Banner

Tag Archives: prawo pracy

Od 1 stycznia korzystne zmiany w prawie pracy

Umowy o pracę od 2023 roku ulegną zmianie. Wynika to z zaakceptowania postulatów NSZZ”S”, jak również z dyrektyw unijnych, które mają być zaimplementowane do prawa krajowego od 1 stycznia 2023 r. W przypadku umów o pracę na okres próbny zmieniony będzie czas ich trwania. Zostanie on uzależniony od rodzaju umowy, jaką pracodawca ma zamiar zawrzeć…

Czytaj więcej

Niepokojące zapisy w projekcie Kodeksu pracy

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji oficjalnie ukazał się Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzający do Kodeksu pracy zapisy o pracy zdalnej, uchylając obowiązujące obecnie przepisy regulujące telepracę. Pełnomocnik ds. BHP KK NSZZ „Solidarność”…

Czytaj więcej

Dyżur inspektora w “Solidarności”

W związku z dużym zapotrzebowaniem, w dniu 16 kwietnia 2021r. w godzinach 10:00-14:00, ponownie będziemy mieli przyjemność gościć starszego inspektora pracy Łukasza Paroń, który będzie pełnił dyżur telefoniczny w Regionie Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”, pod nr. 71 78 10 150. Inspektor Łukasz Paroń będzie udzielał porad w zakresie szeroko pojętego prawa pracy. jw…

Czytaj więcej

Zwolnienie zgodne z prawem pracy

Zawierając umowę o pracę, pracownik oświadcza, że będzie pracował na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy. Z dużą pewnością można też przyjąć, że chce tę pracę wykonywać. Jednakże, nawet podpisując umowę na czas nieokreślony, tzw. umowę na stałe, często z upływem czasu i z bardzo różnorodnych powodów może przestać być chętny do dalszego świadczenia pracy na…

Czytaj więcej

Porady eksperta

Zapraszamy do zapoznania się z poradami Sławomira Poświstaka – kierownika Działu Eksperckiego Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”. Nasz ekspert omawia dwa zagadnienia: – szczegóły wykorzystania opieki na dzieckiem, – porozumienia zawierane w myśl ustawy “Tarcza antykryzysowa”.…

Czytaj więcej

Przywrócenie do pracy już w I instancji

Jeśli pracownik uważa, że został niesłusznie zwolniony, może się domagać przywrócenia do pracy już przez sąd I instancji. To istotna zmiana obowiązująca od 7 listopada, bo pozwala wrócić na dotychczas zajmowane stanowisko jeszcze przed prawomocnym zakończeniem procesu – informuje czwartkowa “Rzeczpospolita”. Do tej pory ze względu na bardzo długi czas trwania procesów pracowniczych, większość zwolnionych…

Czytaj więcej

Zanim podejmiesz pracę!

Do 19 lipca ma potrwać kampania medialna Państwowej Inspekcji Pracy pt. „Zanim podejmiesz pracę!”. To już trzecia edycja kampanii skierowanej do osób wkraczających w etap aktywności zawodowej. Podstawowym celem kampanii jest uświadomienie grupie docelowej potrzeby przestrzegania przepisów prawa pracy przy zatrudnianiu, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zawierania umów cywilnoprawnych oraz umów terminowych. Zamierzenie to jest realizowane…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy