Banner

XXXII WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”

Od mszy św. rozpoczęły się obrady XXXII Walnego Zebrania Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ “Solidarność”. Odprawił ją duszpasterz dolnośląskiej “Solidarności” ks. Krzysztof Hajdun. Msza i obrady odbyły się w plenerach hotelu Wodnik we Wrocławiu.

Wśród gości WZD znaleźli się Tadeusz Majchrowicz – wiceprzewodniczący KK, Franciszek Kopeć – przewodniczący Regionu Jelenia Góra, Wanda Zwinogrodzka – podsekretarz stanu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Obremski, wojewoda dolnośląski, Janusz Wrzal – wicekurator dolnośląski, Marek Woron – kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC, Marian Fornalski – członek Zarządu Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej, Marek Mutor – dyrektor Ośrodka Pamięć i Przyszłość, Mirosław Spychalski – dyrektor TVP Wrocław, Krzysztof Balawejder – prezes MPK, Zbigniew Mlądzki – dyrektor Pogotowia Ratunkowego, Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, zasłużeni działacze Związku na czele z Tadeuszem Świerczewskim, Krzysztofem Turkowskim i Markiem Muszyńskim.

Delegaci wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Kazimierza Kimso, informację Regionalnej Komisji Rewizyjnej, przyjęli okolicznościowe stanowisko, a następnie przewodniczący uhonorował członków i sympatyków NSZZ “Solidarność” specjalnymi medalami.

Pierwszy wyróżniony został wojewoda Jarosław Obremski.

STANOWISKO

WZD Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność

W sierpniu 1980 roku słowo solidarność skupiło w sobie takie wartości jak patriotyzm, godność człowieka, wolność Ojczyzny, wierność tysiącletniej wierze i tradycji i dlatego tak dobrze odzwierciadlało istotę rodzącego się związku zawodowego.

System komunistyczny zbudowany na antywartościach, których Polacy nie uznawali, nie potrafił i nie mógł zaakceptować Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W grudniu 1981 roku jego funkcjonariusze zadali naszemu związkowi Solidarność zdawałoby się śmiertelny cios. Jednak związek, który budował swoją tożsamość na wartościach chrześcijańskich, na Społecznej Nauce Kościoła Katolickiego, wspierany przez duchowych liderów takich jak św. Jan Paweł II czy błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, nie odpowiedział agresją, nie nawoływał do zemsty, ale wytrwale organizował pokojowy opór wobec opresyjnej komunistycznej władzy.

Dzisiaj w sposób szczególny wyrażamy wdzięczność wobec tych, którzy poświęcili swoje życie, zdrowie, karierę zawodową biorąc udział w sprzeciwie wobec nieludzkiej władzy.

Ten wspólny i uporczywy wysiłek oraz sprzyjające okoliczności zewnętrzne zaowocowały wybiciem się Polski na niepodległość i przyniosły Polakom wolność osobistą.

Dzięki NSZZ Solidarność wprowadzono w Polsce konieczne zmiany na rzecz demokracji.

Niestety, Porozumienie Okrągłego Stołu umożliwiło wielu funkcjonariuszom systemu komunistycznego udział w dalszym rządzeniu Polską. W rezultacie do dzisiaj odczuwamy negatywne tego skutki.

Delegaci na Walne Zebranie Delegatów Regionu Dolny Śląsk NSZZ Solidarność wyrażają głębokie przekonanie, że niezależnie od wszystkich pozytywnych zmian jakie nastąpiły w Polsce po roku 1989, dobrobyt i ład w naszej Ojczyźnie mogą być utrzymane tylko wtedy, gdy pracownicy będą sprawiedliwie wynagradzani za swoją pracę, a ich godność będzie właściwie szanowana.

DLA POLSKI NIE MA PRZYSZŁOŚCI BEZ SOLIDARNOŚCI!

jw

bolli

foto Janusz Wolniak

Tagged under:
Drukuj ten artykuł Drukuj ten artykuł

Społeczna inspekcja pracy