Banner

Niepokój w Amazonie

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Komisji Zakładowej NSZZ “Solidarność” w Amazonie ws. bieżącej sytuacji w firmie.

                                                        

                                               OŚWIADCZENIE

Z uwagą śledzimy doniesienia medialne na temat działalności OZZ Inicjatywa Pracownicza przy AMAZON Fulfillment Poland Sp. z o. o. w pod poznańskich Sadach. Wiele postulatów uważamy za słuszne. Niemniej metody działania, postawa konfrontacyjna budzą nasze wątpliwości. Groźba strajku, na tym etapie pracy związkowej, nie jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Nasz niepokój jest potęgowany doświadczeniem strajku, który OZZ Inicjatywa Pracownicza zorganizowała w zakładzie Chung Hong. Niestety medialność akcji wzięła górę nad dobrem pracowników. Sprawa odbiła się szerokim echem, stała się swoistą tubą propagandową. Efekt sprawczy był krótkoterminowy i nastawiony na poklask, kilkunastu pracowników straciło pracę. Nie możemy narażać naszych koleżanek i kolegów na stratę pracy oraz represje ze strony pracodawcy.
Celem Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność Amazon Fulfillment Poland Sp. z o.o. jest poprawa warunków pracy i płacy pracowników. Jest to praca długotrwała, żmudna, i przede wszystkim zgodna z literą prawa. Przedsiębiorca i związek zawodowy powinni współpracować na zasadach partnerskich starają się o coraz lepsze funkcjonowanie zakładu pracy oraz wzmacnianie więzi między pracownikami a firmą, w duchu wzajemnego szacunku. Dlatego jesteśmy zwolennikami dialogu i twardych negocjacji, bo to właśnie one przynoszą wymierny, długotrwały efekt.
Niemniej wiele postulatów wysuwanych przez OZZ Inicjatywę Pracownicą uważamy za słuszne i ważne w naszym zakładzie pracy. Natomiast metody ich realizacji, pośpiech w podejmowanych decyzjach, chęć konfrontacji z pracodawcą oraz działania na pograniczu prawa budzą nasze zaniepokojenie.

Korzystajmy z wiedzy i doświadczeń naszych koleżanek i kolegów z europejskich central związkowych działających na terenie Amazona. Naszymi priorytetami są:  budowanie solidarności między pracownikami, zdobycie zaufania społecznego, tworzenie siły i jedności związkowej, walka o godziwe wynagrodzenie i bezpieczne oraz przyjazne warunki pracy. Dlatego nasze działania zaplanowaliśmy długofalowo.

Grzegorz Cisoń
przewodniczący Komisji Zakładowej
NSZZ „Solidarność”
Amazon Fulfillment
Poland Sp. z o.o.

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy