Banner

ROP – wzmocnić inspekcję pracy

Rada Ochrony Pracy, przyjmując program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2022 oraz lata 2022-2024, zaleciła m.in. zwrócenie uwagi na spadającą z roku na rok liczbę planowanych kontroli i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie tego zjawiska. Jednocześnie członkowie Rady w swoich zaleceniach uznali, że należy pilnie wzmocnić Państwową Inspekcję Pracy kadrowo oraz finansowo, co jest niezbędne do wypełnienia zadań planowanych na najbliższe lata.
Uczestnicy posiedzenia zapoznali się z materiałem przygotowanym przez PIP „Strategiczne ramy UE dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2022-2027”. Dokument ten przewiduje działania na najbliższe lata w zakresie bhp. Celem planu jest ochrona niemal 170 mln pracowników w UE przed wypadkami i chorobami związanymi z pracą.
W posiedzeniu, które odbyło się w trybie zdalnym, wziął udział przewodniczący Regionu Dolny Śląsk Kazimierz Kimso, członek Rady Ochrony Pracy.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy