Banner

Najbardziej rozpoznawalni

NSZZ “Solidarność” to najbardziej rozpoznawalny związek zawodowy w kraju – tak wynika z najnowszych badań CBOS. Podczas sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 919 Polaków w dniach 5-15 marca br. pytano ich o ocenę wielu instytucji społecznych (m.in. ZUS, Policji, sądy i prokuraturę).

Działalność naszego Związku dobrze ocenia co trzeci badany (wzrost o 2 punkty procentowe w stosunku do badań z września ub.r)

Istotny może być fakt, że wciąż wielu Polaków nie ma wyrobionego zdania na temat działalności związków zawodowych. Z trzech największych central związkowych, to 42% pytanych nie potrafiło wyrazić pozytywnej lub negatywnej opinii o NSZZ “Solidarność, przy OPZZ i Forum Związków Zawodowych ten odsetek był znacznie wyższy (odpowiednio -62%,- 73%).

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy