Banner

Chcemy dialogu i godnej płacy

Ponad setka związkowców z Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o wsparta członkami Zarządu Regionu pikietowała w poniedziałek 13 lutego bramę zakładu w Jelczu-Laskowicach. Powodem akcji było uporczywe stanowisko zarządu firmy ignorujące prawo reprezentantów załogi – MOZ NSZZ “Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o do negocjowania podwyżek. O tym, że nikt nie ma prawa wyznaczać związkowcom osób do negocjacji mówił Bogusław Jurgielwicz. Szef MOZ przypomniał zebranym, że w tym miejscu niecały tydzień temu w ankiecie wypowiedzieli się pracownicy zakładu w przeważającej większości popierający działania struktury związkowej.

 

Kazimierz Kimso, przewodniczący Zarządu Regionu apelował do zarządu firmy o rzetelny dialog. Szef Solidarności w Whirlpool Wrocław Krzysztof Domagała odczytał petycję.
Do protestujących dołączali licznie pracownicy kończący zmianę. Niestety nie pojawił się, mimo zaproszenia, nikt z zarządu. Na bramie delegacja z petycją nie została wpuszczona na teren zakładu  i wobec tego organizatorzy protestu postanowili przesłać petycję pocztą.
Petycja do Prezesa Zarządu Simoldes Plasticos Polska sp. z o.o.
Jako legalnie wybrani reprezentanci załogi zwracamy się do Pana z żądaniem przestrzegania prawa. Taktyka unikania dialogu oraz przedstawiania działań Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” jako rzekome wtrącanie się w sprawy zakładu Simoldes Plasticos w Jelczu-Laskowicach jest nieskuteczna i spełnia wszelkie znamiona utrudniania działalności związkowej.
Jest to niezgodne z polskim prawem oraz zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Pracy!
Wyniki przeprowadzonej ankiety w dniu 8 lutego bieżącego roku są jednoznaczne. Ponad 300 pracowników z tego zakładu poparło spór zbiorowy oraz działania Związku, mające doprowadzić do realnych i godnych podwyżek płac w Simoldes Plasticos Polska.
To nie są ambicje pojedynczego działacza z innego zakładu!
Legalność naszego prawa do podejmowania działalności związkowej potwierdził Sąd Rejonowy Wrocław Śródmieście w postanowieniu wydanym 25 stycznia br.! Potwierdza w nim skuteczne połączenie MOZ NSZZ „Solidarność” Pracowników Volvo Polska Sp. z o.o. z Zakładową Organizacją Związkową Simoldes Plasticos Polska Sp. z o.o., jak również liczebność organizacji.
Posiadając tak mocne poparcie załogi ze spokojem i dobrą wolą oczekujemy, że podejmie Pan decyzję, aby jak najszybciej przedstawiciele zarządu usiedli przy jednym stole z przedstawicielami Związku i w duchu dialogu wypracowali jak najlepsze rozwiązania płacowe korzystne zarówno dla pracowników jak i przyszłości zakładu.
W trudnej sytuacji gospodarczej, przy wysokiej inflacji pracownicy domagają się godnej zapłaty za swoją pracę.
Panie Prezesie!
Wzywamy do dialogu!

mr

foto Janusz Wolniak

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy