Banner

Tag Archives: Danuta Utrata

Komunikat o czasowym zawieszeniu pikiety

Przewodnicząca Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność” Śląsk Danuta Utrata wystosowała Komunikat do wszystkich, którzy mieli wziąć udział w protestacyjnej Pikiecie oświaty, tłumacząc powód zawieszenia akcji. Poniżej Koleżanki i Koledzy! Wszystkim, którzy przesłali zgłoszenia na Pikietę 25 stycznia 2018 r. dziękuję za dobrą związkową pracę.W związku z decyzją Rady przepraszam i proszę o wybaczenie,…

Czytaj więcej

Rada przed Dniem Edukacji Narodowej

Zebranie Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk 11 października br. poświęcone było m.in. omówieniu posiedzenia Prezydium i KSOiW  oraz  WZD Regionu Dolny Śląsk. Omówiono też planowaną w listopadzie debatę oświatową i propozycje działań ws wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi. Rada wysłuchała też informacji o zmianach w ustawie o finansowaniu oświaty.…

Czytaj więcej

Społeczna inspekcja pracy