Banner

19 lutego protest pod biurami Platformy Obywatelskiej

Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność” na swoim posiedzeniu 16 lutego postanowił w ramach ogólnopolskiej akcji protestacyjnej, zorganizować protest pod biurami parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Odbędzie on 19 lutego o godz. 15.00 przy ul. Oławskiej we Wrocławiu. Przedstawiciele Zarządu zamierzają wręczyć posłom żądania sformułowane przez sztab protestacyjny.

Przypomnijmy, że żądania central związkowych dotyczą w głównej mierze:

 • Szybkiego wzrostu minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.
 • Wprowadzenia minimalnej stawki wynagrodzenia za godzinę pracy niezależnie od formy zatrudnienia.
 • Wycofania antypracowniczych zmian w Kodeksie pracy dotyczących czasu pracy oraz wprowadzenia zasady zawierania umowy o pracę na piśmie przed rozpoczęciem pracy.
 • Wyeliminowania stosowania śmieciowych umów oraz patologicznego samozatrudnienia.
 • Odblokowania wzrostu wynagrodzeń dla pracowników państwowej i samorządowej sfery budżetowej.
 • Wycofania się z podwyższonego wieku emerytalnego oraz wprowadzenia prawa do skracania powszechnego wieku emerytalnego dla ubezpieczonych legitymujących się: kobiety 35 letnimi, a mężczyźni 40 letnimi okresami składkowymi i minimalnym kapitałem emerytalnym gwarantującym przyszłe świadczenie na poziomie nie mniejszym niż minimalna emerytura.
 • Wprowadzenia skutecznej polityki państwa ukierunkowanej na tworzenie stabilnych miejsc pracy chroniących pracowników przed ubóstwem.
 • Odmrożenia podstawy naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Wypracowania i wdrożenia skutecznego programu walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym zwiększenia wysokości progów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych i pomocy społecznej.
 • Przywrócenia odpowiedzialności Państwa za zdrowie obywateli.
 • Bardziej sprawiedliwy podział wypracowanego dochodu narodowego m.in. poprzez zwiększenie progresji podatkowej.

jw

Pobierz ulotkę

 

Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy