Banner

Zagrożenie w środowisku pracy

Wirus SARS-CoV-2 powinien być traktowany jako nowe zagrożenie w środowisku pracy, które należy przeanalizować i ocenić. Pracodawca powinien uwzględnić to zagrożenie w ocenie ryzyka zawodowego, która w związku z tym może wymagać aktualizacji. Przy ocenie ryzyka zawodowego pod kątem COVID-19 pracodawca powinien uwzględnić takie czynniki jak:
– intensywność kontaktów społecznych na danym stanowisku/grupie stanowisk (między pracownikami zakładu oraz między pracownikami a osobami postronnymi, zwłaszcza klientami, kontrahentami, podwykonawcami, pensjonariuszami czy petentami),
– fakt wspólnego użytkowania przez pracowników wyposażenia roboczego, maszyn i narzędzi oraz innych przedmiotów używanych w zakładzie pracy,
– wspólne korzystanie z pomieszczeń sanitarnych, socjalnych i ciągów komunikacyjnych.
Po dokonaniu przeglądu stanowisk i oszacowaniu ryzyka zawodowego w kontekście COVID-19 pracodawca powinien ocenić, czy na danym stanowisku potrzebne są działania korygujące i (lub) zapobiegawcze.
Przydatnym narzędziem do wdrożenia konkretnych działań zapobiegawczych może być lista pytań kontrolnych dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracowników w czasie epidemii COVID-19. Lista taka została opracowana przez Centralny Instytut Ochrony Pracy i dostępna jest na jego stronie internetowej.
Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie COVID-19, dostępne na stronie www.pip.gov.pl

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy