Banner

Komunikat o czasowym zawieszeniu pikiety

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Śląsk Danuta Utrata wystosowała Komunikat do wszystkich, którzy mieli wziąć udział w protestacyjnej Pikiecie oświaty, tłumacząc powód zawieszenia akcji. Poniżej
Koleżanki i Koledzy!
Wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia na Pikietę 25 stycznia 2018 r. dziękuję za dobrą związkową pracę.W związku z decyzją Rady przepraszam i proszę o wybaczenie, szczególnie Tych, którzy musieli przerwać wyjazdy na ferie by wykazać się solidarnością. 
Wierzę, że czasowe przesunięcie pikiety i podjęcie rozmów w ramach Wojewódzkiej Rady Dialogu we Wrocławiu doprowadzi do zawarcia uzgodnień ws naszych wynagrodzeń. 
Będę na bieżąco informowała o podejmowanych działaniach i efektach spotkań. 
Brak pożądanych efektów rozmów nie pozostawi nam  już innego wyboru, zmusi do pikiet, manifestacji  ale zrobimy to w pełni przekonani, że podjęliśmy wszelkie możliwe kroki zawarcia porozumienia w ramach dialogu.
Danuta Utrata
foto Janusz Wolniak
Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy