Banner

Podziękowanie za udział w Pielgrzymce do Henrykowa

Pragnę gorąco podziękować wszystkim organizacjom zakładowym, wszystkim członkom i sympatykom NSZZ „Solidarność”, którzy przybyli na II Diecezjalną Pielgrzymkę Ludzi Pracy do Henrykowa. Cieszę się, że rozpoczęta w zeszłym roku peregrynacja do Matki Bożej Języka Polskiego zyskała Wasz aplauz i wierzę, że w kolejnych latach ta Pielgrzymka zyska nowych adoratorów.
Proszę Was, tam obecnych, o aktywną odpowiedz na apel naszego Metropolity abp Józefa Kupnego, by w przyszłym roku zachęcić kolejne grupy pracownicze w tym pięknym dziele.
Dziękuję za to, co zrobiliście w tym roku i proszę o mobilizację w kolejnych latach. Na chwałę Bożą!
Z pozdrowieniami
Kazimierz Kimso
Przewodniczący Regionu NSZZ
„Solidarność” Dolny Śląsk

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy