Banner

Nastroje na rynku pracy

CBOS zrealizował badanie od 4 do 14 stycznia 2021 roku na próbie liczącej 1150 osób,  z którego wynika, że w styczniu nieznacznie pogorszyły się nastroje na rynku pracy – mniej pracujących zarobkowo dobrze ocenia sytuację w swoim miejscu pracy, a więcej określa ją jako “ani dobrą, ani złą”; gorsze są też oceny sytuacji na lokalnym rynku – wynika z badania CBOS.

CBOS zaznacza, że sondaż przeprowadzono w czasie, kiedy rząd ponownie ograniczył funkcjonowanie galerii handlowych, hoteli oraz infrastruktury sportowej. To – zdaniem ośrodka badania opinii publicznej – mogło wpłynąć na nastroje osób związanych z tymi obszarami działalności zawodowej, jak i na ogólny klimat społeczny.

W pierwszej połowie stycznia 55 proc. pracujących zarobkowo oceniło, że sytuacja w ich zakładach pracy jest dobra, z czego 8 proc. uznało ją za bardzo dobrą. Źle sytuację w swoim zakładzie pracy oceniło 12 proc. respondentów, w tym 2 proc. stwierdziło, że jest bardzo zła. Prawie co trzeci ankietowany określił sytuację w swoim miejscu pracy jako „ani dobrą, ani złą”.

W porównaniu z poprzednim badaniem z początku grudnia wyraźnie spadł odsetek osób pozytywnie oceniających aktualną sytuację w zakładach pracy (z 59 proc. do 55 proc.). Nieznacznie ubyło też negatywnych ocen (z 14 do 12 proc.), przybyło natomiast odpowiedzi niejednoznacznych (sytuacja „ani dobra, ani zła”, wzrost z 26 proc. do 30 proc.). Nieznacznie więcej jest też odpowiedzi „trudno powiedzieć” (wzrost o 2 pkt proc. do 3 proc.).

Sytuację na lokalnym rynku pracy gorzej oceniają mieszkańcy wsi. Im większe miasto, tym lepsze oceny, choć w porównaniu z pierwszą dekadą grudnia wśród mieszkańców największych miast znacząco zmniejszyła się grupa przekonanych, iż w okolicy miejsca zamieszkania bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę.

Na trudną sytuację na lokalnych rynkach pracy częściej niż inni wskazują bezrobotni, rolnicy i pomagający im członkowie rodzin, pracownicy usług oraz kobiety.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy