Banner

Kondolencje dla abp Józefa Kupnego

W kościele Wniebowzięcia NMP w Chorzowie-Batorym odbył się pogrzeb mamy abp. Józefa Kupnego Pasterza Archidiecezji Wrocławskiej śp. Matyldy Kupnej, która odeszła 5 lipca br. do Domu Ojca w wieku 87 lat.

Kondolencje abp Józefowi Kupnemu złożyli przedstawiciele dolnośląskiej “Solidarności”.

Do chorzowskiej świątyni na uroczystości pogrzebowe przyjechało ponad 100 kapłanów z archidiecezji wrocławskiej i archidiecezji katowickiej. Obecnych było prócz syna śp. Matyldy abp. Józefa wielu biskupów: kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita częstochowski abp Wacław Depo, bp. świdnicki  Ignacy Dec, bp kaliski Edward Janiak, bp Andrzej Siemieniewski, bp Marek Mendyk, bp Paweł Stobrawa, bp Marek Szudło i bp Adam Wodarczyk. Licznie przybyli wierni.

Obecni byli przedstawiciele wielu instytucji oraz poczty sztandarowe. Nie zabrakło reprezentantów Zakonu Rycerski Grobu Bożego w Jerozolimie.

Abp Józef Kupny przywołał chwilę śmierci mamy i dziękowała wszystkim za modlitwę w Jej intencji. “Mama odchodziła z tego świata, mówiąc o zmartwychwstaniu. Na końcu już nie wszystko dobrze rozumiałem. Wcześniej modliła się słowami pieśni “Jezu, Jezu, do mnie przyjdź”. Powtarzała też teksty Mszy św.: “Święty, święty”. W piękny sposób odchodziła do Pana Boga. Dziękuję wszystkim, którzy umacniali mnie w tym ostatnim czasie”.

Homilię wygłosił ks. Piotr Machoń, dziekan dekanatu Chorzów-Batory. Powiedział m.in.: “Cóż znajdujemy w tej Chrystusowej miłości? Znajdujemy obietnicę życia, mimo śmierci: „Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki”. Śp. Matylda dobrze to rozumiała i w miarę jak upływały lata jej życia coraz bardziej otwierała swoją duszę na obecność Zbawiciela. Już mogła doświadczyć pewnych owoców zaufania Bogu, już dostrzegała, jakie błogosławione skutki przynosi ofiarowanie życia  swojej rodzinie. Wraz ze swym śp. mężem Janem cieszyła się owocami życia, swoimi dziećmi. Małżeństwem córki, narodzeniem wnuków. Wyborem kapłaństwa przez syna. Przeżywała chwile trudne, gdy wcielono go do armii, ale i dni radości: święcenia, prymicje. A potem specjalistyczne studia i kolejne etapy posługi syna. Rektora Seminarium i biskupa pomocniczego. W końcu dane jej było uczestniczyć w objęciu przez syna Wrocławskiej Metropolii.

Wspierała swe dzieci w małżeńskim życiu i kapłańskiej posłudze. Z pewnością patrząc na życie swych dzieci więcej się modliła, uczestniczyła we Mszy św. Przyjmował Komunię św. chleb, który daje życie wieczne.

Kiedy postępująca choroba ograniczyła jej możliwości tęskniła za kościołem, prosiła o Komunię św. Odeszła pojednana z Bogiem, otrzymała łaskę odpustu zupełnego, a Komunia stała się jej  pokarmem na drogę do wieczności. Nie była samotna także w godzinie odejścia z tego świata. Syn był przy niej, a ona sama odeszła z głębokim przekonaniem, że wchodzi do życia z Jezusem. Umierając nuciła Jezu, Jezu do mnie przyjdź, ach do serca mego wnijdź. Przyjacielu czystych dusz niech się z Tobą złączę już. Tak głębokie było jej pragnienie życia, które człowiek realizuje we wspólnocie z Chrystusem. I dlatego ufamy: będzie żyła!  Żyje z Chrystusem, dla którego szeroko otwarła drzwi swego serca. Kto spożywa ten chleb będzie żył na wieki.”

Na zakończenie Mszy św. odczytane zostały listy kondolencyjne które m.in.  nadesłali: metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki, metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski,  metropolita katowicki Wiktor Skworc, biskup legnicki Zbigniew Kiernikowski, sekretarz generalny Episkopatu Polski bp Artur Miźiński. W imieniu duchowieństwa i wiernych Metropolii Wrocławskiej słowa do pogrążonej w smutku rodziny i abp Józefa Kupnego wypowiedział bp Ignacy Dec z Świdnicy: “Mama księdza staję się mamą wszystkich kapłanów. Wierzymy że miłość mamy śp. Matyldy ogarnia nas zza grobu, bo miłość jest wieczna i doświadczamy jej miłości.”

Po zakończonej w kościele Wniebowzięcia NMP Mszy św. kondukt pogrzebowy wyruszył na pobliski cmentarz, gdzie złożono do grobu ciało śp. Matyldy. W atmosferze skupienia i modlitwy uczestników konduktu  witał napis nad bramą cmentarną z psalmu 85: Okaż nam, Jahwe, swoją łaskawość i daj nam swoje zbawienie.”  Ufamy i wierzymy,  że po życiu pełnym dobroci i miłości, Bóg okaże śp. Matyldzie swoją łaskawość i przyjmie rychło do grona zbawionych w niebie. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie..

źródło Radio Rodzina/jw

 

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy