Banner

Zanim podejmiesz pracę!

Do 19 lipca ma potrwać kampania medialna Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Zanim podejmiesz pracę!”. To już trzecia edycja kampanii skierowanej do osób wkraczających w etap aktywności zawodowej. Podstawowym celem kampanii jest uświadomienie grupie docelowej potrzeby przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych. Zamierzenie to jest realizowane poprzez:

  • emisje wyprodukowanych w ramach projektu spotów i przekazów radiowych na antenie ogólnopolskich stacji radiowych,
  • reklam-infografik zamieszczanych w prasie ogólnopolskiej,
  • banerów internetowych i e-mailingów odsyłających na stronę kampanii www.prawawpracy.pl.

Szczególnie ciekawe i profesjonalnie przygotowane są spoty radiowe, które miał okazję słyszeć.

Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy