Banner

Tag Archives: CBOS

Najbardziej rozpoznawalni

NSZZ “Solidarność” to najbardziej rozpoznawalny związek zawodowy w kraju – tak wynika z najnowszych badań CBOS. Podczas sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 919 Polaków w dniach 5-15 marca br. pytano ich o ocenę wielu instytucji społecznych (m.in. ZUS, Policji, sądy i prokuraturę). Działalność naszego Związku dobrze ocenia co trzeci badany (wzrost o 2 punkty procentowe…

Czytaj więcej

Rozczarowani Polacy

Według najnowszego badania CBOS nasila się pesymizm Polaków, rozczarowanych ogólną sytuacją w kraju. Także społeczne prognozy rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce w najbliższym roku są coraz bardziej pesymistyczne. Aż 48 proc. ankietowanych uważa, że sytuacja w kraju zmierza w złym kierunku. Jednocześnie do 29 proc. zmalał odsetek tych, którzy są przeciwnego zdania. Niemal…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy