli Paniom serdeczne życzenia, a na zakończenie wszyscy stanęli do pamiątkowego zdjęcia.

jw

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy