Banner

O nowelizacji Kodeksu pracy

Najnowszą nowelizację prawa pracy dotyczącą badań trzeźwości pracownika oraz zagadnienie pracy zdalnej omówiła ze społecznymi inspektorami pracy należącymi do Wszechnicy SIP ekspert działu prawnego Edyta Smolarczyk – Ligęza.
W dniu 6 lutego 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw (pozycja nr 240) ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Jest to kolejna nowelizacja kodeksu pracy, która wprowadza zmiany, ale nie od razu. Od 21 lutego 2023obowiązują przepisy dotyczące kontroli trzeźwości pracowników. Natomiast od 7 kwietnia 2023 r. wprowadzone zostaną przepisy dotyczące pracy zdalnej i jednocześnie uchylone zostaną przepisy dotyczące telepracy. Zmiany mają na celu umożliwienie pracodawcom, w uzasadnionych przypadkach, wprowadzenie prewencyjnej kontroli pracowników na obecność w ich organizmach alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, a także wprowadzenia regulacji dotyczących pracy zdalnej jako rozwiązania stałego.

Comiesięczne spotkanie Wszechnicy odbyło się 23 lutego (czwartek) w ramach rocznego seminarium. Biorą w nim udział zakładowi społeczni inspektorzy pracy z naszego Regionu.

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy